Tidvatten

“Ik bin guster mit swoager Eppo even noar Ikea in Stad wèst. Swoager mos n schilderijlieske hebben om n foto van zien Diet in te doun. Dij was al weken leden kloar, mor hai haar hom nog nait ophangen kind omdat hai gain lieste haar. Zien Diet is aankommen weke joareg moust waiten. En mit dij foto haar e vot n kedo. t Mos n verrazzen worden, dus bin ik mit hom mit wèst.” Noa dit reloas nam buurman Jan ìndelk zien eerste slok kovvie.

“Was t ook drok?” vruig ik.

“Drok? Man, t was bie d’ingang net n mieghommelnust”, zee buurman Jan. “Je mozzen tussen dranghekken deurfokseln veur je bie de draaideure kwamen. Dou wie ìndelk boven waren hebben we elk n kare snord. En dou kwam Eppo op t idee om n n soort van Formule 1 race te doun. t Ging derom wèl as eerste bie de zulfscankassa was. Wie hebben n doedel van t personeel vroagd om t startsaain te geven. Eppo stelde n vroage en dou t woord “nee” klonk broesden wie vot.”

“Welke vroage stelde hai din?” wol ik waiten.

“Hai vruig of ze hier ook guppies verkochten. En in tied stonden wie kloar om te starten. Tja, en t antwoord was “nee” vanzulf. t Ging meroakel. Aal manoevrerend tussen schoedelmoazen, plakkers en in-de-wege-lopers deur hebben wie t trajekt òflegd. Ik heb onderwegens nog wat potloodjes in buutse stopt. Dij kin k ja schier bruken veur de knuterderij bie mie in t schuurtje.”

“Zo, en wel het wonnen?” wol ik waiten.

“Eppo. Kiek, ik bleef onderwegens nog even stoan bie n spelfout. Aans was k hom veur bleven. Mor der ston in stee van n “t” n “d”. Dus dat heb k gaauw even deurgeven aan n snokkel van t personeel.”

“Joa dat kin ook nait”, zee ik. “As gerenommeerd bedrief kin je joe gain spelfouten veroorloven. Traauwens, het Eppo in tied wel n schilderijlieske in zien kare kregen?”

“Tja, doar heb k nait op let,” zee buurman Jan.

“Ach, Diet is aankommen joar ja weer joareg. Nee din!” zee ik. “Mor ehh…. wat was ainglieks dij spelfout?”

“Titvatten haren ze mit n “d” schreven,” grolde buurman Jan…….

Drokte

Doaglieks is der wel nijs over de wonenmaarkt. Ook in t Dagblad, en dat is gain wonder. Lestdoags ston der nog n (onhaails)tieden in over t veurnemen om in t noorden honderddoezenden wonens te baauwen, omreden de Raandstad kin din ontlast worden. n Genereus aanbod, mor of dit nou zo’n meroakel veurnemen is vaalt te betwieveln.

t Is netuurlek dudelk dat dit n verrekt goud verdainmodel wordt. Investeerders en ontwikkeloars zitten nou al te kwielen bie de gedachte dat de duvel bie heur t geld op bulten schit. Dij gruien in aandermans ongelok. Wat echter ook dudelk is, is dat t welwezen van de mainste noorderlingen der nait op veuruut goan zal. Joagen, boundern, soezen, drokte, opstoppens, aargernizzen, kloagen, hoge priezen, binnen n aantal begrippen dij de wille vast as stoal al gaauw ondermienen goan.

En doar woar de wind hoelt zal n störm van protesten t laand tamtaaiern en zal d’onvree in rap tempo gruien. d’Ervoarens dij lu tot nou tou mit insproak hebben garandeert dat mìnsen kleumend in de kolle kommen te stoan. Lu dij in t verleden opkommen binnen veur heur gezondhaid kinnen doar bouken over schrieven mit as bieloage n ellenlange medesienIieste.

Tja, doar woar de degelkhaid woont, kiept binnen de körtste keren t vertraauwen om. Dij staait al joarenlaank te wankeln vanwege de wind- en gasontwikkelns. Op n zeker mement zal dat zulfs te meten wezen op de schoal van Richter. Doarnoast zellen swoare störmen t laand taaistern en elk wait dat, doar woar t haard waait, iemen volk verlaizen.

t Ekonomisch Instituut veur de Baauw meldt in n nij rapport dat ter veur 2030 ain miljoun nije wonens realizeerd worden mouten. Om de schoarste op de wonenmaarkt de kop in te drokken mout dat in de gruine kontraainen. De boeren vuilen nou al natteghaid, zulfs in de dreuge zummermoanden. Nou binnen twaalf boeren en n hond din wel dattien rekels, mor as t de boeren goud gaait, gaait t de haile wereld goud. Teminste zo dochten ze der vrouger over.

De prognoze dat de bevolken in ons laand deurgruit to 20 miljoun zunderlingen betaikent nait veul gouds. Dizze veurspellen holdt boetendes in dat men zundermeer uutgaait van bevolkensaanwas. Dat ter din nait veul ruumte meer over is veur n dikschieterliere, n kaarzenbikkertje en n raaitvink zal dudelk wezen.

Wanneer zol der aine opstoan dij zegt dat 15 miljoun genog is.

n Lutje kind is ja al n huusvol drokte……..

Gizzen

t Wordt vandoage n schiere dag en der binnen noar verwachten veul lu bie t pad. t Is ja “moederdag”. Mor ook de stranden binnen vast slim in trek. Net as de winkel- en toencentra en de zulf-negootsieknuter-toko’s. Zallen aal dij lu de “anderhaalve meter regel” aan heur steveltje lappen?De gemoudern rond Feyenoord-Ajax lopen in elk geval weer hoog op. Wat dat betreft veraandert ook Corona doar niks aan. Zulfs vandoalen en kriminelen worden in de media nog steevast “supporters” nuimd. Der zellen noa aal dij mieghommelnustevenementen vast nog wel meer van dij doagen volgen.

Ook binnen der weer anti-Corona-moatregel demonstroatsies. d’Aanhang van dij dwaarsliggers wordt onderhand filaain infiltreerd deur lu dij onze demokroatsie t laifst slopen willen. Solidariteit is veur dat soort lu n onbekend en vies woord.

Nou is inderdoad laank nait alles koosjer in de wereld. En dat ter lu binnen dij gewaitenloos t slechtste mit joe veur hebben is bekend. d’Historie het ons dat leerd. Mor der schienen aal meer lu rond te dolen woarbie t historisch benul slim ondermoats is. Ook bie veul anti lockdown demonstranten. Aans is t nait te verkloaren dat ter zoveul steukeld wordt om old en jong, gezonden en ongezonden, benullen en onbenullen, witten en swaarten tegen mekoar op te zetten.

Corona teunt ons in wezen t defekte kompas van t mìnsdom in de deurzichtege spaigel van pleksieglas woarin wie zain kinnen dat wie ainglieks leven op n lutje riggel van beschoafdhaid. Dat schient bie hail veul lu nait deur te dringen. t Volk het t te drok mit aigenbelangen.

Wat dit veur gevolgen hebben zal? Doar wordt hier en doar noar gist. Elk wil tegenwoordeg ook ja geern aigen broden bakken. En ik? Ik heb gain baktalent. Doar bak ik niks van terechte.

Of ik nou mit de gebakken peren zit? Ach, doar mag je noar gizzen…..