Buurman Jan: greep

“Ik goa op kurzus. Noar n griepkurzus of beter gezegd: n grepenkurzus.”

Buurman Jan was nog mor net aan de keukentoavel dele plofd of zien haart luit zien revel alweer overlopen.

“Wilst die ook even bekwoamen in d’Hollandse greep? Hest zeker lezen dat dij greep in Engeland verplicht wordt as de bestuurder doar uut d’auto stapt,” zee ik.

“Nee man, der is de lèste tied ja zoveul te doun over grìnsoverschriedende handtastelkheden. Nou, zokswat moakt mie as eerzoame man slim onzeker. Ik wait nait meer wat nou wel en wat nait meer kin en mag. Boetendes vaalt t mie op dat mien Griet de berichtgeven hierover aldernoarst schaarp in de goaten holdt. Lestdoags zee ze nog dat ik t nait in de kop kriegen mos om pikeur te worden.”

“Tja, doar bistoe ook ja veul te old veur. Krom as n houpel veurover op n peerd. Dat is niks veur die,” zee ik taargend.

“Nou nee, dat bedoulde mien Griet nait. Zai het bie heur doagliekse kruuswoordpuzzeltjederij aargens lezen dat ‘pikeur’ ook ‘laifhebber van vraauwlu’ betaikent. Dus het ze mie votdoadelk de wacht aanzegd. Ik mout in t vervolg dus hail goud oppazen woar of ik heur griep. Nou, en op dij kurzus krieg k holvast over alle greepmeugelkheden dij binnen de grìnzen van fersoun liggen. Man, t kin toch nait zo wezen dat ik grieplam wor omdak benaauwd bin veur de meugelke gevolgen. Nee, k wil op körte termien vasteghaid hebben veurdat mie d’angst in zien greep krigt. Dammeet krieg k mien eerste les. As k mie nait meer vergriep, kin k mit n gerust haart de Heimlich- en de Rautekgreep toupazen zunder dat ik doar trammelant mit krieg. n Mìns mout ja hulpvoardeg wezen in tieden van nood. Kom, ik goa eerst nog even noar mien Griet veurdat ik noar mien les goa. Tjeu…”

Buurman Jan haar t ter mor drok mit. Grieperij haar hom in zien greep kregen. Ik mos onwillekeureg denken aan ‘DE GREEP’. n Stomme film van acht menuten uut 1909: d’eerste Nederlandse horrorfilm ooit. n Film over n overspeulege vraauw.

Grìnsoverschriedend gedrag in 8 menuten. De griezel lopt joe over de graauwel…..

Buurman Jan: staine

“Wat ligt doar noast dien kopke? Drinkst toch kovvie zunder suker. Of wolst ter nou opains stainklontjes in?”

Buurman Jan was aanschoven aan de keukentoavel en haar veur zok n staine op toavel liggen.

“Nee, ik huif gain suker. Dit is n gewone stainen staine,” zee buurman Jan. “Dij lag net nog bie die op t grintpad. Dij wil ik even mitnemen veur t geval dat. Astoe doar teminnend gain bezwoar tegen hest.”

“Nou, nee. Stainen zat. Mor wat veur ‘geval’ bedoulst?” vruig ik.

“Nou kiek, mien Griet zit vol van de gebeurtenizzen rond The Voice,” ging buurman Jan wieder. “En nou bin ik bange dat ik binnenkört ook mit t wotter veur de dokter mout. Elk moal as t over dij piazzen gaait heb ik t gevuil dat zai noar mie glopt en dat ter n vroage op heur lippen braandt. Nou, as dij vroage komt hoal ik dizze staine uut de buutse en zeg: wel zunder zunde is waarpe dizze staine.”

“Paas mor op,” zee ik. “Ook al gooit ze, der blift bie die aaltied twievel. En as zai nait gooit kinst ter op reken dat ze stain en bain kloagen gaait over dien achterdocht. Körtom: t kon wel ains veul schoade oplevern en dat is ja zunde om wellicht niks. Kiek, n ol wief botter aan de kont smeren en zulf dreug brood eten, dat is n echte zunde. Man, as k die n road geven mag: gooi dij staine mor gaauw weerom op t grintpad.”

“Zolst denken?” zee buurman Jan. “Nou ja, ik goa mor weer noar mien Griet. Wie goan dammeet noamelk veur ons baaident n pedde mit oorkleppen kopen. Dat wordt n aanvullen op onze Pfizerprikken, boostertjes en mondkapkes. Kiek, oren, neuze en mond stoan ja via allerhaande holtes mit mekoar in verbinden. Nou, dat waarkt as n trekgat. As je din n mondkapke opdoun en doarbie d’oren goud òfsloeten veurkom je hailemoal dat viruzzen in joen pokkel trekken. Traauwens, zo’n pedde mit kleppen helpt ook tegen t kommende gevoar van dij zogenoamde kwantumkomputer. Deur zien aldernoarst grode rekenkracht kin dij elk gehaaim kroaken. Nou, doar steken wie din mit onze petten n stòkje veur. Aal wat je onder de pedde holden blift ja gehaaim, nee din? Nou tjeu!”

En vot was buurman Jan. n Staine in de buutse, n mondkapke veur en n pedde mit oorkleppen op de kop. n Echte pebliekstrekker.

As dat mor gain stain des aansteuts wordt….