Posts tagged “leven

Vrij

Binnen ie ook zo aine dij de leste tied hail aans denkt as dat e prat? Veuraal as je in gezelschop binnen? Dat je eerst even om joe tou kieken veurdat je de revel opendoun? En dat joen woordkeus òfhangt van t volk in de buurt?

Wat zeggen ie? Ie proaten onder t denken nooit in joezulf? Dus huif je doar nait over noa te denken? Ie leven in n vrij laand en je kinnen zeggen wat je willen? Goud, dat zal zo wezen, mor t kin gain kwoad om joen gedachten der toch ains over goan te loaten. En din veuraal over wat je eerder wel zeggen of schrieven duurfden mor nou nait meer. As je t goud noagoan wordt t n laank lieske. En dat zal je vast gain verlanglieske nuimen.

Woarom je der over noadenken zollen? Tja, veul journalisten en stokjesschrievers doun dat noamelk wel. En dat nait zunder reden. Nait omdat ik dat zeg mor uut bittere neudzoak. Om te overleven.

Elk laand dat demokroatische weerdes hoog in t voandel het is boat bie t funksioneren van onòfhankelke media. Der binnen echter zat landen woar dit nait of nait meer t geval is. De stoat bepoalt welk nijs t volk te zain krigt. En der binnen aal meer machthebbers dij der alles aan doun om “de vrije pers” de kop in te drokken of zulfs te verbaiden. Dat doarveur journalisten oppakt, marteld en/of vermoord worden is in dij landen nait ongewoon. t Is doarom beangstegend te konstateren dat ter ook in ons laand krachten speulen dij de vrije media nait bepoald goudgezind binnen. En bie t minste of geringste t woord “korrupt” in de mond nemen.

Nou is t zo dat politieke dwaarsverbanden via partijen, bedrieven, boantjesmallemeulens, partnerschoppen en/of t dailen van mekoars spondes, LAT-achterkoamertjes of bezzemkaasten nou nait bepoald de beste veurwoarden veur n onveurwoardelk vertraauwen in n onòfhankelke publieke omroup binnen.

Vergeet nait dat vrijen in veul gevallen n leugenachtige ambacht is; t is voak zachies proaten en haardop laigen. Boetendes: vrijen onder ain dak is ja n groot gemak. En dat persoonleke belangen de belangriekste motieven binnen om bevredegen te vinden en te kriegen is aalgemain bekìnd. t Zoad kropt ja woar t nait goan kin.

As we doarbie ook de trollenlegers en de nepnijsverspraaiders en heur dom volk betrekken din wordt ain ding dudelk: vrij en aigen, zo as oorspronkelk bedould, wordt aal meer betuun. Aal zeldzoamer, dus.

As t mor nait vrij zeldzoam wordt….

Vrijerij

Lestdoags muik t Dagblad melden van n onderzuik woarbie onderzöcht is wanneer je t beste van bèrre goan kinnen. t Ideoale tiedstip veur twintegers is 09:30 uur. Dattegers binnen beter uut as ze om 08:10 uur de vouten in de muilen steken. Vattegers doarentegen kinnen beter om 07:50 uur de dekens op zied gooien.

Veurdat je uut joen nust kommen mout je der netuurlek eerst opkropen wezen. Twintigers kinnen dat t beste om 01:00 uur doun, dattegers om 23:40 uur en vattegers om 23:30 uur.

Wos je dat ter n ideoal mement op de dag is veur n goie vrijpartij? Je zollen meschain denken dat dat soavends vlak veur t sloapengoan is. Mor n waitenschopper is tot aandere konkluzies kommen.

Veurdat k joe lozer moak is t goud om te waiten dat vrijen n leugenachteg ambacht is. Woarom? Nou, vrijen is zachies proaten en haardop laigen. Bedenk veuròf ook dat d’ain mit de mouder en d’aander mit de dochter vrijt.

Nou is t zo dat, as t ter van komt, de mainste lu eerst even op heur wekkertje kieken. Je mouten de tied ja in de goaten holden, nee din? Mor vergeet veuraal ook nait joen innerleke klokke. Dij geft nait veur elk dezulfde tied aan. Uut onderzuik is noamelk bleken dat twintegers t beste seks hebben kinnen om 15:00 uur, want din hebben dij heur energiepiek. Veur dattegers is dat om 08:20 uur en veur vattegers om 22:20 uur. Bliekboar is dat op de menuut òf vaststeld.

t Bliekt ook dat veul manlu smörgens rond n uur of elven tiedens heur waark wat inkakken. Vandoar dizze road: vuil rond dij tied even in joen buutse om te voesieknakken. Din zit je doarnoa weer op t hoogtepunt van joen presteren.

Veurdat je nou reageren: ook dit het onderzuik uutwezen.

Mien ol opoe haar dat, wied veurdat ter onderzuik noar doan is, al laank in de goaten. Zai bepoalde zulf heur tieden. t Vraauwvolk is ook ja boas, doar woar rook veur de wind aangaait, nee din! Zai zee aaltied: “As t joe jeukt aan kop en tonen, hejje last van joen hormonen.” Tja, en dat kin elk mement van de dag wezen.

Mocht je nou binnenkört op vrijersvouten goan, loat joen vrijer din nait aan de deurknobbe hangen. Nuig hom of heur in joen vrijerskoamertje en zörg veur n natje en n dreugje. Doar hejje vast gain vrijerspotje veur neudeg.

Nou heur k joe zeggen: “Mien tied wordt in dien epistel ja nait vermeld.”

Ach, komt tied, komt doad……

Leven

Alle media, dus ook t Dagblad, stonden de leste doagen vol mit verhoalen over oorlog, geweld, intimidoatsie en anti-semitisme. Veul van dij ellìnde vindt ploats in kontraainen wied bie ons vandoan, zodat ter lu binnen dij denken dat t “ons” nait rakt.

Dij vergeten echter dat elk konflikt, woar ook ter wereld, in aandere landen (gewelds)reaksies opropt, ook in Nederland. Elk ras, elk geleuf, elke levensovertugen en elke komplottheorie het over d’haile wereld verspraaid zien of heur pazzipanten. Dus zai je ook in ons laand (tegen)demonstroatsies en/of geweldsuutbarstens.

Doarveur lopen sommegen zok de kont uut d’hoaken. Soms waiten ze van veuren nait dat ze van achtern leven, terwiel elk wait dat ter gain beter leven is as n goud leven. Kiek, as je leven as God in Frankriek of leven as n muske in t zaand, huif je joe inderdoad naargens drok om moaken. Mor as je n leven hebben as n loes op n zere kop, bestaait levensgroot t gevoar dat je gain oog meer hebben veur lu dij net te min hebben om te leven en net te veul om te staarven.

Je kinnen netuurlek denken: “Dij din leeft, dij din zörgt” of: “Ik bin springlevend, bie mie is der genog leven in de braauwerij en t zel mie de rest van mien levensdoagen wel goud goan.”

Tja, ik hoop dat je din in ale gevallen overleven. Mor bedenk wel dat joe der aaltied aine leventeg aanvlaigen kin. De kaans dat je leventeg verbranden is en blift ook aaltied aanwezeg. En zeker is dat, as je levensloos binnen, der gain leven meer in joe zit.

Mor goud, loaten we mor nait uutgoan van n leven vol levensgevoaren. Alhouwel, as der in t vlees van joen eerstvolgende barbecue leven zit en t lopt joe van de schoalen òf, din geef k joe gain gerantsie dat je t ter levend van òfbrengen.

Ach, der is ain treust woar je leventeg van op aan kinnen: der binnen aaltied wel lu dij heur mitleven uutspreken.

Hou din ook: t is treureg dat zoveul lu mekoar noar t leven stoan, terwiel der veur elk geld genog is om te leven zunder oremus. n Leven woarin elk onbezörgd zien of heur aigen toonnoagels knippen kin.

Paas din wel op: knip joe nait in t leven……

%d bloggers liken dit: