Posts tagged “energie

Eerlek verhoal

Dat ter fouten moakt worden in t klimoatdebat is dudelk. Ook dat ter lu binnen dij zeggen dat ter niks aan d’haand is. Dat binnen de klimoatwappies dij zeggen dat ter vrouger ook kolle zummers en waarme winters waren. Ook dou was t soms te kold in april, te waarm in juli en te dreuge of te nat in de zummer. d’Overstromen in Limburg teunt echter aan dat ter hou din ook wat gebeuren mout.

Mor d’energietranzietsie wordt forseerd. En doarveur wordt ter bie t volk angst genereerd. Boetendes worden der filaain verschillende agenda’s en verdainmodellen opsteld dij deur gruine politisi en de zok riek rekende lobbyisten en investeerders omaarmd worden. Heur motto is: loat lu’s benul verschrompeln en verdreugen, zodat ze zok loater niks meer heugen.

De realiteit is noamelk dat kosten en konsekwentsies van de tranzietsie bewust nait inzichtelk moakt worden. Via subsidies en òfgedwongen lastenverhogens stroomt t geld ja toch wel richten t grootkaptoal. Doar kin je ja weer winst mit moaken.

Doarbie worden kritische lu vakkundeg monddood moakt.

Der binnen op dit mement jonge klimoatfanoaten dij de noa-oorlogse generoatsie schuldeg verkloaren aan de klimoatveraandern. Woordvoerders van Friday for Future goan zulfs zo wied dat ze mit gevoarleke hoatproat de jeugd mobilizeren. Want ain ding hebben dij “loze” kwedeldeuzen aalmoal gemain: ze kinnen reveln as n avvekoat. t Eerleke verhoal, woarin dudelk wordt hou hoalboarhaid en betoalboarhaid verantwoord implementeerd worden mouten, blift achterwege.

Doarbie komt dat ze zulf rejoal binnen mit heur ekologische voutòfdrokken. Ze raaizen d’haile wereld over om heur “religie” te verkondegen. Mor t besef dat ter n balans wezen mout tussen welvoart, betrokkenhaid en beraaidhaid om joe drok te moaken om t klimoat ontbrekt. Want as deur ondeurdochte moatregeln en wetten lu’s welvoart en welwezen in t geding kommen en de sosioale ongeliekhaid nog meer gruit, is de bere lös. Din is t klimoat hailendaal nait meer te redden.

Traauwens: buurman Jan showde guster n nijlootje. Hai het op de veurbumper van zien Lada De Luxe stikstoffilters monteerd dij de locht opzoegen. Via n vermikkie komt ter aan weerszieden van zien trekhoake uut twij piepkes weer schone, zuvere locht. n Knap stoaltje innovoatsie, riep veur patent.

As dit wereldwied op alle auto’s standoard wordt, kin der zoveul stikstof opvongen worden dat alle kinder zulfs op vrijdag weer noar school kinnen. Zulfs op heur e-bikes en mit opgeloaden mobieltjes. En as ze van school weer thuus kommen binnen kinnen ook nog gamekonzooltjen.

Tja, loat dit nou n eerlek verhoal wezen……

Of nait

Ook t Dagblad kon der nait om tou: om de zunsverduustern van guster. n Fenomeen dat vrouger hail wat teweeg brocht mor nait allìnt dou. Je zollen denken dat de tied, dat lu dochten dat n zunsverduustern onhaail brocht, nou wel achter ons ligt. Kiek, dat de Chinezen vrouger dochten dat de zunne opvreten wer deur n onzichtboare droake is nog tot doar aan tou. En dat ze perbaaierden om dij te verdrieven mit pielen en trommelsloagen is ook nog wel te bevatten. Mit Oldjoar is t hier ja nait aans.

Kiek: de Chinezen oogsten mit heur rebulie veurspelboar sukses, mit as gevolg dat t biegeleuf verstaarkt wer. Zo is doar volgens mie de kiem legd veur de wappie- en komplotkultuur van tegenwoordeg. Of loop k nou te haard van stoapel en is dit n historische blunder?

Nou ja, ik las ook dat sommege Pakistoanen zaike mìnsen haalf ingroaven in de hoop dat dij noa de zunsverduustern weer genezen binnen. Kiek, mit zokswat loop ik nait vot. Dat buurman Jan zien Griet dunderdag rond middaguur op heur aigen ol heugie trappen luit om ekstroa stroom op te wekken veur zien gehaaime zender is mie al gek genog.

Hou din ook: tegenwoordeg binnen der nog hail veul lu vatboar veur vrumde ideeën en of biegeleuven. t Liekt net of t in de genen zit. As je lezen dat de netbeheerders deraan twievelden of tiedens de zunsverduustern de kapasiteit van ons stroomnetwaark voldounde wezen zol, din wait je t nou zeker: onhaailsprofeten zitten op dit mement in de top van d’essentsiële infrastrukturen van ons laand. Doar heb je gain geleuf in kwoade gaisten en duustere krachten veur neudeg. Dij kwakzaalvers flaneren opgewekt, aal bonusinnend, in de schienwaarpers. Teminste, as der stroom is.

Traauwens, wat ik mie òfvroag: om d’hoaverklap wordt de zunne òfschaarmd deur wolken en levern zunnepanelen doardeur minder energie. De wereld draait tot nou tou gewoon deur. Mor as der n lutje hörntje van de zunne achter de moane verdwient din kopen netbeheerders ekstroa vermogen in omdat ze zok in de boksem schieten vanwege t faait dat ter wel ains stroomuutvaal plaotsvinden kin. As reden geven ze aan: hou meer zunne-energie, hou meer riziko. Zo van: hou meer wotter, hou meer der verzoepen. Man, man, man, dat belooft nog wat.

“Vergruinen” is n soort van biegeleuf aan t worden. Der wordt ons aanproat dat onhaailstiedens der gewoon bie heuren. Volgens mie kin je nou t volgende ook konkluderen: des te gruiner de gruinen, des te swaarter de toukomst. Of zai k t nou te duuster in. Tja, dat deden lu, as t om zunsverduusterns ging, vrouger ook.

t Ainegste verschil mit vrouger: de veurspelde rampen vinden nou wel ploats.

Geleuf t of nait……

%d bloggers liken dit: