Posts tagged “haat

Tussen de regels deur

Eltje Doddema

Eltje Doddema

Tiedens de sunterkloasintocht in de stad Grunnen lopen der aankommen zotterdag opains routveegpieten mit. Aanvankelk was dit gainszins de bedoulen, mor d’organizoatsie is overstag goan. Je kinnen grode vroagtaikens zetten bie de motieven woarom dizze ommeswaai moakt is. Mor faait is, dat d’organizoatsie tougeft aan de “wìns” van n minderhaid dij wil, dat alle swaarde pieten totoal verbannen worden.

Om dit te berieken mengen ze zich onder families dij een kinderfeest vieren willen en dij totoal gain rasistische gedachten hebben bie d’aanblik van aal dij swaarde pieten. d’Onderbaauwens van d’òfkeer van aal dij aksiegroepen tegen Swaarde Piet wekken bie mie aal meer t vermouden, dat t nait gaait om de rol van de swaarde pieten in t sunterkloasverhoal. Veur mien gevuil speulen der hail aandere zoaken.

Sunterkloas wordt aangrepen om onze kultuur en tradietsies in t haart te trevven. Vanuut n gespeulde underdogpozietsie manoeuvreren ze heur tegenstanders in n inferieure rol: noamelk dij van rasist.

Mor zol t zo wezen kinnen dat aal dij aksies tegen Swaarde Piet veurtkommen uut de, bie sommegen van t swaarde ras latent aanwezege, intenze hoat tegen de blanken?

Komt dij hoat veurt uut n deur sommegen gevuilde superioriteitsgedachte van t swaarde ras?

Wordt t kolonioale verleden der bewust biehoald om wroak te nemen op de blanken veur heur slechthaid?

Elk het zo zien of heur gedachten over dizze zörgelke ontwikkeln. Tolerantsie betaikent nait dat elk zich perzé vinden mout in utens van aandern. Elk het zien aigen kultuur, gewoonten, eten, feestdoagen, gebruken enz. Je kinnen joe der aan steuren, mor dit huft verdroagzoamhaid nait in de wege te zitten. As je joe mit geweld mengen willen in aandermans doun en loaten din is t verwiet, dat je gain respekt hebben veur aandern, terecht.

Boetendes, as je joezulf vertonen in rastakleuren din loop je zulf mit symbolen dij konneksies hebben mit t sloavernijverleden………. Mor dit terziede.

Wellicht dat ter swaarde pieten binnen dij wel ains schminkt deur t leven goan willen. Versier zien gezicht din mit motieven in allerhaande vroleke kleuren. Wel zich nait vinden kin in dit kompromis het zulf n groot perbleem……

%d bloggers liken dit: