Steeds meer overheden gaan over tot het beperken van de vrijheid van het gebruik van sociale media op internet. Bovendien worden alle “bewegingen” van gebruikers gevolgd en geregistreerd……..

Angstkulturen