BUIG

Met de Wet BUIG zijn de bijdragen aan gemeenten voor de uitvoering van diverse wetten samengevoegd. Het betreft de bijv. de bijstandsuitkeringen en deloonkostensubsidies). Hiervoor ontvangen gemeenten één budget voor de bekostiging van uitkeringen. Veel gemeenten hebben financiële tegenvallers en vrezen het komend jaar nog meer in de problemen te komen.

Wet BUIG

Jellejetta’s gogelshow

Staatssecretaris Klijnsma maakte begin juli goede sier met een brief aan de Kamer waarin ze stelt dat er meer dan tienduizend extra banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar volgens velen schetst ze bewust een veel te rooskleuring beeld. Ze ligt nu zwaar onder vuur omdat ze zou hebben geknoeid met de cijfers hierover.

Jellejetta