Posts tagged “geld

Hompen

“Dij blift ja toch tot t leste liggen, juf.” Eppo keek heur mit schoapachtege ogen aan en huil in zien rechterhaand n dik stók keze. Der waren al n poar kinder veur hom aan west en dij haren, zo as heur dat leerd was, de dikste hombe liggen loaten. Zien juf haar hom doarover aansproken, mor Eppo zien weerwoord was dudelk. As hai t leste aan de beurt west was haar e t dikste eksemploar ook had, zee hai. “En mien opoe zegt aaltied: De lozen en de gladden hebben ze zomor nait bie de kladden.” Eppo wos op jonge leeftied al hou de wereld in mekoar zit.

Dit kaberet aanschaauwde k joaren leden tiedens n klazzebezuik. En ik mos hieraan denken dou k las dat Booking Holding (bekìnd van Booking.com) zien bobo’s veur n bedrag van rond de 28 miljoun euro aan bonuzzen uutkeren wil. Veurnoamelk in aandailen, mor dat even terziede. Alhouwel, gladde beurssnokkels waiten doar wel road mit. Geld schit op bulten ja. Ook t personeel schient wat te kriegen, mor vergeleken mit de kabbe geld van de “toppers” zal t wel n schoamel bedrag wezen.

Voak is t zo dat je in t bedriefsleven geld kriegen (“verdainen” zeggen doar) as de zoaken goud goan. Mor deur corona was t bie heur t òfgelopen joar gain vetpot. t Was doar min of meer legedeuzenwaark west. Of in heur geval: n raaisgat. En t was bie t gat òf of ze t ainglieks redden zollen. Doarom huilen ze d’haand op bie onze stoat en ontsluigen ze veul personeel. Desondanks (of doarom) kregen ze 64 miljoun euro aan steun. Geld van joe en mie! Mor t bliekt wel: veur heur is t gain kostwinnen, mor geld winnen.

Der is in wezen gain sproake van n “prestoatsie”bonus. Mor de Bookingbobo’s willen geern op onze kosten dikdoun rond de vleespotten van Egypte. Doar zitten din netuurlek wel de toptalenten mit aldernoarst veul laaiderschop. Ze willen ja d’uutstroalen hebben van n bedrief woar lu geern waarken willen.

Ik trof lestdoags op n verjoardag aine dij bie Booking waarkde. Eppo was zien noam.

Loat dij nou net de grootste hombe toarde veur mien neuze votgraaien…….

Tja, vrouger…

As t tegenzit of as veuruutzichten in twievel trokken worden zeggen lu voak dat t vrouger veul beter was. De vroage is netuurlek of dit ook inderdoad zo is. Zeker is dat de wereld der voak overzichtelker uutzag, dat trollenlegers ìnkeld in sprookjes veurkwamen en dat lu mit “Een Beetje” slim bliede wuiren. In 1959 won Teddy Scholtens dus mit nait aal teveul t songfestival. Aan t puntentotoal van 21 haar ze genog. In 1982 haar Nicole aan n Bisschen Frieden ook voldounde en won dou. Teddy zong over de laifde en of heur man wel traauw aan heur was. t Antwoord: n beetje.

k Mos hier aan denken dou k in t Dagblad las dat mit ingang van t kommende seizoen de Formule 1 verkocht is aan n aandere zender. t Bedrag gaait n nuchtere Grunneger as ik t verstand te boven. Mor t paast in de groaperge trend dat investeerders dikke kaptoalen verdainen willen deur aal meer sporten op te kopen. Traauwens, over mìnsenhandel sproken.

Zeker is dat alles woar geld in omgaait pas interessant is as der ook n maarkt veur is. Dus as gainaine meer kikt noar n bepoalde sport, din is t mit dij sport gaauw gebeurd. Mor t bliekt elk moal weer dat t volk hail makkelk mit brood en speulen te lokken is. Om investeerders, bobo’s en sporters vet te mesten wordt nait op n dubbeltje keken. d’Aine mout je ja geld geven en d’aander mout je ja betoalen. En ie waiten: geld zöcht geld en schit op bulten. Je kinnen de duvel der mit dansen loaten.

Mor t is net as of bepoalde lu veul geld tot n sloot uutgroaven of dat t geld heur op de rogge gruit.

Wat zeggen ie? Dubbeltjes binnen der nait meer? En beter duur as nait te kriegen? Nou ja, veurdat je joen geld in aarmoude verteren geef k joe dit nog even mit: vrouger plokten kinder om Pinkstern brannekkels, om mekander der mit te bestrikjen. Dat waren nog ains tieden.

Tja, vrouger……..

Tied

Eltje Doddema

Gezain de grode belangstellen veur erotische filmkes op t internet wies ik joe der even op dat de leste letter van t eerste woord n “d” is. En omdat je dit lezen neem k aan dat je t wel even aan tied hebben.

Alhouwel: de mainste lu dij k tegen kom hebben gain tied. Dij joagen en boundern deur de tied. Kiek, ik kin mie veurstellen dat boeren tiedkörteg binnen as t heu op t laand ligt. Mor dat ons soort lu zok gain tied gunnen veur mekoar, is slim zörgelk.

Ik wait wel: tied wacht ons nait, mor de tied mout joe nait de boas worden. Ie mouten doarom voaker ais de tied nemen veur ontspannen. Das veul gezonder as aal achter de tied aan bozzeln.

Eertieds zeden ze, as ze aargens laank op wachten mozzen: “Dat is tiedverdrief bie de worstkedel.” Nou, dat liekt mie wel wat. Tied nemen, bainen op toavel, n wientje der bie en of en tou n stókje metworst. Körtom: nait op tied stoan.

Wat zeggen ie? Dat hebben ie ook aaltied al geern doun wild? Nou wat let joe. Doun lu. Nait wachten, aans bin je te loat en ie waiten: Noatied is achteròf en achteròf kin je n oabe in de kont kieken en das nait zo’n schiere uutkiek, zeg nou zulf.

Mor t allermooiste is: “tied veur mekoar nemen” kin zunder tiedslöt. Ie waiten wel: 10 menuten nijmoods winkeln onder t motto van: Broes 10 menuten langs schappen en rekken, din kin je doarnoa rap de knibbe trekken.

Goa der mor van uut dat, as je aargens rezerveren mouten t joe geld kost. Want dat “tied” soamen gaait mit “geld” is van alle tieden.

%d bloggers liken dit: