Onhaailstieden

t binnen
gevuilens van onrecht
en onmacht dij frustreren

t binnen
gevuilens van vijandschap
dij daibe hoat kreëren

t binnen
gevuilens van wanhoop
dij destabilizeren

t binnen din
wrok en wroakzucht
dij oorlog genereren

eltje ©