Posts tagged “kerst

Buurman Jan – hmmm…….

“Dat vaalt ter even lekker in. Dien kovvie mit kouke, nuttegd in dizze ainvoudege omgeven. Dit dut mie veul meer as onze dikdakkerij op d’eerste kerstdag.”

“Zo te heuren was t gain sukses,” zee ik tegen buurman Jan dij net dele streken was aan de keukentoavel.

“Proat mie der nait van,” reageerde buurman Jan as deur n webe stoken. “k Heb mie dood aargerd. Ik zee nog tegen mien Griet: dou dat nou nait, mor ze zol en wol Elsie en heur Jakobus nuigen. Dij Elsie is net as mien Griet lid van de klössiebraaiklub. Nou, dat heb k waiten. Man, dij Elsie is nog slimmer as mien Griet. Dij kin ja reveln, mor dij Elsie haar de kwedel d’haile oavend in de, ekskuzee-mie-le-mo: schieterij. Ik haar mie nog zo veurberaaid op n goie konverzoatsie, zo tussen de karrepatsio en de kappisino. k Haar mie inlezen. Je mouten blieken loaten dat je goud luustern noar joen gasten, las ik. Nou, dat was in Elsies geval n kansloze missie. Perbaaier doe mor ais te luustern as t die aargerst. Man, dij Elsie het heur haile biografie der deurjagd dij oavend. Van de zinkens in heur knijen, de zwakke enkels van heur Jakobus tot de swoare bevalen van heur Katja tot aan dij heur vechtschaaiden mit heur Tinus. Niks wuir mie bespoard. Mor dat was t slimste nog nait. Ze vruig om d’hoaverklap wat of k ter van von zunder mie de kans te geven om n antwoord te geven. Zai revelde mor deur. Dus op n gegeven mement docht ik: loat mor kwedeln, t aine oor in, t aandere weer uut.

“Dat is inderdoad minder vermuiend,” antwoordde ik.

“Dat zegstoe,” zee buurman Jan. “Mor ik vuil op n gegeven mement deur de mand dou ze tiedens t sabbeln op heur lèste bonbon wel n antwoord verwachtde. Tja, dou wos ik de vroage netuurlek nait. En dou was t mis. Dij revelkoare zee dat ik veul te autobiogroafisch luusterde en nait schoakeln kon om n gezellege konverzoatsie op gang te holden.”

“Tja, dou vuil der netuurlek n pienleke stilte. Hest die doar uutredden kind?” vruig ik.

“Hmm..,” zee buurman Jan. “Dat heb k dou zegd. Hmm…., mor ik vrat mie op. Doarnoa heb k de thermostoat op 12 groaden zet. Op n gegeven mement zee Elsie dat de kòlle bie heur onder de rok optrok. Hmm… zee ik. En dou binnen ze vertrokken. Kom, ik goa weer noar mien Griet. Tjeu!”

“Dou heur de groeten,” ruip ik buurman Jan achternoa. “Teminnend as ter n woord tussen kriegen kinst.”

“Hmmm…” heurde ik nog vanachter d’haalfdichte keukendeure. “Hmm….”

Buurman Jan – bevredegen

“Zitst ja weer op dien proatstoule. Vergeet nait dien kovvie op te drinken, aans wordt dij kold,” zee ik.

“Kaalm aan, ik heb gain loden piepke,” zee buurman Jan. “Traauwens waist woar k mie over verboas? Over de meneuvels dij lu uuthoalen as heur de broodkrummels steken. Mien ol opoe zee vrouger din aaltied: as t joe jeukt aan kop en tonen, hejje last van joen hormonen. Ik herinner mie nog dat ik din mit mien Griet onder in slootswale wat lag te snoetjeknovveln. Wie luiten kerke netuurlek wel midden in t dörp. Nou ja, òf en tou luiten we de klokke even luden vanzulf. Mor tegenwoordeg is t ja bie de wilde knorhoanen òf man. Ik las wat over de fratsen van n stèl dat riedende op n plof n nummertje muik. Wat lu toch ook nait aal uutvreten.

n Britse gynaecoloog woarschaauwde lèstdoags veur n trend woarbie lu kerstversierens bruken om zok te bevredegen. In alle erotische goaten schienen zuurstokken, sokkeloakoegels en kerstbalen as dildo’s in en uut te glibbern. Mor t sukergehalte van bieveurbeeld zuurstokken kin t micro….ehhh…..microbioom versteuren, mit n grode kans op swoare infeksies. Nou, en din hejje de poppen aan t dansen. Din is de knuppel uut de zak, zeg ik die.”

“Joa, veur sommegen is niks te gek. t Is gain gek dij t veurdut, mor dij t noadut,” zee ik.

“Krek,” ging buurman Jan verder. “Dou mien Griet net aan t foeveln was mit onze nije 5 meter lange lichtslange mos ik onwillekeureg aan t reloas van dij gynaecoloog denken. In gedachten luip mie de griezel over de graauwel. Man, je mouten der toch nait aan denken dat dij slange tiedens t hoogtepunt noa 3 meter vast komt te zitten. Dat dou je toch allìnt mor mit n doene kont, zol je denken. t Zal vast n haile verlichten geven as je der in t zaikenhuus weer van verlöst worden. Nou ja, de gynaecoloog huft din gelokkeg nait in t duustern te tasten. Even de stekker in t stopkontakt en hai kin bie lichten zain of t ìnde in zicht is. Ik las ook dat ter n stovvel wèst is dij tiedens n wilde eskapade zien snikkel vertikoal broken het. Din bin je toch nait zuneg op joen raive.

Mor kom, ik goa weer noar mien Griet. Even kieken of zai intied kloarkommen is mit de lichtslange. Tjeu!”

Buurman Jan ging op huus aan en ik docht: kerst, de doagen van soamheureghaid. Veur hail veul lu n bevredegende gedachte……

Buurman Jan – kerstgedachte

“Kiek, ook n kerstkoartje veur die. Dat is veur de wekelkse kovvie en kouke. k Heb ter ook wat achterop zet.”

Buurman Jan schoof n koartje noar mie tou. “Nou, slim bedankt,” zee ik en draaide t koartje om. Onder ‘Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar’ ston: bedankt veur de kouke en leut en t luustern noar aal mien geteut.

“Geern doan,” zee ik. “Mor heurde ik t goud? Zeest net: ‘OOK’ n koartje?”

“Joa,” zee buurman Jan. “Mien Griet en ik binnen duurzoam bezeg. Wie goan al n dag of wat zo rond n uur of zeuven haalf aachte mit onze kerstkoartjes deur t dörp en bellen her en der aan bie lu dij wie min of meer wat kinnen. Mien Griet dut t woord. Dij het ja n gladde proat over zok. Nou, en din zegt zai dat wie n kerstkoartje sturen wollen mor dat t ons veul beter touleek om onze kerstgedachte persoonlek over te brengen.

En ik mout zeggen: wie hebben doar veul sukses mit. Wie binnen nou al drij oavends op pad wèst en overaal binnen wie in huus nuigd. Lu bie ons in t dörp binnen nait knieperg. Wie kregen bie elk kovvie en wat ter bie. En mien Griet en ik huilen de konverzoatsie elk moal goud aan de loop. t Gevolg was dat ter ook nog n drankje en n hartege beet op toavel kwamen. t Was slim gezelleg en tied vloog om. Tegen middernacht gingen wie op huus aan.

“Zo, din zet je der wel deur,” zee ik.

“Krek,” zee buurman Jan. En doar komt bie: wie worden in dizze dure tied dikkedakkend riek. En wie binnen dus duurzoam. Wie hebben nou al hail wat gas en elektrisch uutspoard. Kom, ik goa weer noar mien Griet. Wie goan ons veurberaaiden op vanoavend. t Is ja weekend en din zol t wel ains loat worden kinnen. Tjeu!”

Vot was buurman Jan. Hai en zien Griet haren t loos bekeken.

Ik kreeg guster op mien buutsmobieltje n bericht dat ter lu waren dij in t dörp mit koartjes langs de deuren luipen. t Was veur n goud doul haren de koartventers zegd. Plietsie was inmiddels beld.

Ach, dat waren vast lu zunder kerstgedachte……

Buurman Jan – kerstgedachte

“Kiek, ook n kerstkoartje veur die. Dat is veur de wekelkse kovvie en kouke. k Heb ter ook wat achterop zet.”

Buurman Jan schoof n koartje noar mie tou. “Nou, slim bedankt,” zee ik en draaide t koartje om. Onder ‘Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar’ ston: bedankt veur de kouke en leut en t luustern noar aal mien geteut.

“Geern doan,” zee ik. “Mor heurde ik t goud? Zeest net: ‘OOK’ n koartje?”

“Joa,” zee buurman Jan. “Mien Griet en ik binnen duurzoam bezeg. Wie goan al n dag of wat zo rond n uur of zeuven haalf aachte mit onze kerstkoartjes deur t dörp en bellen her en der aan bie lu dij wie min of meer wat kinnen. Mien Griet dut t woord. Dij het ja n gladde proat over zok. Nou, en din zegt zai dat wie n kerstkoartje sturen wollen mor dat t ons veul beter touleek om onze kerstgedachte persoonlek over te brengen.

En ik mout zeggen: wie hebben doar veul sukses mit. Wie binnen nou al drij oavends op pad wèst en overaal binnen wie in huus nuigd. Lu bie ons in t dörp binnen nait knieperg. Wie kregen bie elk kovvie en wat ter bie. En mien Griet en ik huilen de konverzoatsie elk moal goud aan de loop. t Gevolg was dat ter ook nog n drankje en n hartege beet op toavel kwamen. t Was slim gezelleg en tied vloog om. Tegen middernacht gingen wie op huus aan.

“Zo, din zet je der wel deur,” zee ik.

“Krek,” zee buurman Jan. En doar komt bie: wie worden in dizze dure tied dikkedakkend riek. En wie binnen dus duurzoam. Wie hebben nou al hail wat gas en elektrisch uutspoard. Kom, ik goa weer noar mien Griet. Wie goan ons veurberaaiden op vanoavend. t Is ja weekend en din zol t wel ains loat worden kinnen. Tjeu!”

Vot was buurman Jan. Hai en zien Griet haren t loos bekeken.

Ik kreeg guster op mien buutsmobieltje n bericht dat ter lu waren dij in t dörp mit koartjes langs de deuren luipen. t Was veur n goud doul haren de koartventers zegd. Plietsie was inmiddels beld.

Ach, dat waren vast lu zunder kerstgedachte……

Stille Nacht, haailege nacht

Stille Nacht

Stille Nacht, Haailege Nacht via SOUNDCLOUD

Stille nacht, haailege nacht,
Vred’op oard, woar elk op wacht,
As elk mìns of e groot is of klaain,
In elk aander t beste wil zain.
Nait zoveul hoat en nied.
Ains komt ter n betere tied.

Stille nacht, haailege nacht,
t Grootst gelok is n mìns dij lacht.
Loat wie ons mit n kander verdroagen.
Geef wat waarmte as aandern dat vroagen.
t Is toch echt muite weerd
As elk dat van jongs òf aan leert.

Stille nacht, haailege nacht,
Sloap gerust, dreum mor zacht.
Van ain wereld zunder geweld.
Zo as in sprookjes beschreven en vermeld.
k Dou mien best doarveur,
Laifd’en begrip geef ik deur.

Tekst: Geesjen Doddema
Muziek: Franz Gruber

%d bloggers liken dit: