Posts tagged “gemeenten

Road

Ie hebben t vast wel mitkregen: de mainste gemainten hebben n tekört aan sìnterij en hangen aan de latten. Zulfs de rezervepotten binnen zo lek as n teemze. Tja, elk mit wat gezond verstand zag dit aankommen. t Riek is al joaren gain peerdje schietgeld meer. Wat? Dij het zulfs bewust de keudels introkken. Veuraal veur wat betreft de langdureg zaiken en de jeugdzörg.


Nou wordt ter in elke gemainte deur de verantwoordelken veul wikt en wogen hou of der mit de sìnterij omsprongen worden mout. n Aangelegenhaid dij bie Jan Pebliek voak gemengde reaksies opropt. Der binnen lu dij t aal beter waiten en overaal road op waiten mor vergeten dat ze mit moate en tied te roade goan mouten. Dij brengen din ook voak de haile boudel op roaden. Doarnoast hejje de lu dij road in de wind sloagen. Dat binnen voak de lu dij der vanuut goan dat road nog gain boat is.

Mor ja, bedenk dat ain dij nait te roaden is, ook nait meer te helpen is. t Is zulfs zo dat lu, dij gain road hebben willen, t op stelten slepen mouten. En din mouten ze weer bie n aander te roade goan. As je nou hailendaal roadeloos binnen, din kin je der aaltied nog n nacht over sloapen, omreden nacht bringt soms road. Ook as je joen handen gain road en joen bek gain moat waiten.

Dat geldt ook veur roadsleden. Veur heur is t in elks geval roadzoam dat ze noa riep beroad pas de roadsbesloeten nemen en veuraal noa t goud roadplegen van de roadsstukken. En dat vaalt soms nait tou, omreden t binnen voak komplede roadsels.

Traauwens: kinnen ie roaden wanneer d’hoaze de tanden t mainste zeer doun? Roadselachteg? Ach, dat vaalt tou. Ik zal t verroaden: as d’hond hom gript. Dudelk toch. Nou wait ik dat roaden en gizzen twij ongewizzen binnen doarom nog ain:

Wat was was veurdat was was was?

Wellicht mout je hierover nog even bie n aander te roade goan. Ik geef joe ain road mit. Wor nait roadeloos as je t antwoord nait roaden.

Komt tied komt road……

BUIG

Met de Wet BUIG zijn de bijdragen aan gemeenten voor de uitvoering van diverse wetten samengevoegd. Het betreft de bijv. de bijstandsuitkeringen en deloonkostensubsidies). Hiervoor ontvangen gemeenten één budget voor de bekostiging van uitkeringen. Veel gemeenten hebben financiële tegenvallers en vrezen het komend jaar nog meer in de problemen te komen.

Wet BUIG

#Vluchtelingen – een gouden handel

Gemeentes die de afgelopen weken de crisisopvang voor asielzoekers hebben ingericht in sporthallen of andere gebouwen, blijken achteraf veel meer kosten te hebben gemaakt dan de standaardvergoeding van veertig euro per man per dag, die door het COA wordt uitbetaald.

Vluchtelingen

Wal(g)en

Door de massale inzet van agenten m.b.t. asielzoekersperikelen ontstaan er elders tekorten. Politievakbond ANPV zegt dat duizenden extra dienders nodig zijn.

De politie is een van de sectoren waar de bezuinigingen de kwaliteit aantast en verantwoord functioneren steeds meer onmogelijke maakt.

 

Walgen

%d bloggers liken dit: