Posts tagged “hond

Kakken

Nait elk is steld op t benuimen van zien of heur karakteraigenschop(pen). Zolaank t pozietief is wil t nog wel, mor as der sproake is van minder floriezant gedrag din binnen de roapen voak goar. Veul politisi kinnen doar over mitproaten.

Nee, as lu in n slecht daglicht kommen hebben ze voak lange tonen. Ook de lu dij van alles uutvreten en zich van god noch gebod wat aantrekken. t Vaalt mie op dat dij, as ze der op aansproken worden, hoogst verongeliekt binnen en de schuld mainsttied bie aandern leggen.

Biko drokde zien neuze tegen mien bainen aan en ik was doardeur weer in t heden beland. k Was tiedens t wachten even votdodderd en elk wait: ook din draait de wereld deur. Twij broene ogen keken mie aan en ik docht: “As elk nou ais zien karakter haar, din zag de wereld der hail aans uut.”

Mor ook in d’hondewereld heersen wantoustanden. De puppy-handel komt aal meer in handen van kriminelen dij veur t geld over hondelieken goan. Boetendes binnen der veul prachtege laive honden dij rondlopen mit n verkeerde boas aan de liene. En nait te vergeten de lu dij heur hond honds behandeln.

Ik knupde t plastic puutje dicht en ik keek nog even om mie tou. Tja, veul aandere hondebezitters haren zok in t openboar weer dudelk te kakken zet……..

Schieterij

kot-3113797_640 kopieOp de dag dat veul daaierlaifhebbers wat ekstroa’s over hadden veur heur twij- of vaaierpoter(s), las k n schietverhoal in t Dagblad mit as onderwaarp: d’ekologische pootòfdrok (lees: stront) van huusdaaier. Dij wer mit schietgemak vergeleken mit t aantal gereden kilometers in n SUV. 

Volgens de publisist vervoelt op joarboazes n peerd net zoveul as 21.453 kilometer rieden mit zo’n SUV, n kadde 1413 kilometer en n hond 3677 kilometer. Om van joen hamsters, knarries en schietdoeven nog mor te swiegen. Mit schietgemak kin je zulf vervast nog wel meer schieterds bedenken. 

Ain ding is zeker: n SUV is n schietding. Net zo as n schiet-op-e-dele, n schiet-op-d’hakken, n schiet-op-bèrre en aal t aandere schietgoud. Aal mit aal vindt de beste man dat t gain schietscheterij is. Volgens hom is de wereld ain grode schietkare. En de stikstofproduksie van joen schietpoedel is volgens hom gain schietbeetje. De belasten van n schietkerel en van n lutje schiet-in-de-boksen werden traauwens nait vermeld. 

Mochten ie nou slim vergrèld worden van t schietvernien van zo’n milieuschieterd, hol joe in. Zeg veuraal nait: “Schiet die toch uut, man!” Veur dat je der op verdocht binnen wor je oppakt. Je mouten zo stoadegaan ook ja wel schietensbenaauwd worden as je joen boksem zakken loaten willen.

Mocht je toch n gang moaken mouten noar t schiethuus vanwege joen schieterij, nog even dit. Je vuilen joe schietgelokkeg as dij schietboudel weer over is….. 

%d bloggers liken dit: