Buurman Jan – poeh….

“Kovvie?” vruig ik.

“Bin k aan tou,” zee buurman Jan. “Mien Griet haar t net slim stoer. Boetendes las ik net wat over n jong stel dat vertelde over heur verlaifdhaid. Dij was binnenkommen as n blikseminslag. t Jeukde heur baaident aan kop en tonen en d’hormonen deden de rest. Dat was t begun van veul knientjesdoagen en ik las dat ze intìns genoten van de vleespotten van Egypte. In t begun lag de kledderpuut op t nachtkassie. Je mouten ja gebruuk moaken van de meugelkheden dij zok aanbaiden en t iezer smeden as t hait is, nee din? Mor op n gegeven mement waren ze tou aan n kind, dus wer doar waark van moakt, omreden t toentje mos in t zoad.

Om n laank verhoal kört te moaken: der kwam n hond. Ze twievelden nog even tussen n YorkiPoo of n PeekePoo. Dus kwam der n CavaPoo. Ze waren tot de konkluzie kommen dat t gereer en volle luiers van n beudel teveul ten koste goan zol van de geneugten des levens. En dou hoakte ik òf.”

“Hou dat zo?” vruig ik.

“Kiek”, zee buurman Jan, “der binnen lu dij d’aanschaf van n hond beschaauwen as n vertuut dij in t begun t schierste stee in huus krigt en noa verloop van tied op beune terechte komt. Ook bie dit stel ontbrak t besef dat n hond in huus betaikent dat dij dezulfde zörg en aandacht verdaint as n kind. Körtom: t vuil binnen de körtste keren slim tegen, zo’n PorkyPoo in huus. Ze mozzen veul te veul vrijhaid inlevern en dat ging ten koste van heur welwezen. Ze heuren nou bie de kwart jongvolwazzenen dij psychische perblemen het.”

“Ze haren toch n CavaPoo, verteldest net, zee ik?

“Dat zee ik,” zee buurman Jan. “Mor t moakt ja niks uut wat veur n Poo of t is. Mien Griet stìnde net nog, dou ze van de pleekwam, ‘poeh, poeh….’ omreden zai haar t ter slim stoer mit had. Kom ik goa weer noar heur tou. Even kieken hou of t nou mit heur is. Tjeu!”

“Tja”, docht ik, “elk het wat en buurman Jan het zien Griet.”

Mor ach, zai was gain jongvolwazzene meer. Dus beheurde zai nait tot de kwart van de jonge Nederlanders mit psychische aandounens. En ik docht: n gezonde reloatsie hebben mit n Poo en veul meer òfstand nemen van mobieltjes en internet zol goud wezen veur de aalgehaile mentoale gezondhaid.

Dus vot mit de DigiPoo, lang leve de SjitsiePoo……

Kakken

Nait elk is steld op t benuimen van zien of heur karakteraigenschop(pen). Zolaank t pozietief is wil t nog wel, mor as der sproake is van minder floriezant gedrag din binnen de roapen voak goar. Veul politisi kinnen doar over mitproaten.

Nee, as lu in n slecht daglicht kommen hebben ze voak lange tonen. Ook de lu dij van alles uutvreten en zich van god noch gebod wat aantrekken. t Vaalt mie op dat dij, as ze der op aansproken worden, hoogst verongeliekt binnen en de schuld mainsttied bie aandern leggen.

Biko drokde zien neuze tegen mien bainen aan en ik was doardeur weer in t heden beland. k Was tiedens t wachten even votdodderd en elk wait: ook din draait de wereld deur. Twij broene ogen keken mie aan en ik docht: “As elk nou ais zien karakter haar, din zag de wereld der hail aans uut.”

Mor ook in d’hondewereld heersen wantoustanden. De puppy-handel komt aal meer in handen van kriminelen dij veur t geld over hondelieken goan. Boetendes binnen der veul prachtege laive honden dij rondlopen mit n verkeerde boas aan de liene. En nait te vergeten de lu dij heur hond honds behandeln.

Ik knupde t plastic puutje dicht en ik keek nog even om mie tou. Tja, veul aandere hondebezitters haren zok in t openboar weer dudelk te kakken zet……..

Schieterij

kot-3113797_640 kopieOp de dag dat veul daaierlaifhebbers wat ekstroa’s over hadden veur heur twij- of vaaierpoter(s), las k n schietverhoal in t Dagblad mit as onderwaarp: d’ekologische pootòfdrok (lees: stront) van huusdaaier. Dij wer mit schietgemak vergeleken mit t aantal gereden kilometers in n SUV. 

Volgens de publisist vervoelt op joarboazes n peerd net zoveul as 21.453 kilometer rieden mit zo’n SUV, n kadde 1413 kilometer en n hond 3677 kilometer. Om van joen hamsters, knarries en schietdoeven nog mor te swiegen. Mit schietgemak kin je zulf vervast nog wel meer schieterds bedenken. 

Ain ding is zeker: n SUV is n schietding. Net zo as n schiet-op-e-dele, n schiet-op-d’hakken, n schiet-op-bèrre en aal t aandere schietgoud. Aal mit aal vindt de beste man dat t gain schietscheterij is. Volgens hom is de wereld ain grode schietkare. En de stikstofproduksie van joen schietpoedel is volgens hom gain schietbeetje. De belasten van n schietkerel en van n lutje schiet-in-de-boksen werden traauwens nait vermeld. 

Mochten ie nou slim vergrèld worden van t schietvernien van zo’n milieuschieterd, hol joe in. Zeg veuraal nait: “Schiet die toch uut, man!” Veur dat je der op verdocht binnen wor je oppakt. Je mouten zo stoadegaan ook ja wel schietensbenaauwd worden as je joen boksem zakken loaten willen.

Mocht je toch n gang moaken mouten noar t schiethuus vanwege joen schieterij, nog even dit. Je vuilen joe schietgelokkeg as dij schietboudel weer over is…..