Posts tagged “gronings

Buurman Jan – kovvie….

“Kovvie?” vruig ik zo as gewoonlek dou buurman Jan de keuken binnenstapde. “Mit kouke?”

“Hest ook thee? Ik en mien Griet binnen van de kovvie òfstapt. Mien Griet het noamelk lezen dat, as je kovvie drinken, je din langer leven. En as je der n schepke suker indoun nog langer. Chinezen hebben dat uutvogeld. Uut n onderzuik hebben ze konkludeerd dat joen overliedensriziko wel 16 tot 21 persìnt minder is as je kovvie zunder suker drinken. Mit suker derin zulfs wel tot 31 persìnt. Mien Griet het de bonepot vot verbannen.

Zai zee dat je ja om d’hoaverklap lazen dat kovvie en suker ongezond binnen en dat lu doarom vrougtiedeg op de rogge liggen. En dat ze ons nou wiesmoaken willen dat je deur t drinken van dat bonenat veul langer mit joen kop in de nekke de steerns aanschaauwen kinnen. Zai zee: Jan, ik vertraauw dat onderzuik nait. Der is doar sproake van overbevolken. Der lopen doar vuil teveul chinezen rond. Doar willen ze wat aan doun en doarom zetten ze kovvie in as euthanistisch middel. Dat zee mien Griet, en dij kin t waiten. Dij het vrougerjoaren nog studaaierd aan de moudermavo,” zee buurman Jan.

“Zo, dien Griet verteunt trekken van n komplotdenker. Volgens mie vaalt dat wel tou. Ik heb lezen dat ze ditzulfde in Engeland ook konstateerd hebben. t Regelmoateg nuttegen van kovvie verlengt joen levensduur. Mor zo as zo voak: overdoad schoadt. Dus kovvie?”

“Zolst denken?” zee buurman Jan. “Nou, ik goa toch eerst mor even noar mien Griet. Ik zal dat van dij komplotjedenkerij ais even in de groep gooien. Tjeu!”

Ik haar Buurman Jan dudelk aan t twieveln brocht. Ik borg de kovviepad weer in t tromke op. Wellicht veur aankommen weke mocht buurman Jan weer op de kovvie kommen…….

Buurman Jan – Jan Evertje…..

“Komst ook even langs mörgen? Mien Griet en ik binnen 43 joar traauwd en zokswat mout je vieren zee mien Griet. Veur mie huft dat nait, mor soms dou je der beter aan om nait tegen te sputtern. Dat heb ik in dij 43 joar wel leerd. Mien Griet staait bie Jan en Alleman bekìnd om heur ‘bek as n scheermes’. Nou, as je joe ain moal sneden hebben din paas je in t vervolg wel op. Mor ehhh…. schenk mie mor gaauw even n kop kovvie in, omreden ik mout nog even noar peerdeslachter Poater en zien buurman.”

“Most ter ook n hombe kouke bie,” vruig ik.

“Tuurlek, wie leven ja in n dure tied en op aal wat je bie n aander vergees kriegen mout je nait spijen. Mor goud, mien Griet wol ainglieks ons allereerste bruloft weer net zo overdoun. Dij haren wie 43 joar leden bie kefee ‘De Boot In’ achter bie ons in t loug. Dus, ik van de weke even noar Doantje Dram dij der nou opzit. Ik vruig hom of wie dij bruloft van dou net zo overdoun konden. Dat kon, zee Doantje. Dus hai vruig van hou of wat en n haalf uur loater waren wie in ain joar. Teminnend dat docht hai en ik ook. Mor dou t telmesien zien kostenstrookje uutspijd haar kregen wie hikhakkerij. De pries week noamelk staark òf van dou. Tja, en t geld gruit mie ja nait op de rogge. Boetendes, ik heb ook gain peerdje schietgeld in toene stoan. Mien Griet kost mie al geld zat mit aal heur haarde noten dij zai elke dag op zang het.

Körtom, ik snibbel zulf wat worst, keze en worrelplakken. En in toene heb k nog wel wat gruinvouer stoan. Je mouten kerke ja midden in t dörp loaten, nee din? Doarbie komt, aankommen joar hebben wie weer t zulfde kaberet. Leer mie mien Griet kinnen. Kom, ik goa noar peerdeslachter Poater en noar kezeboer Knoppie en hoal veur n eurootje of 13 wat hapkederij op. Tjeu.”

Buurman Jan luip monter de keuken uut. Hai haar t goud bekeken: aan zien lief gain polonaise. En al hailendaal gain inhoakpotpourrie mit deuntjes as: En als we naar Korea gaan, Jan Evertje, Jan Evertje……

Buurman Jan – seniorenfitfluusteroar

“Hest t ook lezen? t Verhoal in t Dagblad over kindertalentenfluusteroars? Lu dij bie kinder op zuik goan noar dij heur unieke goaves? t Uutgangspunt is nait of je bieveurbeeld goud spinhakken kinnen aan n rekstok, nee t betreft dat woar je bliede van worden en wat joe muiteloos òfgaait. Man, wat mout je doar nou mit. Der is ja aaltied wel wat wat joe nait vuil muite kost, toch? Kiek, mien Griet het ter gain muite mit om mie elke dag te bestellen. En doe bist n kovviezettalent.”

“Joa en doe bist goud in t koukhappen, kovvie?” vruig ik.

“En kouke. Ik zeg die dit: kindertalentenfluusteroar wezen is n gat in de maarkt. Kiek, as je begunnen mit woorden as ‘duurzoame en hernijboare energie’ en begrippen as ‘authentiek’ en ‘goesting’ din boor je gegarandeerd n doulgroep aan. Wèl wil nou nait op n verjoardag snakken over ain van de vatteg talenten dij dij fluusteroars bedocht hebben en even tussen de roomhoorns en bitterbalen deur zeggen dat t noageslacht n mooimoaker, n deurdenker, n bruggenbaauwer, n mittrekker of n ideeënfontein is. Din moak je de blits. Traauwens: dij kindertalentenfluusteroars binnen nait veur ain gat te vangen. As n kind nait paast in heur set van 39 talenten din hebben ze nog n 40ste: de goave dij nait in n hokje paast. Tja, zo kin ik t ook.”

“Nou ja, t is netuurlek schier dat je as kind nait boeten de boot valen,” zee ik.

“Krek, gain mìns wil natgoan. En dat het mie der tou aanzet om talentenfluusteroar veur senioren te worden. Der binnen ook hail veul ollen dij wel n opdrokkertje bruken kinnen. Doar is vast ook n maarkt veur. En ik heb ook al 1 hokje: t talent woar gain hokje veur is. Kom, ik goa mie nou orie….. ehhh…. oriëntereren hou of k mie bekwoamen kin in t seniorenfitfluusteroar wezen. Ik schrief alvast alle zörginstellens en oldernappartementenkompleksen aan. Ik stel mie zo veur dat ter aankommen joar al n poar tehuzen van noam veraandern in bieveurbeeld: Ons Bliede Hoaven, n Huus vol Talenten. Tjeu!”

Buurman Jan ging flòitend deure uut en ik docht: tja, ainglieks zol ain ding bie elk ontwikkeld worden mouten: nuchterhaid.

Ach, wait je woar ik bliede van wordt? Van mien talent: gezond benul. En dat zunder seniorenfitfluusteroar…..

Buurman Jan – Bovenwies

“Mien Griet het heur overjoarege Singer-naaimesien mit haandslingertje weer op batterij hoald. Ik mos dat swoare kreng van beune hoalen. Doar ston e al tientallen joaren achter aandere vertuten. Aal overbodeg spul zo as volautomoatische snibbelmesienen, multi-cookers en mixers in alerhaande soorten en moaten. Aalmoal raive woar je meer tied aan t schoonmoaken kwiet binnen as aan t gemak wat je der, volgens de rekloames, van hebben.”

“Kiek, ik heb ook n mesientje, n kovviezetter,” zee ik. “Goa zitten, din schenk ik die even n kop kovvie in. Mor eh…, wat gaait dien Griet mit heur Singertje doun?” wol ik waiten.

“Nou dij gaait kuzzentjes moaken,” ging buurman Jan verder. “Ik heb ons inschreven bie de Koamer van Groothandel. Wie binnen noamelk n bedriefke begonnen. Wie goan kuzzentjes moaken. Wie hebben ook al n noam veur ons bedrief bedocht: ‘ZABO’ en onze rekloameslogan is ‘ZABO veur KOP en POPO’. Kiek, ZABO is d’òfkörten van Zacht As Botter. De kuzzentjes van Griet worden zo zacht as flewail.

Bie ons op beune bin k intied al begonnen mit t moaken van oploadapperoaten. Dij figelaaier ik op n loze menaaier in de kuzzentjes van mien Griet. Onze doulgroep binnen dij nije scholen dij sticht worden. Scholen zunder CITO-toetsen, mor mit kokkerellen en leerprosezzen dij pazen bie t individuaile bioritme van elk kind. Ain van de speerpunten op dij scholen is d’aanschaf van kuzzentjes woarop de kinder zok aalgedureg oploaden kinnen. ‘Sjillen’ nuimen ze dat. En dat waarkt net as bie nijmootse telefoontjes. Dij leg je ook ja op n soort van kuzzentje. En even loater dut dij t weer as n tierelier. Nou eh…, ik goa aan t waark. Tjeu.”

En vot was buurman Jan. Ik haar t inderdoad ook lezen. Scholen as Buitenwijs maggen mit overhaidsgeld stokpeerdjes opzetten. Tja, t is netuurlek de vroage hou of dat òfkaalft. t Bliekt ja voak dat belastengeld nait aaltied bovenwies besteed wordt. Mor ja, as t om Koophandel gaait……

Ik ruumde t diggelwaark op en docht: “Kom, even tied om te chillen.”

Buurman Jan – Spoans benaauwd

“Mallorca, ik goa n dag of wat zunder mien Griet noar Mallorca. Waist wel ja, doar woar lu’s hormonen oververhit roaken. As ze der ainmoal binnen kinnen lu gain moat meer, omreden heur remblokjes binnen deur de waarmte zo zacht as botter worden.

“Hest toch nog wel even tied veur n kop kovvie? Wereld is ja nait roazend moakt”, zee ik en snee intied n hombe kouke òf. “Wees mor veurzichteg, in dat mieghommelnust doar gebeurt van alles wat t daglicht nait verdroagen kin.”

“Och, dat zal wel touvalen,” zee buurman Jan. “Op vrumd terraain bin k ja n pantertje. Ik heb lezen dat ze in Spanje van plan binnen om heur strafrecht veur zedenzoaken aan te schaarpen. t Komt ter op dele dat joen vraauw, partner of scharrel eerst joa zeggen mout veurdat ter pokkelkontakt is. En dat geldt veur elke aanroaken. t Betreft alle handelns dij zunder toustemmen de seksuele vrijhaid van n aander aantasten. En doar valen n smok, n scholderklopke, n haand op de billen, n ongevroagd komplement of zokswat ook onder. En floiten mit of zunder floitpiepkes wordt ook n riskante dieverdoatsie.

Dij wet is ainglieks d’echte reden dat ik noar Mallorca goa. t Is n soort van verkìnnenstocht. k Wil mie even oriënteren en vergewizzen hou of dat waarkt, hou je t aanpakken mouten om aine n joar in de bak te kriegen. Zokswat kin joe ja wel ains schier van pas kommen. Stel die veur dat ik op n dag genog heb van t gezoes en bestèl van mien Griet. Din kin n gezoamelk oepke noar Spanje schier van pas kommen. Ik zeg mor zo: n man as ik mout zok tegenwoordeg goud indekken. Mien Griet kin fien floiten, mor ondertussen. Zai is meroakel goud in t geven van sarkastische komplementen. Mor goud, ik goa weer op huus aan. Tjeu.”

Ik zag t al veur mie. Buurman Jan dolend deur Palma op zuik noar…. Tja, woarnoar ainglieks. Elk wait ja dat je in den vrumde nait zuiken mouten wat dichtbie beter is. Vrouger zeden lu al: koop joen noabers kou en vrij mit joen noabers dochter.

Buurman Jan kon t wel ains spoans benaauwd kriegen……

Dik

Vaalt t joe ook op dat ter zoveul lu binnen dij zok dik moaken om n schietscheterghaid? t Is net asof der gain dikhoeden meer rondlopen. Nou is t zo dat elk wel ais n dikke moeke, n dikke barries, n dikke boer, n dikke vreterd of n dikkop zain het en dat terwiel dun de mode is.

Doarom binnen der ook geregeld kampanjes. t Doul doarvan is om ons veur te lichten over hou je goie stappen zetten kinnen richten n gezonde levenswieze. Je huiven joe din vot nait de kont uut d’hoaken te lopen. Je kinnen bieveurbeeld op ain bain joen diggelwaark òfwassen en op t aandere bain even joen tanden poetsen.

Nou is ‘dik’ nait aaltied rampzoaleg. t Zit ter dik in dat je vrouger wel ais n dikke deugnait trovven hebben. Wellicht was je t zulf. Aans is t as je gusteroavend mit d’handen aan t stuur dik doen op t nust kommen binnen. Lu dij mit draank op achter t stuur kroepen heuren wat mie betreft bie n dikschieterliere in t hok.

Mor goud, k zal joe doarover gain dikke stókken uut de douken doun. Ik attendeer joe laiver nog even op t volgende mysterie.

Wos je, dat “dik” van vraauwlu zomor manlu moakt? Hou of dat meugelk is, wollen ie waiten? Nou, wees gerust, t het niks mit genderij te moaken. Let op, hier komt d’oplözzen:

De vraauw en ik waren gusteroavend mit 150 man dik op n bruloft.

Snappen ie t nait?

Ach, moak joe der mor nait dik om……

Buurman Jan – klepel

“Hest hom al zain? t Waarvensfilmke van n plietsieploug aargens in den lande mit as tuddel ‘Kom bij de politie’?”

Ik mos bekìnnen dat ik t filmke nait tegenkommen was en schonk buurman Jan n kop kovvie in. “Ook n plak kouke derbie?” vruig ik.

“Nee, doar gaait t filmke nait over. Je zain n Turkse bruloftsoptocht, waarbie kinder mit swaaiende vlagen aal bölkend uut d’auto’s hangen. n Motormoes lacht en steekt zien doemke omhoog. Promootsie veur de plietsie ja. Mor t is in wezen n promootsiefilm veur toeterturken. As ik veur zo’n motormoes toeter, bin k vot d’helfte van mien AOW kwied. Ik zeg die dit: aan de plietsietop zit bliekboar ook mentoal gemankeerd volk. Ook doar binnen de diverziteitsdrammers kompleet van de leg. Overtolereerd nuim ik dat. Doar valen ook dij opzichteg gekleurde gay-oversteekploatsen onder. Dat doar din wel weer gewone kolonialistische verkeersborden bie stoan is vast n stiekel in d’ogen van t Black-Lives-Matter-volk. Man, man, n gekkenboudel is t. In wat veur wereld leven wie ainglieks.

En wat dochtst van dij MOB’ers. Dij zulfbenuimde milieudeugers. Dij schaiten ons mor aal te geern ‘te hulp’. Dij spannen overaal prosedures aan tegen melkveebedrieven. Ze aggewaaiern bloudfanatiek tegen d’uutsteut van stikstof, t uutrieden van mizze en tegen groazende koien in t gruinlaand. Waren der eerst overtuugde koulopers, nou wemelt t van de kouslopers. Kiek, ik huif nait elke week n drijponds reloade achter de knopen hebben, mor dat je mit gezond verstand joen aigen keuzes bepoalen kinnen is n goud ding. Ik hol nait van chronisch drammende kakheuvels en wiessnoeten.

Kom, ik goa noar mien Griet. Mor ik goa eerst even bie dij nije slagter in de Staintilstroade in Stad aan veur n extroa haarde dreuge worst. Doar is mien Griet extroa laank op aan t kaauwen. En dat komt mie goud van pas. In dij tied kin ze noamelk nait tegen mie havveln en hikhakken. Boetendes, dij binnen inzegend deur de pastoor van de kathedroal doar. Ik las dat je der ook twij klókjes bie kregen. Nou, proost en tjeu.”

Ik kreeg gain kans meer om recht te zetten dat t twij klòkken betrof. Dij haar dij slagter ooit ains aan de kathedroal schonken. Tja, dudelk n kwestie van de bekìnde klepel. Dat woord komt van “klepeln”, woar “klappen” en “kleppen” weer van òflaaid binnen.

Ach, loat t kleppen mor aan buurman Jans Griet over…

Dik

k Wait nait of joe dat ook overkomt, mor ik luuster touvalleg wel ais noar n bèlpergram op de radio. Man, man, man. Woar lu zok toch nait aal dik om moaken. t Schient n welvoartszaikte te wezen. t Zal joe vast ook opvalen dat lu de dikste drokte moaken kinnen om n schietscheterghaid. En as je der acht op geven is t net of der gain dikhoeden meer rondlopen. Of t nou n dikke moeke, n dikke barries, n dikke boer, n dikke vreterd, n dikkop of n dikschieter is, elk schient zok tegenwoordeg dik te moaken, terwiel dun in de mode is. Traauwens, “dik schaiten” bie t neutenschaiten is ook nait aan te bevelen. Dat kost joe geld of neuten. Nee, din kin je beter “dik-en-dun” schaiten.

Mor wees ais eerlek lu: t zit ter dik in dat ie vrouger n dikke deugnait wèst binnen, of dat ie zo aine kinnen. En meschain bin je gusteroavend wel dik aan de swier wèst en bin je dik doen op nust kommen. Ik goa der vanuut dat je zulf t stuurrad nait in handen had hebben. Ik hoop noamelk dat dij lu pakt worden en n dikke bekeuren kriegen. Zoksoort lu kriegen van mie n haile dikke min. Lu dij mit draank op achter t stuur kroepen heuren bie n dikschieterliere in t hok te zitten. En ik zeg joe: doar kin je nait lekker dikkedakken. Meschain n bordje dreuge dikke ries of zokswat. Nee, doar hebben ze t nait dik op t zin.

Waiten ie wel dat “dik” van vraauwlu manlu moaken kin? Hou of dat din wel meugelk is, wollen ie waiten? Nou, let op. 

De vraauw en ik waren gusteroavend mit 150 man dik op n bruloft…….

%d bloggers liken dit: