Posts tagged “justitie

Coalitie voor Veiligheid

Vakbonden en belangenorganisaties hebben zich verenigd in de Coalitie voor Veiligheid. Er is jarenlang structureel veel te veel bezuinigd op politie, justitie, defensie en douane. Ze willen politiek Den Haag laten inzien dat het noodzakelijk is om nu te investeren in onze veiligheid.

Veiligheid

(on)Recht

Je probeert een hotel te beroven, probeert vervolgens uit handen van de politie te blijven en rijdt iemand die zich veilig waant, dood. Doelbewust, opzettelijk en wel bemeten heb je dat risico genomen. Na zes jaar is er door de rechter dan eindelijk een uitspraak gedaan.

(on)Recht

Woapenstroom

Gemiddeld nam de politie in de periode 2013 tot augustus 2015 741 vuurwapens en verboden nepwapens per maand in beslag. Dat betekent ongeveer 25 stuks per dag.

Bovendien hebben Openbaar Ministerie, politie en NFI bij het ministerie van Veiligheid en Justitie aangegeven dat de huidige bezuinigingsplannen ervoor zorgen dat de veiligheidsdoelen van het kabinet niet gehaald kunnen worden.

Woapenstroom

Agrezzie

Uit een veiligheidsmeting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid blijkt dat er elke dag 600 winkelmedewerkers worden bedreigd en geconfronteerd met lichamelijk of verbaal geweld. In totaal gaat het om 180.000 incidenten per jaar. In oktober 2010 werd er trouwens in België al een soortgelijk bericht gepubliceerd over de toename van geweld tegen winkelpersoneel in Antwerpen.

En de politiek bij de politie maar blind blijven bezuinigen en reorganiseren……….

Agrezzie
%d bloggers liken dit: