Klem

Driefveren

in systemen
woar aal voaker
kwantitatieve prikkels
aigenbelangen verstrengeln
deurdat scores geld genereren
zit de duvel elk op d’hakken

in klimoaten
woarin bonuzzen
koppeld worden aan getallen
deur statistieken op te drieven
en te sturen op kwantiteit
goan managers over mìnselke wrakken

deur gebrek aan integriteit
binnen eerlek- en oprechthaid
wereldvrumde woorden
en worden lu tot wanhoop dreven
omdat psychische drok
laaidt tot ìnkeld minnen

t welwezen wordt plet
onder n wals van korrupsie
woardeur aal minder lu
de dans ontspringen
omdat ze in n drijkwartsmoat
gain jive dansen kinnen

eltje ©