Posts tagged “gemeenten

BUIG

Met de Wet BUIG zijn de bijdragen aan gemeenten voor de uitvoering van diverse wetten samengevoegd. Het betreft de bijv. de bijstandsuitkeringen en deloonkostensubsidies). Hiervoor ontvangen gemeenten één budget voor de bekostiging van uitkeringen. Veel gemeenten hebben financiële tegenvallers en vrezen het komend jaar nog meer in de problemen te komen.

Wet BUIG

#Vluchtelingen – een gouden handel

Gemeentes die de afgelopen weken de crisisopvang voor asielzoekers hebben ingericht in sporthallen of andere gebouwen, blijken achteraf veel meer kosten te hebben gemaakt dan de standaardvergoeding van veertig euro per man per dag, die door het COA wordt uitbetaald.

Vluchtelingen

Wal(g)en

Door de massale inzet van agenten m.b.t. asielzoekersperikelen ontstaan er elders tekorten. Politievakbond ANPV zegt dat duizenden extra dienders nodig zijn.

De politie is een van de sectoren waar de bezuinigingen de kwaliteit aantast en verantwoord functioneren steeds meer onmogelijke maakt.

 

Walgen
%d bloggers liken dit: