Posts tagged “kansen

Rapport

Ministers, scholen en Kamerleden reageren bezorgd op het rapport van de onderwijsinspectie, waarin staat dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen krijgen dan klasgenoten met hoogopgeleide ouders, ook al zijn ze even slim.

Het onderwijzend personeel bakt er natuurlijk helemaal niks van. Want waar zou het anders aan kunnen liggen………..?

Rapport

Aarmou

Dag tegen aarmou

in n laand woar
de politiek doulbewust
de trek
noar de stad propageert
as was t door ain groot paradies

leven twij en n haalf
miljoun mìnsen onder
d’aarmoudegrìns
woaronder veul kinder
zunder kaansen in t onderwies

t konsentreren van aarmou
en sosioale uutsloeten
in steden
het dezastreuze gevolgen
zowel moatschappelk as finansieel

t ontvolken van t plattelaand
om de kosten te dekken
veur dure
integroale projekten
is in dizzen hail funksioneel

eltje ©

%d bloggers liken dit: