Posts tagged “klimaat

Haarken

Veur elke kwoal is tegenwoordeg wel gespesializeerde hulp te vinden. Of t nou gaait om zinkens in de knijen, slietoage aan t benul of navvelsoezen, overaal worden patiënten veur genereerd. Zo binnen der op dit mement lu dij de wereld veur n doedelzak aankieken vanwege de klimoatkrizes. De klimoatpsycholoog zit al kloar achter t buro mit aan de mure wat diploma’s dij uutprint binnen op n aigen kleurenprinter. Klimoatstress en eco-deprezzies worden chronisch en worden dus booming business.

Kiek, as je vot noa joen bevalen in de piepzak zitten omdat je joe realizeren dat de toukomst van joen pótje wel ains gevoar lopen kin deur de klimoatveraandern din is der in t veurtrajekt dudelk wat mis goan. Je haren “de ramp” ja veurkommen kind, nee din? Dat is piepen achteròf. Dit is nou n schoulveurbeeld van lusten en lasten.

Mor goud: mocht je last hebben van navvelsoezen kin je terechte bie buurman Jan, of ainglieks bie zien Griet. Dij het zok deur wat strunerij op t internet spesializeerd in t oplözzen van zoeskwoalen. Zoezen en zemeln binnen op dit mement noamelk de mainst veurkommende psychische perblemen. Elke dag kommen der zoesvarianten bie en t nemt pandemische vörmen aan. Körtom: t is n verdainmodel mit potentsie.

Wat de therapie inholdt wollen ie waiten?

Nou, Griet gaait mit heur patiënt noar t kerkhof n poar stroaten wiederop en lopt doar persies noar t midden. t Tiedstip komt nogal naauw. Heur sezzie begunt snachts om 13 menuten over 12. Ze goan doar mit heur baaident op boekies zitten mit de neuzen richten t graf dat t dichtste bie is. Din zaalft Griet:

“Luuster, luuster, luuster,

hier in t baalkeduuster.

Heurst gain pieperij van moezen

bist genezen van navvelsoezen”.

En din? Din wordt ter luusterd en………. òfrekend.

Ie kinnen begriepen dat elke patiënt mit n geschonden benul opgetogen en genezen op huus aangaait. De doodse stilte verricht noamelk elk moal weer wondern. Griet, € 500,00 euro rieker, is doarnoa rond kwart veur aine weer thuus en even loater komt ook buurman Jan binnen. Dij moakt elk moal om even veur twaalven t middenterraain van t kerkhof moesvrij. As de patiënt vertrokken is haarkt hai t spultje even weer aan, zodat gainaine de beunhoazerij in de goaten krigt.

Traauwens: haarken is op t heden buurman Jan zien hobby. En dat komt nait omdat e in Haarkstee woont.

Ie waiten hou de haarke in de stoale zit…….

CO2-billen bloot

De diskuzzie over d’opwaarmen van d’oarde verhit aal meer. Dus is t ook gain wonder dat de temperatuur omhoog gaait, nee din? Rechtszoaken, demonstroatsies, optochten en vergoaderns zörgen derveur dat de sfeer der nait beter op wordt.

Elke stap dij je zetten, elke bewegen dij je moaken en elke scheet dij je loaten bepoalen de moate van joen ekologische voutòfdrok. En, zo as tegenwoordeg mit alles, t mout op zien Engels: dus “footprints”. Op dizze menaaier wordt joen CO-2 uutsteut inzichtelk moakt. t Is d’optelsom van ale energieverbruuk, joen konsumpsiegedrag en joen uutgesteuten bruikasgazzen.

Wel haar vrouger nou docht dat je ooit de CO-2 prestoatsieledder beklimmen zollen. Hou dat persies gaait? Nou, gewoon. Je kriegen n ledder van CO2-vrije locht. Zo aine dij ze in lochtkestailen bruken. n Holten is ja nait meer verantwoord en boetendes evenoart de pries van holt binnenkört dij van gold.

Aine van kunststof mag ook nait. Dij is nait gruin. In kunststof wordt ja eulie verwaarkt en aine dij t nog woagen duurft om in dij industrie n affeer te hebben heurt moatschoppelk gezain bie t uutschot van de soamenleven. Dij bungelt din onder aan de ledder. Wellicht wordt e der zulfs aan opknupt, zo as vrouger n swien dij slacht wer.

Mor goud, dij prestoatsieledder wordt koppeld aan joen CO2-budget. Dat is n nog vast te stellen houveulhaid dij elk huusholden joarlieks verbruken mag. As joen budget op is kin je der rechten bie kopen. Duurzoamen kinnen zulfs geld verdainen. Uut n onderzuik van TNO bliekt dat de Nederlanders hier pozitief tegenover stoan.

Alhouwel: mie is niks vroagd.

Mit bewuster leven en duurzoame keuzes moaken is netuurlek niks mis. Mor mìnsen, geld en fraude is n drijainhaid. Ie kinnen der van op aan dat ter fraude pleegd wordt. Verneuken, kraiveln en bedondern nemen op de CO2-kraivelindex vervast n prominent stee in. Doar is vast ook wel n ledder veur te bedenken.

t Is nait te hopen dat t zo gaait as bie d’oapen. As dij hoger klimmen zai je heur blode billen.

Hou din ook: ie mouten mit de billen bloot…….

%d bloggers liken dit: