Posts tagged “gezondheid

Mörgenlicht

Wrakken veraandern brandende wegen in voagevuren vol hoat.

Verminkte gaisten bepoalen de moate van aal t zinloze kwoad.

Mìnsen wankeln machteloos in n wereld hail filaain.

Nait elk zal mörgen gezond en wel t mörgenlicht weer zain.

Woanzin wint meedogenloos van elk verstandeg woord.

t Licht aan t ìnd van tunnels komt in veul gevallen te loat.

Op kreten van hulp in t baalkeduuster reageert gainain.

Nait elk kin mörgen gezond en wel t mörgenlicht weer zain.

t Ìnd is veur elk swoar te droagen zunder onderschaaid.

Soms stoan rozen vergeten te wachten op wel eerder gaait.

Doagen binnen soms angsteg swoar, want lieden is gemain.

Nait elk hoopt mörgen gezond en wel t mörgenlicht te zain.

Mit troanen in de stromende regen is wanhoop nait te sturen.

Tred wordt swoar, t pad lopt dood tegen kèlle blinde muren.

Zinloos is t leven as dij vuilt as n blok aan t bain.

Nait elk wil mörgen gezond en wel t mörgenlicht weer zain.

Zun zakt zachies in t twijduuster d’horizon veurbie.

De lèste waarme zunnestroalen omaarm ik soamen mit die.

Zo vuilt n perfekte wereld veur groot en ook veur klaain.

k Hoop ook mörgen weer soamen mit die t mörgenlicht te zain.

Ogen

In aal meer landen binnen lu aan t mottern over de vroage of aal dij coronaregels nog wel zin hebben en of de verboden en veurschriften nait van toavel kinnen. Lu worden stoadegaan aal ongeduldeger en moaken zok veurnoamelk zörgen over de lol in heur leven. Of, zo as mien ol opoe vrouger aaltied zee as aine ongeduldeg was: de broodkrummels begunnen te steken.

Doarbie speult aigenbelang voak n grode rol. Ik kin mie ook nait aan d’indrok onttrekken dat t inderdoad veurnoamelk gaait om de geneugten des levens. Lu willen dij bie veurkeur op n kloetje en in n mieghommelnust beleven. Dat ter nog aal lu binnen woarvan de gezondhaid bedraaigd wordt, wordt din even uut t oog verloren.

En din hebben we t nog nait ains over de zgn. wappies: de notoire ontkenners van corona. Kiek, kritisch wezen is n goud ding, mor as je joe as gevoarleke idioten manifesteren is der wat mis. Dat soort volk heurt n klokke luden en denkt dat ter n Engel in de toren zit. Aine dij digitoal mit engels zolt streut en aandern verknolt dat dat n wondermiddel is.

Kiek, kwakzaalvers binnen der deur d’aiwen hìn aaltied al west. Hail veul lu hebben doar perbaaierd boat te vinden veur d’ain of d’aandere kwoal. Veul “patiënten” binnen op ain pode weer op huus aan goan. Mor desondanks binnen der tegenwoordeg ook nog lu dij zainde blind achter zo’n “Engel des Doods” aanlopen.

Hou din ook: d’ogen binnen en blieven de kommende tied vast nog richt op Corona in aal zien varianten en mutoatsies. Der zellen vast nog veul mìnsen deur t oog van de nale kroepen. Dij kinnen t teminste nog noavertellen. Mor lu dij veurgoud d’oge sloten hebben nait meer.

Wat “ogen” betreft: vrouger haar de schipper zien ogen voak richt op zien vraauw. Dij, de schippersvraauw dus, hong in de zelen en trok de proam. Doar haar de schipper n goie reden veur. Zo kon hai op zien vraauw pazen en kon hai heur goud in de goaten holden.

Mien vraauw trekt op dit mement wat kruderij uut t kassie en ruirt intied in wat potten en pannen. Je mouten t waark ja aan deskundegen over loaten, nee din.

En ik? Ik hol t oog derop…..

Riederij

t Dagblad ploatste onlangs n bericht over n fietstocht. Nou is dat op zich gain nijs, omreden bienoa elk ridt tegenwoordeg ja op t rad. Mor dit ging over n rit in de blode reet. Nou wil k joe eerst even teleurstellen: ie kinnen doar (hoogstwoarschienlek) nait aan mitdoun. t Gaait noamelk om de joarliekse Philly Naked Bike Ride in de Amerikoanse stoat Pennsylvania en wel op de dag van t Grunnens Ontzet.

