Leven

Alle media, dus ook t Dagblad, stonden de leste doagen vol mit verhoalen over oorlog, geweld, intimidoatsie en anti-semitisme. Veul van dij ellìnde vindt ploats in kontraainen wied bie ons vandoan, zodat ter lu binnen dij denken dat t “ons” nait rakt.

Dij vergeten echter dat elk konflikt, woar ook ter wereld, in aandere landen (gewelds)reaksies opropt, ook in Nederland. Elk ras, elk geleuf, elke levensovertugen en elke komplottheorie het over d’haile wereld verspraaid zien of heur pazzipanten. Dus zai je ook in ons laand (tegen)demonstroatsies en/of geweldsuutbarstens.

Doarveur lopen sommegen zok de kont uut d’hoaken. Soms waiten ze van veuren nait dat ze van achtern leven, terwiel elk wait dat ter gain beter leven is as n goud leven. Kiek, as je leven as God in Frankriek of leven as n muske in t zaand, huif je joe inderdoad naargens drok om moaken. Mor as je n leven hebben as n loes op n zere kop, bestaait levensgroot t gevoar dat je gain oog meer hebben veur lu dij net te min hebben om te leven en net te veul om te staarven.

Je kinnen netuurlek denken: “Dij din leeft, dij din zörgt” of: “Ik bin springlevend, bie mie is der genog leven in de braauwerij en t zel mie de rest van mien levensdoagen wel goud goan.”

Tja, ik hoop dat je din in ale gevallen overleven. Mor bedenk wel dat joe der aaltied aine leventeg aanvlaigen kin. De kaans dat je leventeg verbranden is en blift ook aaltied aanwezeg. En zeker is dat, as je levensloos binnen, der gain leven meer in joe zit.

Mor goud, loaten we mor nait uutgoan van n leven vol levensgevoaren. Alhouwel, as der in t vlees van joen eerstvolgende barbecue leven zit en t lopt joe van de schoalen òf, din geef k joe gain gerantsie dat je t ter levend van òfbrengen.

Ach, der is ain treust woar je leventeg van op aan kinnen: der binnen aaltied wel lu dij heur mitleven uutspreken.

Hou din ook: t is treureg dat zoveul lu mekoar noar t leven stoan, terwiel der veur elk geld genog is om te leven zunder oremus. n Leven woarin elk onbezörgd zien of heur aigen toonnoagels knippen kin.

Paas din wel op: knip joe nait in t leven……

Rapport

Ministers, scholen en Kamerleden reageren bezorgd op het rapport van de onderwijsinspectie, waarin staat dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen krijgen dan klasgenoten met hoogopgeleide ouders, ook al zijn ze even slim.

Het onderwijzend personeel bakt er natuurlijk helemaal niks van. Want waar zou het anders aan kunnen liggen………..?

Rapport