Posts tagged “jeugdzorg

Road

Ie hebben t vast wel mitkregen: de mainste gemainten hebben n tekört aan sìnterij en hangen aan de latten. Zulfs de rezervepotten binnen zo lek as n teemze. Tja, elk mit wat gezond verstand zag dit aankommen. t Riek is al joaren gain peerdje schietgeld meer. Wat? Dij het zulfs bewust de keudels introkken. Veuraal veur wat betreft de langdureg zaiken en de jeugdzörg.


Nou wordt ter in elke gemainte deur de verantwoordelken veul wikt en wogen hou of der mit de sìnterij omsprongen worden mout. n Aangelegenhaid dij bie Jan Pebliek voak gemengde reaksies opropt. Der binnen lu dij t aal beter waiten en overaal road op waiten mor vergeten dat ze mit moate en tied te roade goan mouten. Dij brengen din ook voak de haile boudel op roaden. Doarnoast hejje de lu dij road in de wind sloagen. Dat binnen voak de lu dij der vanuut goan dat road nog gain boat is.

Mor ja, bedenk dat ain dij nait te roaden is, ook nait meer te helpen is. t Is zulfs zo dat lu, dij gain road hebben willen, t op stelten slepen mouten. En din mouten ze weer bie n aander te roade goan. As je nou hailendaal roadeloos binnen, din kin je der aaltied nog n nacht over sloapen, omreden nacht bringt soms road. Ook as je joen handen gain road en joen bek gain moat waiten.

Dat geldt ook veur roadsleden. Veur heur is t in elks geval roadzoam dat ze noa riep beroad pas de roadsbesloeten nemen en veuraal noa t goud roadplegen van de roadsstukken. En dat vaalt soms nait tou, omreden t binnen voak komplede roadsels.

Traauwens: kinnen ie roaden wanneer d’hoaze de tanden t mainste zeer doun? Roadselachteg? Ach, dat vaalt tou. Ik zal t verroaden: as d’hond hom gript. Dudelk toch. Nou wait ik dat roaden en gizzen twij ongewizzen binnen doarom nog ain:

Wat was was veurdat was was was?

Wellicht mout je hierover nog even bie n aander te roade goan. Ik geef joe ain road mit. Wor nait roadeloos as je t antwoord nait roaden.

Komt tied komt road……

Òfschreven

Zorgelijk
politici bulldozern
mit grof geweld
over t welwezen
van aal meer lu

veurspelboare
effekten hebben
onverantwoorde gevolgen
veur t betrokken individu

t binnen keuzes
dij n weldenkend mìns
van zien leven nait moaken zol

mor privatizeren
en maarktwaarken binnen kèl
en aaisen doardeur heur tol

eltje ©

Jeugdzörg

Jeugdzorg
onder t mom van
bedainen op moat
van ain gezin
mit ain plan
deur ain regisseur

komt de autist
aal of nait schizofreen
of dyslectisch
schoorvoutend binnen
via de gemaintedeur

de professional vreest
dat de behandeln
en de begelaaiden
slim te lieden hebben zal
onder de nije wet

d’ambtenoar kikt
mit ain oog noar
de potentsiële patiënt
en loert mit t aander oog
noar zien slinkende budget

eltje ©

Zörg-ontzekern

Zörgontzekern
verzekerns worden uutkled
tot op t hemd en
alom woart waarklooshaid

n gezondhaidskrisis
ligt op de loer aal
onder politieke verantwoordelkhaid

drastisch bezunegen
het fatoale gevolgen
veur de gezondhaid van jong en old

as politisi
dij realiteit negeren
wordt de toukomst kèl en kold

statistieken teunen din
schrikboarende beelden
van vervaal en open wonden

deur t onbetoalboar worden
van neudzoakelke hulp
binnen mìnsenrechten din schonden

eltje ©

%d bloggers liken dit: