Posts tagged “Corona

Buurman Jan: #TUIG

“Hest t zeker ook wel heurd, zain of lezen: over dij chaos van vrijdagoavend in Rötterdam. Lu gingen demonstreren tegen de 2G-coronamoatregeln mor t duurde mor even of der was sproake van n komplede anarchie. Ik zag doar n foto van in t Dagblad stoan. Je zagen doarop n ploug volk dat zok verlekkerde aan n groot vuur. Veur dat volk ston, as n soortement van André Rieu, n manspersoon mit d’aarms te speren. Gezain t verloop van dij demonstroatsie mag je konkluderen dat dij “dirigent” der nait op uut was om t volk de goie tonen aansloagen te loaten.

Mor wat mie veuraal verwonderd was t onderschrift bie dij foto. ‘Honderden betogers verzamelden zich gisteravond op de Coolsingel om te protesteren tegen het 2G-beleid’. Mor ik zeg die dit: zo’n tekst paast nait bie zo’n foto. Doar haar stoan most: ‘Het gedrag van tuig, uit op rellen, ontaardde in een complete anarchie’.

Tjeu. Ik huif vandoage gain kovvie. Ik heb al eten en dronken…….”

Buurman Jan haar d’hakken alweer licht. Hai was totoal van slag deur t gedrag van onbenullen en leegkoppen in Rötterdam. Ik vruig mie òf of der ook oprechte demonstranten bie wèst waren. En zo joa, zollen dij ook foto’s moakt hebben van dij idioten dij heur demonstroatsie verkloot hebben om de schoade verhoalen te kinnen. Je willen toch joen aigen zoak zuvern van tuig, nee din?

Demonstroatsie. Hmm, dat woord is bliekboar nait veur niks verwant aan demonen…..

Kritiek

“If you don’t need a mask because god will protect you, why do you need a gun…….?”

Wèl beelden van t voetbalweekend zain het kon mit aigen ogen zain dat veul lu zok waaineg aantrokken van de woarschaauwen van demissionair minister Hugo de Jonge om tiedens de wedstried zitten te blieven. Ook bölken en zingen zol uut den boze wezen. d’Evenementenbranche is din ook des duvels en is van mainen dat ter mit twij moaten meten wordt.

Net as zai hebben ook kefees en hotels d’hoaken al aan de latten timmerd om heur bestoan aan te hangen. Doarom wer der in t weekend din ook protesteerd. En ook doar waren allerhaande protestborden te zain. Zo van: Wie beschaarmen elke klant tegen de Deltavariant. En wat docht je van: d’Horeka is goud veur pokkel en vertier: mit vaste prik blendern wie vaccins deur t bier.

Mor goud: dij Engelse tekst aan t begun kwam k tegen op n wit t-shirt. n Jonge blonde Amerikoanse vraauw teunde dij mit de borsten veuruut. De reaksies doarop waren dails richt op de tekst, mor veuraal op de kleur: blond. Doarbie betrof t nait t goldgeel gekleurde bier in hotels, kefees en horeka. En ook nait “Blonde on Blonde” van Bob Dylan. t Waren reaksies in de trend van: laank blond hoar en kört verstand.

Je kinnen zo’n tekst netuurlek ook mit n knipoog bekieken. Of zulfs hail serieus.

Kiek: stof, geweld en geleuf beschaarmen mìnsen nait. Dizze konkluzie kin je wel trekken as je de toustand in de wereld objektief bekieken. Vanòf t allereerste begun het de mìns zain loaten dat ter niks is om de zogenoamde “beschoaven” te rechtvoardegen. Meschain dat “mìns” doarom “dom” as touvougen kregen het: de mìnshaid het zokzulf devalueerd tot t mìnsDOM.

As je d’invlouden van stof, geweld en geleuf betrachten is dit in wezen n logische ontwikkeln. Elk is n kritikus totdat e direkt beïnvloud wordt deur datgene woar e kritiek op levert.

Ik luit buurman Jan de foto mit dij Amerikoanse derop ook even zain en vruig hom wat hai der van von.

“Schier poedie,” was zien reaksie.

Tja: kritiek kin dus wel degelk pozitief wezen……

Nait Steve

Zo as bekend hebben alle mutoatsies van Corona n aigen noam. Dat kon ook nait uutblieven. Deprezzies en orkoanen en zokswat hebben ook ja n noam. Dat is de moderne trend om t bewustwezen bie lu te bevördern. Dat wie ons bewust binnen van de gevolgen van de pandemie is wel dudelk. Je mouten wel onder n zorre leefd hebben as je dat nait mitkregen hebben.