Dailnemers aan dizze noakte fietstocht maggen heur boksem, shirt en ondergoud thuus loaten. t Ainegste verplicht stokje stof is dat van n mondkapje. Dou k dat las vruig k mie òf: “Zollen der ook lu wezen dij twij of meer mondkapkes bruken goan?”

Mor goud, willen ie tiedens t fietsen ook de wind vuilen op n stee woar t aans nait waait din blift ter niks aans over as n oepke op n nudistencamping. Veur aal dij aandere fietsfanoaten blift ter niks aans over as kloetjeriederij op bieveurbeeld t Hogelaand, in Westerwolde of deur Drìnthe. Want rad aan rad kloetjeklitten is bie veul lu n favoriede bezeghaid.

En wat te denken van buurman Jan en zien Griet dij, mit heur fietsen achter op d’auto, baaident om onverkloarboare reden in d’auto opsloten zaten. Brandweer mos der aan te pas kommen om ze uut heur snikkelhaide auto te redden. Ze wollen brandweerkommandant nog n rad veur d’ogen draaien, mor dij trapde der nait in.

En zo wemelt t van de lu dij doaglieks t zoadel (of wat aans) waarm holden. Grofweg kin je ze indailen in n poar doulgroepen.

Je kommen ze tegen in alerhaande soorten, gewichten en moaten. Van lycrapakjepokkels en uniseksstellen tot aan fietspadswaalkers en picknickpìnzen. n Bont gezelschop dat ain ding gemain het: op gezedde tieden n kop as n bolle.

Wat zeggen ie? Vinden ie t wat aal te aalgemain en te grof steld?

Ach, netuurlek lu, je mouten eerzoame fietsers ja nait belaggelk moaken. Toch?

O,……..ie beheuren tot ain van de genuimde doulgroupen……

Dikfit

Vaalt t joe ook op dat ter zoveul lu binnen dij zok dik moaken om n schietscheterghaid? t Is net asof der gain dikhoeden meer rondlopen. Kiek, n dikke moeke, n dikke barries, n dikke boer, n dikke vreterd, n dikkop of n dikschieter kom je geregeld tegen. Mor bedenk wel dat dun de mode is.

Dit zol de reden wezen dat de rieksoverhaid n kampanje start is. t Doul is om ons veur te lichten over hou je stappen zetten kinnen richten n gezonde levenswieze. “Fit op jouw manier” hait dizze fratsenmoakerij, ehh….. ik bedoul dit keuzemenu. Vlaig nou nait vot in de gedienen. Ie worden in de watten legd. t Gaait om klaaine stapkes dij bie joe pazen.

Volgens t Ministerie van VWS huif je joe dus nait de kont uut d’hoaken te lopen. Wat din wel? Nou, ain van de tips is om op ain bain joen diggelwaark òf te wassen. Op ain bain joen tanden poetsen mag ook. Körtom, n dikke vedde kampanje, dus. Ach, t kost n poar sìnten mor din hejje ook wat.

Nou is “dik” netuurlek nait aaltied n ramp. t Zit ter dik in dat je vrouger ook wel ais n dikke deugnait west binnen. En meschain bin je gusteroavend wel dik aan de swier west en bin je dik doen op nust kommen. Nou ik hoop, dat je dou zulf t stuurrad nait in d’handen had hebben. Ik hoop aaltied dat zokse lu pakt worden en n dikke bekeuren kriegen. Zok soort lu kriegen van mie n haile dikke min. Lu dij mit draank op achter t stuur kroepen heuren n zetje bie n dikschieterliere in t hok. En doar kin je nait lekker dikkedakken. Meschain n bordje dreuge dikke ries of zokswat. Alhouwel, sommegen hebben t doar dik veur mekoar.

Mor goud, ik zal joe doarover gain dikke stokken uut de douken doun. Ik attendeer joe laiver nog even op t volgende mysterie. Wos je, dat “dik” van vraauwlu manlu moakt? Hou of dat meugelk is, wollen ie waiten? Nou, let op.

De vraauw en ik waren gusteroavend mit 150 man dik op n bruloft.

Wat zeggen ie? Dat kin ja nait in verband mit de coronaregels?

Ach, moak joe der mor nait dik om……

%d bloggers liken dit: