Posts tagged “gedrag

Blik

Ie hebben vast ook wel mitkregen dat dhr. C. Ronaldo tiedens n perskonferentsie mit n stoalen blik twij blikjes cola opzied schoof. Nou is n stoalen blik in wezen n contradictio in adjecto: dus n tegenstriedeghaid in t biegevougde. Net as bieveurbeeld “n golden ooriezer”. t Bievougelk noamwoord “golden” is ja tegenstriedeg mit “iezer”. t Zulfde heb je bieveurbeeld bie n plastic wienglas, n levend geroamte, de grootste helfte en dus ook n stoalen blik.

Nou is dij leste blik netuurlek gain stofnoam. t Is de menaaier van kieken. Mor ain zien of heur blik geft wel voak stof tot proaten. Zo as over d’aksie van Ronaldo woar zulfs sproake is van n dubbele tegenstriedeghaid. Mit n stoalen blik schoof hai twij blikjes vertind dun ploatstoal op zied.

Mor zoksoort fratsen brengen nog n aandere tegenstriedeghaid veur t voutlicht. Aine dij je in n aandere kategorie ploatsen kinnen. Noamelk in n contradictio in pecunia. Kiek, as je as grootverdainer joen kaptoal te danken hebben aan sponsoren din kin je wel stellen dat zoksoort types voak schijt hebben aan de wereld om heur tou. Teminste as je dat relateren aan t schofferen van ain van joen broodheren.

As je joen blik der over goan loaten kom je toch tot de konkluzie dat zoksoort lu moreel gezain boven heur stand leven. t Is ook voak zo dat ze aandern zelden of hailendaal gain blik woardeg keuren. Ze leven in n aigen bloaze. En de bliksemse boudel om heur tou zol heur n zörge wezen.

Hou zol t ainglieks wezen as der vanòf voetbaltribunes gain blikken meer kwamen en dat elke vörm van sponsoring doarom dus nait meer aantrekkelk wezen zol.

Ach, t volk blift vast zitten, voak as serdienen in n blik………

Boetendes: aal dat gepog….ba…..

Miegen

“Hier moeten we het mee doen.” Dij woorden kwamen uut n mond van macht en onmacht. Dizze reaaksie klonk noadat ik uut de douken doan haar dat ter fraudeerd wer. “We weten het, maar dit is ons meetinstrument. Hier moeten we het mee doen.”

Ik mos aan dizze woorden denken dou k in t Dagblad las dat de wildmiegboutes halveerd waren. Net as zoveul (of alle?) boutes was dij veur n eerzoame burger, dij t nait in de boksem doun wol, veul te hoog. Ik kin mie veurstellen dat n plietsieagente t slim genant von

as zai aine mit de snikkel uut de snel betrapte. Aine dij in t duustern stroalde boven de blindenbloumen. Ook hier kwamen macht en onmacht bie mekoar. Dat nood wed breekt ging hier nait op.

Der kwam gelokkeg gain meetinstrument aan te pas om d’höchte van de boute te bepoalen. Stel joe veur dat de plietsie even meten ging houveul de koekoek der uutstak. Ik neem aan dat de boute vaststeld is aan d’haand van de gemiddelde snikkellengte in Nederland.

“Hier moeten we het mee doen. Wij als inspecteurs van het onderwijs bepalen hiermee de kwaliteit van het onderwijs op uw school.” Zai vertrok gain spier mor toch vernam k wel dat d’opdracht dij ook dizze inspektrice van t ministerie van onderwies mitkregen haar heur ook nait zinde. Zai gaf indirekt tou dat ter mit toetsscores kraiveld wer.

Hieruut bleek mor ains weer dat ter veul te veul lu op pad binnen dij tegen beter waiten in rampzoalege opdrachten van managers en boazen uutvoeren mouten. Mor d’angst om der wat van te zeggen is groot. As je t wel doun is t goud meugelk dat joen toukomst n aandere richten aannemen gaait. Boetendes, zol t wat helpen? Elk wait ja dat, as je n mieg-op-bèrre votsturen, je n schiet-op-bèrre weerom kriegen. Boetendes: wat helpt floiten as t peerd nait miegen wil.

Traauwens, wat onze toukomst betreft: mien oog vuil net nog op n grode kop mit dikke swaarde letters: “Dood aan de joden”. De hetze tegen de jeuden bliekt zörgwekkende vörmen aan te nemen, ook in ons laand. Tja, woar ain hond migt, miegen der meer.

Nooit meer!

Niks zeggen, gewoon swiegen………?

ZAT

Lestdoags muik t Dagblad melden van n plietsiebericht. n Auto, dij swaalkend over de weg kaggelde, wer aanholden. Der bleek n vraauwmìns in te zitten dij zat op haar. Zo as t leek: draank en drugs. En elk wait dat, as je doar zat van binnen, je de wereld veur n doedelzak aankieken.

t Krigt veur dij zatlabbe vast nog wel n steertje. Redens zat, ja. Ze wer ook nog “wederspanneg” las ik. Zai haar zok beter zat eten kind aan bonen. n Stok gezonder en goud veur daarms en pokkelomvang.

t Is wel zo dat je joe nait meer as zat eten kinnen. Dat huft nou ook weer nait zo zat te wezen dat je n loes op joen lief knappen kinnen. Reken der mor op dat je last kriegen van alles wat je boven joen zat opeten. As t der din ook nog van ondern en boven uutkomt din wait je dat t nait lekker zat.

Mor ja, gezond benul is nait aaltied joen betraauwboare partner. Eerst geven sommegen zok over aan sex, drugs en rock’n roll. En omdat t benul mit de joaren komt veraandert dat in n Ex, Uggs en Geknikkebol.

Sommegen eten zok traauwens zo zat as n hìnne in broccoli. Doar bin k zulf ook aine van. Ik verheug mie elk moal weer op t mement dat dij gruine toeken de panne in goan. Din stoa k op òfstand te genottern en soms zing k din t deuntje: “You Are My Sunshine, You Are My Broccoli”.

Aandern binnen der stìnde zat van, mor din om n aandere reden.

Doar zol je toch wederspanneg van worden…..

%d bloggers liken dit: