Posts tagged “geweld

Geslacht

“Zien zoad haren ze beter op n kachelploade spoiten kind, din was veul gedou vrougtiedeg mit n sizzer òflopen.”

Buurman Jan zat mit n kop kovvie in d’haand bie ons aan de keukentoavel. Hai zat vol van dij deurgedraaide gendergekte en haar net in t Dagblad lezen dat ter n stel olders noar de rechter stapt was om te veurkommen dat t geslacht van heur lutje potje bie d’aanmelden op t geboortebewies te stoan kwam. Mor dij haar heur aais òfwezen.

Zien Griet haar zonet ook nog zegd dat ter mor twij soorten waren: n jonkie en n wichie. En doar waren zai baaident t levendege bewies van. Dou zai vanmörgen mit heur baaident poedeltjenoakt veur de badkoamerspaigel mit krulornamenten stonden wer dat nogmoals bevestegd.

Noadat buurman Jan zien twijde kop kovvie opdronken haar ging hai weer op huus aan. Hai mos nog wel even kwiet dat hai hoopte dat dij “mafklappers van olders” de proseskosten volledeg betoalen mozzen en mit nog n “haile kabbe derbie”. Hai von dat onze rechters deur zoksoort fratsen onneudeg belast wuiren. Volgens hom konden dij heur tied veul beter besteden aan dij kopschopmalloten uut t Gooi. Dij Spanjolen op Mallorca haren ja filaain de keudel introkken.

“Man, man, man, wat n wereld…..”, was nog net te heuren veurdat d’achterdeure dichtsluig.

Ik sluig de klebbe van d’iPad open en zag touvalleg de kommentaren bie t bericht over t gruwelke gebeuren op Mallorca. Dat van buurman Jan was der nog niks bie. Veur veul lu is de Nederlandse strafmoat veul te waik. Middelaiwse vertuten as schandpoalen, knijensplieters en folterkisten kwamen veurbie.

Tja, gevuilens van hoat en onrecht brengen t slechtste in de mìns noar boven. Lu goan din soms as baisten tekeer. Alhouwel: dat leste schient veur sommege rötjongen uut t Gooi gewoon n soort van “dieverdoatsie” te wezen.

Mien ol opoe zee vrouger aaltied: “Ook al is n mìns nog zo riek, hai is aan n daaier geliek.”

Ongeacht t geslacht……

Rolex

Ie hebben t vast wel mitkregen: t nijs over de landgenoten (of nuimen ie ze terreurtoeristen) dij in Palma op Mallorca rekloame moakt hebben veur ons laand. Ie kinnen ze wel: t soort volk dat de kwalifikoatsie mìnsDOM eer aan dut. Ze haren wel n PCR-test mor vervast gain EQ-test. Volgens de berichten binnen der onder de twaalf “helden” twij doodschoppers. Dij aandere “vrunden” stonden der gewoon even noar te kieken mor namen nait t initiatief om dij baaide idioten tegen te holden.

Wat wel bleek: ze haren hoazevet achter d’hakken en muiken dat ze zo gaauw meugelk van t aailand òfkwamen.

t Zol mie niks verwondern as loater bliekt dat dat tuig ook nog sprint-spikes onder de zolen van heur dure Nikes of Puma’s haar. Want ze kwamen dudelk nait veur t ezeltjerieden. Mor ja, dij dieverdoatsie haren ze ook nait neudeg, omreden as je mit twaalf ezels ronddolen heb je gain verlet om nog meer.

t Gevolg van de tounemende agrezzie is dat bie mennegain t gevuil van vaaileghaid der nait beter op wordt.

Buurman Jan het de leste tied aaltied n klompke gold in de buutse. Dij het hai ooit ais aarfd van femilie. Hai zegt dat je nooit waiten wat joe der overkomt. En as je as eerzoame burger op t verkeerde mement net even op t verkeerde stee binnen kin joe dat ja de kop kosten. En as op t mement dat je wat op t tjak had hebben, t zaikenhuus net vol ligt mit Covidders hoopt hai mit zien klompke gold in d’haand veurrang te kriegen.

t Ainege goie nijs is tot nou tou dat de doaders bekìnd binnen en dat ze aankloagd worden. Over de straf wordt deur mennegain al drok hikhakt. Ook avvekoaten hebben der weer wat zoaken bie. Dij binnen doar ja gek op.

Want heur motto is: des te meer zoaken des te eerder n Rolex…….

Leven

Alle media, dus ook t Dagblad, stonden de leste doagen vol mit verhoalen over oorlog, geweld, intimidoatsie en anti-semitisme. Veul van dij ellìnde vindt ploats in kontraainen wied bie ons vandoan, zodat ter lu binnen dij denken dat t “ons” nait rakt.

Dij vergeten echter dat elk konflikt, woar ook ter wereld, in aandere landen (gewelds)reaksies opropt, ook in Nederland. Elk ras, elk geleuf, elke levensovertugen en elke komplottheorie het over d’haile wereld verspraaid zien of heur pazzipanten. Dus zai je ook in ons laand (tegen)demonstroatsies en/of geweldsuutbarstens.

Doarveur lopen sommegen zok de kont uut d’hoaken. Soms waiten ze van veuren nait dat ze van achtern leven, terwiel elk wait dat ter gain beter leven is as n goud leven. Kiek, as je leven as God in Frankriek of leven as n muske in t zaand, huif je joe inderdoad naargens drok om moaken. Mor as je n leven hebben as n loes op n zere kop, bestaait levensgroot t gevoar dat je gain oog meer hebben veur lu dij net te min hebben om te leven en net te veul om te staarven.

Je kinnen netuurlek denken: “Dij din leeft, dij din zörgt” of: “Ik bin springlevend, bie mie is der genog leven in de braauwerij en t zel mie de rest van mien levensdoagen wel goud goan.”

Tja, ik hoop dat je din in ale gevallen overleven. Mor bedenk wel dat joe der aaltied aine leventeg aanvlaigen kin. De kaans dat je leventeg verbranden is en blift ook aaltied aanwezeg. En zeker is dat, as je levensloos binnen, der gain leven meer in joe zit.

Mor goud, loaten we mor nait uutgoan van n leven vol levensgevoaren. Alhouwel, as der in t vlees van joen eerstvolgende barbecue leven zit en t lopt joe van de schoalen òf, din geef k joe gain gerantsie dat je t ter levend van òfbrengen.

Ach, der is ain treust woar je leventeg van op aan kinnen: der binnen aaltied wel lu dij heur mitleven uutspreken.

Hou din ook: t is treureg dat zoveul lu mekoar noar t leven stoan, terwiel der veur elk geld genog is om te leven zunder oremus. n Leven woarin elk onbezörgd zien of heur aigen toonnoagels knippen kin.

Paas din wel op: knip joe nait in t leven……

%d bloggers liken dit: