Solirariteit

Aal voaker kommen der in t Dagblad berichten veurbie woaruut bliekt dat solidariteit aldernoarst onder drok staait. As noa-oorlogse boksemschieterd bin k zulf opgruid mit t besef dat old en jong n ainhaid vörmen mouten. Veuraal wat betreft de zoaken woar t in ons leven om draait. Mor tegenwoordeg lees je aal voaker dat d’aine generoatsie zok benoadaild vuilt ten opzichte van d’aandere.

Kiek, vrouger was t soamen droagen van de kosten veur bieveurbeeld zörg en onderwies gain onderwaarp van diskuzzie. Zo was “Drees” gewoon n begrip en jong en old zagen doar de neudzoak van in. Je zörgden der soamen veur dat d’ollen in heur noadagen de bainen der onder holden konnen. En zo waren der veul meer regels, wetten en veurzainens woaraan t solidariteitsbegunsel ten grondslag lag.

Mor tegenwoordeg is t wel even aans. Sommegen binnen t laifst onder “aigen volk” en brengen bie veurkeur de rest noar t kerkhof. Politieke sloopkogels hebben der in de loop der joaren din ook veur zörgd dat “solidariteit” n leeg begrip worden is. Hoat, nied en òfgunst binnen der veur in de ploatse kommen. Zo binnen der nou jongelu dij t mor n dikke schietboudel vinden dat de coronamoatregeln onlangs versoepeld binnen veurdat zai zulf tegen corona prikt binnen. Ze binnen nog nait vaksineerd en gunnen doarom volledeg geprikten nait dat dij meer kinnen en maggen as zai. Zai kin t nait velen.

Dij lu vinden dus dat middenstand, horeka en kultuursentra gain aktiviteiten organizeren maggen omdat nog nait elk vaksineerd is. Ze vinden dat nait eerlek. As je echter zo ongenuanseerd en aigenikkeg denken heb je gain oog veur aal dij sektoren dij slim leden hebben onder de coronamoatregeln. En elke dag dat ze open binnen is der ain om der weer bovenop te kommen. Dat de nog-nait-geprikten doar op termien ook weer van profiteren kinnen is in dij heur benul bliekboar nait dele doald. Mien ol opoe zol zeggen: “t Is as t bekrompen gemoud in n boerenpokkel.”

Mor goud: onbegrip en òfgunst is nait t grootste perbleem.

Veul ingriepender is t faait dat solidariteit nait vanzulfsprekend meer is. Dit fundement, belangriek veur n soamenleven in balans, is aal meer aan röt onderheveg. Alerhaande krachten griepen de meugelkheden aan om generoatsies tegen mekoar uut te speulen. t Gevoarlekste is dat veul lu dat nait opvaalt of dat t heur nait interesseert. Je kinnen joe òfvroagen of dij wellicht tot t mìnsDOM beheuren. Mor ain ding is zeker: n soamenleven wordt ter zunder solidariteit nait stabieler van.

In wezen is der nou sproake van “solirariteit”.

Man, man, man, dat ain letter toch zoveul uutmoakt……