Nou is t zo, dat as je dingen n noam geven, je joe doaraan hechten goan. Din ropt elke konfrontoatsie assosioatsies op. As je n blik knakworsten, dij bie joe in de kaaste staait, n noam geven (bieveurbeeld Knakkie) din goa je elk moal as je t deurtje opentrekken, Knakkie hail aans bekieken. Din knakt ter wat in joe en din is t meschain wel joen leste blik knakworsten wèst. Veuraal as je emootsioneel allergisch worden binnen. En dat nou net in n tied dat je immuun wezen mouten.

Immuun veur t Coronavirus. Mout je nou wel of nait zo gaauw meugelk immuun worden en hou stel je dat vast. Ain ding is zeker: t blieven onzekere tieden en de toukomst draaigt ain duuster gat te worden. De veurspellens binnen routswaart en bie veul lu hangt meschain op körde termien wel de moage veur t roam.

t Tegensputtern krigt elke dag meer vörm, terwiel je nou net nait proesten en sputtern mouten. Mor ja, as t bestoan onzeker wordt en as benoam de geneugten op t spel stoan din is de wereld te klaain. Aal meer lu willen de teugels t laifst zo gaauw meugelk weer vieren loaten. Mor ook hierover binnen de deskundegen t nait ains.

En ik?

Ach, ik kiek in twij traauwe broene ogen van n ex-laboratoriumbeagle. n Geweldege hond mit n prachtege noam. n Noam dij, noa zien laboratoriumverleden, paast bie zien vrijhaid.

Nait Steve, mor Biko……….

Aanrecht-Potten-Pannen

Aanrecht-Potten-Pannen

t Begunt ter aal meer op te lieken dat de Corona-APP op de mainste smartphones installeerd is. Dij is volgens de deskundegen nog laank nait perfekt mor mout uutìndelk n technisch hoogstandje worden. Dij detekteert nait ìnkeld of je ook in de buurt wèst binnen van n pandemieperbleem. Dij geft ook deur of je joe wel aan de regels holden. En hai zal zulfs aan joen stem heuren kinnen of je wel of nait besmet binnen. Dij herkent zulfs dat ie in t doagelkse leven Grunnegs proaten en wel of nait mit twij monden proaten.

Wellicht herkent e nou net nait dat ter tussen joe en n Corona-slachtovver gain anderhaalve meter zat mor wel HR++-glas. Of je din ook verplicht in quarantaine mouten is de vroag.

Der wordt vast aal meer avverteerd mit: gezondhaid gaait boven privacy. t Installeren van dij APP is nait verplicht, mor t zol mie niks verwondern dat je, as je de APP nait installeren, verplicht n lockdown oplegd kriegen. Hol je joe doar nait aan volgt ter n dikke boute.

t Duurt vast ook nait laank meer of der komt n Corona-CHIP in de handel. Dat is n pokkelchip dij onderhoeds injekteerd wordt. Dij pokkelchips binnen al joarenlaank gangboar bie honden en aandere vaarpoters. n Verplichte tracker in alle auto’s is doarnoa netuurlek de volgende stap. Tja, de wereld hangt zo stoadegaan van “APPIES” aan mekoar.

Mien ol opoe kon mor ain Eppie. Dat was Elektrisch Eppie woar zai doudestieds heur dreugkabbe mit moderne krulset kochde. t Was volgens mie n Carmen 18, zo’n langwaarpeg plastic deuske mit n rooske derop. Zai haar hom kocht op aandringen van mien opa.

Zai hadden de knientjesdoagen al laank achter de rogge dou mien opa touvalleg achter t glas bie Elektrisch Eppie n rekloameposter zag: “Become a new woman in 10 minutes”. Dat leek hom wel wat. n Grammefoonspeuler, n sentrifuge en n swaartwit tillevizie waren zien loatere aankopen bie Elektrisch Eppie.

Traauwens: ik heb mien aigen APP, mien aigen wandelnde antenne. Dij stekt heur vuilhoorntjes aaltied meroakel goud uut. En dat kriebelt wel ains. Mor din gaait, wat mie nait jeukt dat kraab ik nait, nait op.

Welke APP dat is? Nou gewoon: Aanrecht-Potten-Pannen……

%d bloggers liken dit: