Posts tagged “discrminatie

Grachtengordelgegrien

De actiegroep No More Blackface eist van de Leidse burgemeester Lenferink dat hij zich niet vertoont bij de intocht van Sinterklaas. Spaanse “edellieden” vinden ze blijkbaar geen probleem.

Een trieste ontwikkeling. De kleur is niet het probleem. Het zit ‘m in de mensen die bewust provoceren en daarvoor het verleden misbruiken…….

Eltje Doddema

Tolereren

Het fascisme vereert o.a. machtsvertoon en het gebruik van geweld, voor zover dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde.Tolerantie daarentegen is de kunst om die dingen te accepteren, die je eigenlijk storen, maar die grondrechten niet schenden…….

Eltje Doddema

%d bloggers liken dit: