Buurman Jan – smoesie

“Kovvie en kouke? Zugst ter ja uut ofst zo tegen de vlakte gaaist. Bist lebait?” Buurman Jan haar zok mit n plof dele valen loaten op stoule aan de keukentoavel.

“Proat mie der nait van,” kremenaaierde hai. “Ik bin net zo gammel as t òfdakje van Appie Tammengoa zien holten schuurtje. Man, k vuil mie net zo deurzichteg as n ondermoatse gernoat.”

“Zo, dat is nait bèst. Hou komt dat?” vruig ik.

“Mien Griet het zok n blendertje aanschaft. Zo’n hakselvertuut woar je alles vanboven in mietern kinnen en wat ter vanondern as smurrie weer uutkomt. Zai was noamelk van mainen dat heur omvang wat tounomen was. Zai wol doarom op diëet en kwam tot de konkluzie dat ter zo’n snibbelmonster heer mos. Zai haar lezen dat joen daarms der mit n poar gloazen van dat sap per dag n voldoan gevuil van kregen.

Ik zee nog: begun doar nait aan, Griet. Bist gaauw zat van t schoonmoaken van zo’n mesien, omreden doar zitten meer onderdailen aan as aan mien fietse. Dat ding belandt noa n week of wat op beune achter t schot. Mor ja, wat mien Griet in de kop het wordt in de mainste gevallen zichtboar. En dus staait Hakselpot, want zo heb k dat kreng nuimd, bie ons op t aanrechtblad.

Mor dat is t slimste nait. Mien Griet von dat dij prutmoaker ook meroakels geschikt veur mie was. Kinst die t veurstellen? n Haile weke elke dag gemoalen slabbe hap deur d’haals. Man, ik kin mien gebit wel inruilen, kaauwen is der nait meer bie. t Was elke dag zoegen en nog ais zoegen. Wie hebben d’haile weke niks aans had as dunne puree. Ze nuimen dat smoesies. Nou, d’ainege varioatsie zat m in de volgorde van hou je d’ingrediënten der boven in smeten. De smoak was aal geliek.”

“Ik heb heurd dat je ook smoothies moaken kinnen mit n wat dikkere struktuur. Din mout je melk of yoghurt touvougen,” perbaaierde ik.

“Hol mie der mor over op. As ik bie ons de keuken in loop en ik zai Hakselpot stoan din heb k al eten en dronken. Ik kin dat misbaksel wel vergraimen. Hest nog wat kouke over? Din wil k wel n poar hompkes mithebben. Din kin k dij stiekem opeten.”

Ik snee buurman Jan n poar beste hompen òf en dij ging aal koukhappend op huus aan. Waitende dat de reuk van kouke aan joen handen zitten gaait was k benijd mit wat veur smoesie hai thuuskommen zol…….

Smoesie

“Dou mie der mor n dikke hombe Grunneger kouke bie, doar bin k wel aan tou.”

Buurman Jan zat bie ons aan de keukentoavel achter n kop kovvie. Dij plak kouke sluig hai nait òf, omreden hai was tou aan wat “degelks in de moage” zo as hai dat zee. Want hai was der kloar mit.

“Mien Griet heur oldste zuster het heur aanstoken mit smoesies. Diet, de zuster van Griet, het heur resepten maild. Ik krieg nou al vief doage niks aans as gruine prut in n glas. Kiek, d’eerste keer heb k heur nog holpen. n Nijlootje, ja. Der mos n ratjetoe van gruinten, fruit en wotter deur mekoar klutst worden. Nou, dou kwam mien boormesientje mit n lutje betonkloppertje schier van pas. Mor mien Griet wol op de professionele toer en dus mos der n blender kommen. Doar kon ze dij utjekul veul beter mit moalen, von ze. Din kwam der nait zoveul prut aan de keukenkassiedeuren, zee ze. Zunde van t geld, man. Mit mien boormesientje wol t ook.”

“Woarom dizze ingriepende kulinaire ommezwaai?” wol ik waiten.

“Man, mien Griet von dat wie veul te swoarwichteg deur t leven gingen. Wie mozzen neudeg op dieet, zee ze. Dus binnen wie nou op n gruine detox dieet.” Buurman Jan keek begereg noar de plakken kouke dij op n schoaltje op toavel stonden. “Most nog aine? “ vruig ik.

Buurman Jan dronk de leste slok kovvie op en zee. “Nee, ik mout neudeg op huus aan, aans krieg k raggens. Ik mout op tied wezen veur onze andieviesmoesie. Mien Griet bruukt dit moal gain wotter mor yoghurt. Zai gooit ter ook nog kruderij in. Dat schient gezonder te wezen deur dij antioxidanten dij der in zitten. En dat is slim belangriek veur joen weerstand.”

“Is dat wel gezond?” wol ik waiten.

Buurman Jan ging der nog even goud veur zitten. “Onze pokkels zitten vol giftege stovven en dij goan der mit dij smoesiesmurrie uut. Ik krieg nou ook n minder opgebloazen gevuil en verbran meer energie , zodat ik mien overtolleg vet stoadegaan verlais. Nou, en doarom goan wie vief weke vega.

Heurst dat? Vief weke. Mörgen krieg k n smoesie bowl veurzet: prut van gemoalen gruintesnibbels, fruit en hoavermout. En ik mout t oplepeln uut n schoaltje en ook nog kaauwen. Man, man, man, vrouger as lutje potje dou k nog gain tanden haar mos k t vouer ook al opzoegen. En omdat ter in fruit veul sukers zitten moalt mien Griet ook nog gruine bladgruinten mit.”

“Tja,” zee ik, “dat wordt even slikken mit aal t gemoalen snietjemous, pompoenpitten en quinoa vlokken. Ach, as t wat bievouerd worden most komst mor even langs. Je mouten eten wat je luzzen en lieden wat je kinnen.

Kinst vast wel n smoesie verzinnen……..”

Pokkelleed

De levensmiddelenindustrie gaat het gebruik van kinderhelden op de verpakkingen van “ongezonde producten” stevig aan banden leggen. Op producten, gericht op kinderen onder de zeven jaar, mogen geen kinderidolen meer staan. Op snacks voor kinderen tussen de zeven en dertien jaar mogen ze alleen worden afgebeeld als er niet te veel vet, suiker of andere ongezonde ingrediënten in zitten……

Eltje Doddema
Eltje Doddema