Rheezerbelten

“Hou vinst hom?”

Buurman Jan ston mit borst en lief strak veuruut noast onze keukentoavel. Nou hof hai doar nait aal teveul muite veur te doun, omreden zien veurkaande ston in ruststand ook al oardeg schier noar veuren. “Dizze het mien Griet bie AliExpress besteld, soamen mit net zo aine veur zokzulf. Kiek, mörgen goan wie mit de Lada De Luxe mit onze elektrische fietsen achterop noar de Rheezerbelten. Mit ons baaident moaken wie doar bie de Vecht din de blits in ons nije fietstenue.”

Ik mos tougeven dat t wel n hail slim in t oog springend pakje was: spans om de pokkel in de mainst òfzichtelke neonkleuren. Dat heb k der mor nait biezegd, omreden n kadde mit zeuven steerten mout je ja nait sneu moaken.

Dus ik zee dat t n tenue was dij op de weg goud opvuil en veur de vaaileghaid n goie keuze was. Want dat zai je ja wel ains aans. Je trevven veul te voak fietsers dij in de schare van de dik bebloaderde bomen zo goud as onzichtboar over de weg fokseln. Levensgevoarlek.

Voak ook nog stoens noast mekoar fietsend. Ook op dij plekken woar achter mekoar veul verstandeger wezen zol. Nee, veul fietsvolk het gain benul van wat veur gevoar ze ainglieks op de weg binnen.

Veur veul fietsers geldt dat ze frank en vrij en aal tuutjefloitend deur t leven goan willen. Oog veur t snelverkeer hebben ze voak nait. Ik zol ze nait geern de kost geven willen, de lu dij bie n òfslag midden op de weg van de fietse springen om te hikhakken over welke richten ze nemen zellen.

Tja, as sommegen de fietse onder de kont hebben ligt t gezond verstand nog thuus in de kaaste noast d’opvalende klaaier. En vergeet ook nait aal dij kloetjefietsers. Lu, dij veul te stoef op en achter mekoar en mit n kop as n bolle heur hobby bedrieven. Lu dij zok in n veul te strak-om-de-pokkel- lycrapakje in t swait joagen.

Mien ol opoe zee vrouger as aine ais n moal weer zien of heur beklag dee over n ongemak: “Alles wìnt, ik heb Tjakko.” Ain ding is zeker: t ongemak van zo goud as onzichtboare fietsers wìnt nooit.

Ik zee nog tegen buurman Jan dat t mörgen in elks geval geweldeg weer worden zol veur t elektrisch trappende en snelsnitternde picknickverkeer. Echt weer om joe mit t swait onder d’oksel onder aal t aandere volk in Lycra-Unisex-Tenues te begeven. De zogenoamde LUT-ters. Ook dit lèste zee k mor nait haardop.

Wat zeggen ie? Vinden ie t wat aal te generalizerend steld?

Ach, netuurlek lu, je mouten fietsers ja nait belaggelk moaken. d’Aine racer is d’aander ja nait. Toch?

Dat geldt ook veur lu op de Rheezerbelten……

Piepto’s

Ik las lestdoags n artikel over wat veur goud je t beste noar joen waark aantrekken kinnen. Doarbie ging t nait over d’overal van swieneboer Tjapko Timmer of de widde schoet van peerdeslagter Potjer. Nee, t betrof de zogenoamde schonere waarkvlouers: kantoren, direksiekoamers en vergoaderzoalen.

t Wer mie dudelk dat je doar gain strakke polten droagen mouten.

Dus Strak-Om-Pokkel-Spanners (SOPS) binnen uut den boze. Joen “koamergenoten” konnen wel ains van heur bureaustoulen kiepen vanwege joen swaitgeur. Ook al bin je n teutjeboksem, je willen toch nait mit n boksem vol wotter in huus kommen, nee din? n Flodderboksem en n flodderbloeze veurkommen ook de zichtboare raanden en bobbels van eventuail aanwezege onderboksems en bh’s. En bedek ook even joen blode scholders mit doaronder joen weelderge zwabberaarms.

Wil je der zunder klaaierscheuren òfkommen din mout je nait in te körde rokken kommen. Ook al heb je schiere broene bainen din nog mout joen rok tot de knijen kommen. Aans hejje gain bain om op te stoan. En der schienen ook lu te wezen dij òflaaid worden deur doedels en snokkels in bloeskes mit hawaï-motieven.

Swieneboer Timmer boundert op klompen op zien haim rond. Mor doarmit kin je n kaande waarkvlouer nait betreden. Mor op blode vouten kin netuurlek ook nait. Je stoan din volledeg veur schut, net as op sandoalen of slippers. Loat stoan as je op flipflops verschiennen. Nee, mit min of meer dichte schounen mit hakjes moak je meer de blits.

Buurman Jan vertelde guster dat zien Griet bie AliExpress n schiere pantalon mit biepazende schountjes besteld het veur nait aal teveul geld.

“Binnen t gounent mit schiere hakjes?” vruig ik.

Mor dat wos buurman Jan nait. Wel dat t piepto’s waren……..