Posts tagged “gedrag

Buurman Jan – close up

“Moi, dou mie mor gaauw even n kop kovvie en n snee kouke. k Heb t nog drok vandoage. Mien Griet en ik hebben noamelk n nij bedriefke opricht.”

“Zo, en dat in dizze onzekere tied?” vruig ik.

“Nou kiek, wie zain meugelkheden,” zee buurman Jan. “Noar verwachten krigt elk te moaken mit n slim barre winter. Wie binnen der zeker van dat onze doulgroep wel ekstroa waarmte bruken kin. Kiek, der binnen vraauwlu dij heur erotisch kaptoal beleggen, mor mien Griet en ik pakken t aans aan. Wie hebben aandere kwaliteiten zal k mor zeggen. Mien Griet het sinds kört stemlezzen. Dij volgt ze op internet van Glìnne Grace. Dat schient n fenomeen te wezen. Dij loat zok overaal heuren en gelden.”

“Tou mor,” zee ik. “Wil dien Griet mit doun aan De Beste Zangers of zokswat?”

“Nee man, hou komst ter bie,” zee buurman Jan. “Dij Glìnne Grace leert mien Griet hou ze heur stem senzuail en uutdoagend bruken kin. Mien Griet wil noamelk akoestisch-erotisch-hostess worden. Zokswat dou je vanuut huus per telefoon. t Komt ter op dele dat je zo erotisch meugelk poesten en stìnnen. De bedoulen is dat lu aan d’aandere kaande van de liene der hait van worden en hormonoal op toeren kommen.”

“Nou, dat wordt vast n hotline. As dij mor nait oververhit rakt. Man, magst ter wel n braandbluzzer noast zetten,” zee ik nittjend.

“Heb de gugel der mor mit,” schamperde buurman Jan. “As ik over n week of wat man in bonus bin din piepst wel aans. Mor kom, ik goa op huus aan. Mien toak is om op beune n studiootje te knutern en dij din in te richten. Veur t dubbele tarief doun wie t noamelk ook via beeldtelefoon. En din wil t oog ook wat. Tjeu!”

t Was dudelk: buurman Jan haar der vertraauwen in. Ik vruig mie òf of hai en zien Griet wel de juuste personen waren veur dit soort meneuvels. Heur mazzel was wellicht dat n stem voak n vertaikend beeld geven kon.

Mor ik stèlde t mie al veur: n close-up van n stìnnende Griet…….

Buurman Jan – paddo’s

“Hest t ook mitkregen. Onze hoop veur de toukomst zit mit tonen in d’aaske. t Jonkgoud is depri en zugt de toukomst somber in. Doarom bruukt de jeugd aal meer verdovende middeln. Jonges en wichter waiten van veuren nait dat ze van achtern leven, omreden ze binnen aan de pillen en paddo’s. Ons noageslacht kin meer pilsoorten opnuimen as Nederlandse zangvogels.”

“Dat is nait best,” gooide ik der tussendeur. “Kovvie?”

“Och, dat is mor hou of je t bekieken,” zee buurman Jan onder t knikken. “Griet heur neefke Evertje het van t veujoar bie ons holtsnippers tussen de bozzerijen gooid. Ik zag van de weke dat ter overaal paddestoulen opkommen binnen. En gezain de seupele toustand van t jonkgoud denk ik dat mien paddo’s goud van pas kommen. Doar zit handel in zeg ik die. Kiek, as je de wereld veur n doedelzak aankieken liekt alles veul minder slim.”

“Der binnen inderdoad veul lu depressief,” zee ik. “Mor of dien paddestoulen helpen betwievel ik.”

“Nou, k was guster nog even bie Evertje en dij haar n schoaltje paddo’s op toavel stoan,” zee buurman Jan. “Dij stumper zat vanwege d’energiekrisis op n kroakstoule te kleumen mit op schoot n bordje mit doarop n kòlle gakbale. Hai zat te dubben over t perbleem of hai valen wol onder ain van de twij biologische geslachten ‘m’ en ‘v’ of dat hai vergendern wol noar n aandere letter. Dij wol dus ook aan de paddo’s. Mor kom, ik goa weer noar mien Griet. Wie willen dammeet onze paddo’s oogsten. Aankommen weke komt ter n bord in toene mit doarop:

Verroem t benul, vergeet de tied.

Neem paddo’s van Jan en Griet.”

“Paas mor op,” zee ik. “As je paddo’s eten gaait joen pokkel n aigen leven laaiden. t Wotter lopt joe din nait in de mond, mor lopt joe vanzulf in de boksem. En je goan dervan trippen. De waarken is bie elk verschillend. d’Ain wordt zo slap as n schuddeldouk, d’aander schit zok in de boksem en weer n aander spijt zok uut de noade.”

“Nou wees mor nait benaauwd,” zee buurman Jan. “Mien Griet en ik perbaaiern onze paddo’s vanoavend eerst zulf even uut. Tjeu.”

Vot was buurman Jan. Ik betwievelde of der ooit n bord in zien toene kommen zol. n Avvetìnsie in t Bokkeblad lag meer veur d’haand. n Raauwavvetìnsie:

Jan en Griet genoten as pensionado’s.

Ze bezweken lèstdoags aan heur paddo’s.

%d bloggers liken dit: