Tussen de regels deur – dik

In onze tied, dij volgens sommegen nait meer van dizze tied is, binnen der wereldwied lu op oorlogspad om zok om duustere reden te wreken aan aandermans gewoardeerde literatuur, kunst en kultuur. De gevolgen van dizze woke-kruustochten binnen op termien dezastreus, omreden dizze gekte is gain schietscheterghaid.

Der stoan al veul woorden op heur swaarde woke-lieste, mor t zit ter dik in dat t woord ‘dik’ ain van de volgende slachtovvers wordt. As je der acht op geven is t net of der gain dikhoeden meer rondlopen. Ook n dikke moeke, n dikke barries, n dikke boer, n dikke vreterd, n dikkop of n dikschieter stoan op t punt om in de vergetelhaid te verdwienen. t Ligt ter wokedik bovenop.

Mor ‘dik’ is joe vast nait vrumd. t Zit ter noamelk dik in dat joe vrouger ook wel ains n dikke deugnait wèst binnen. En meschain bin je lèstdoags wel dik aan de swier west en bin je dou dik doen op huus aangoan. Hopelk nait mit d’handen aan t stuurrad, vanzulf. Ik hoop aaltied dat dij lu pakt worden en n dikke bekeuren kriegen. Lu dij mit draank op achter t stuur kroepen heuren n zetje bie n dikschieterliere in t hok te zitten. En ik zeg joe: doar kin je nait lekker dikkedakken. Meschain n bordje dreuge dikke ries of zokswat. Traauwens: bie Dik Trom waren t ook nait aaltied potten van Egypte.

Mor ik dwoal òf van woar t om gaait. As woke-terreur nait de kop indrokt wordt zal de wereld aal kèller en leger wordten. Sensuur draait n demokroatsie noamelk binnen de körtste keren de nekke om. En doar zol elke nait-woker zok slim dik om moaken mouten.

Dik dus. Aldernoarste dik. t Zol toch slim schaande wezen as t volgende mysterie nait meer van alle tieden wezen zol.

Waiten joe wel dat ‘dik’ van vraauwlu ‘manlu’ moakt?

Hou of dat meugelk is? Nou, gewoon.

De vraauw en ik waren gusteroavend mit 150 man dik op n bruloft…….

Verzetshelden

Bie t Verzetsmuseum in Amsterdam gaait t woord ’verzetshelden’ in de ban. Volgens de lu dij t doar veur t zeggen hebben kinnen mìnsen wel heldhafteg wezen, mor ze binnen nooit 100 persìnt n held.

t Bliekt dat de laaidengevenden van t museum gain verzetshelden binnen. t Binnen lu dij ‘begripvol’ veurbie goan aan beeldsproak en verbeeldenskracht van toal. Dus wordt de lieste mit verbannen woorden aal langer. Swaarde Piet krigt ter weer n lötgenoot bie.

Zulfbenuimde, moreel gemankeerde aktivisten binnen doaglieks op zuik noar spiekers op leeg wotter. Vrouger haar elk dörp wel n dörpsgek. Tegenwoordeg dolen der drommen gestichtsriebe waiken rond. De vrougere boetenbaintjes waren meer van t type ‘ze-waiten-nait -beter’. Dij van tegenwoordeg kin je kwalifiseren as ‘bewust-tredietsie-en-kultuurslopende-idioten’. As t aan heur ligt wordt de swaarde lieste mit verboden begrippen n ‘never ending story’.

t Wachten is din ook op d’eerste sneuneuzen dij aggewaaiern goan tegen d’uutdrokken ‘swaarde lieste’.

Ain ding is zeker: toalgenoside is n gevoarleke ontwikkeln, omreden d’historie wordt geweld aandoan. En aal meer lu in laaidengevende pozietsies waarken hieraan mit. Lu dij der kritisch tegenover stoan worden deur heur braandmaarkt as diskriminerende rasisten.

t Wordt tied dat ter verzetshelden opstoan….

Eltje Doddema