Buurman Jan: staine

“Wat ligt doar noast dien kopke? Drinkst toch kovvie zunder suker. Of wolst ter nou opains stainklontjes in?”

Buurman Jan was aanschoven aan de keukentoavel en haar veur zok n staine op toavel liggen.

“Nee, ik huif gain suker. Dit is n gewone stainen staine,” zee buurman Jan. “Dij lag net nog bie die op t grintpad. Dij wil ik even mitnemen veur t geval dat. Astoe doar teminnend gain bezwoar tegen hest.”

“Nou, nee. Stainen zat. Mor wat veur ‘geval’ bedoulst?” vruig ik.

“Nou kiek, mien Griet zit vol van de gebeurtenizzen rond The Voice,” ging buurman Jan wieder. “En nou bin ik bange dat ik binnenkört ook mit t wotter veur de dokter mout. Elk moal as t over dij piazzen gaait heb ik t gevuil dat zai noar mie glopt en dat ter n vroage op heur lippen braandt. Nou, as dij vroage komt hoal ik dizze staine uut de buutse en zeg: wel zunder zunde is waarpe dizze staine.”

“Paas mor op,” zee ik. “Ook al gooit ze, der blift bie die aaltied twievel. En as zai nait gooit kinst ter op reken dat ze stain en bain kloagen gaait over dien achterdocht. Körtom: t kon wel ains veul schoade oplevern en dat is ja zunde om wellicht niks. Kiek, n ol wief botter aan de kont smeren en zulf dreug brood eten, dat is n echte zunde. Man, as k die n road geven mag: gooi dij staine mor gaauw weerom op t grintpad.”

“Zolst denken?” zee buurman Jan. “Nou ja, ik goa mor weer noar mien Griet. Wie goan dammeet noamelk veur ons baaident n pedde mit oorkleppen kopen. Dat wordt n aanvullen op onze Pfizerprikken, boostertjes en mondkapkes. Kiek, oren, neuze en mond stoan ja via allerhaande holtes mit mekoar in verbinden. Nou, dat waarkt as n trekgat. As je din n mondkapke opdoun en doarbie d’oren goud òfsloeten veurkom je hailemoal dat viruzzen in joen pokkel trekken. Traauwens, zo’n pedde mit kleppen helpt ook tegen t kommende gevoar van dij zogenoamde kwantumkomputer. Deur zien aldernoarst grode rekenkracht kin dij elk gehaaim kroaken. Nou, doar steken wie din mit onze petten n stòkje veur. Aal wat je onder de pedde holden blift ja gehaaim, nee din? Nou tjeu!”

En vot was buurman Jan. n Staine in de buutse, n mondkapke veur en n pedde mit oorkleppen op de kop. n Echte pebliekstrekker.

As dat mor gain stain des aansteuts wordt….

Buurman Jan: grafstemmen

“Dou mie mor gaauw even mien twijde kop kovvie, want din dou k mien kuierlatten onder en goa k aan de loop mit mien ontstresstherapie.

“Zo, dat is ja wat nijs. Doe en stress. Hou dat zo?” vruig ik.

“Nou kiek, mien Griet het viteminepillen en supplementen kocht om meer weerstand op te baauwen tegen bieveurbeeld moudelooshaid en zoerproemerij. Dat schienen veulveurkommende biewaarkens te wezen van de pandemie. Mor ik zee tegen heur dat ze oppazen mout wat ze opvret. Mien ol opoe zee vrouger aaltied: via de mond en de kont zit je loater in de stront. En dat is gain onzin, want der schient tegenwoordeg n soort van schiethuusplietsie te wezen dij in de goaten holdt wat ter op t riool loosd wordt. Ze kinnen dat zulfs per huusholden achterhoalen. Dus ik zee al tegen mien Griet: paas mor op, wast ter in stopst komt ter ook weer uut.

Och, op zich heb ik zulf niks te kloagen. Ik zet thuus geregeld even mien oordoppen op. Dij waarken op bloetoet most waiten. Mor wat hail goud is, is t mieden van lu dij d’haile dag zitten te zemeln, te zoezen en te nepnijzen op Facebouk. Dij lu heb ik aalmoal ontvolgd of blokkeerd. Boetendes win ik mie din ook nait meer op over aal heur toal- en spelfouten. En zo lees ik ook niks meer over komplotterijen. Man, wat mout ik nou mit woanwiezen dij ìnkeld kommentaren mor zulf gain oplözzens aandroagen.

Mor goud, de leste doagen bin k dus drok dounde mit mien anti-stresstherapie, mien doagelkse wandeln. Tiedens dij wandelderij bin k aalgedureg even aan t ‘fuckstampen’. Ik heb noamelk lezen dat dat n hailende waarken het op joen ainmoud. Kiek, dat fuckstampen dou je bie veurkeur op n mement dat je allìnt binnen en gainaine joe zain of heuren kin.”

“Zo, en wat mag dat din wel wezen, dat fuckstampen?” wol ik waiten.

“Nou gewoon: even hail haard mit de vouten stampen terwiel je ‘fuck’ roupen”, zee buurman Jan. “Zo van: zoesklödde-fuck (stamp), Corona-fuck (stamp) of pandemie-fuck (stamp). t Laifst dou k dat op t stille loantje achter op t kerkhof. Doar kin k mie even schier ontloaden en alle drok van mie òfstampen. Nou, tjeu. Ik goa votdoadelk noar t kerkhof.

Oh joa, nog veul zegen. Was k hailendaal vergeten.

Veurdat d’achterdeur dicht sluig heurde ik in de gange n haard gestamp. De kopkes stonden te rabbeln op de keukentoavel. En ik kin mie vergizzen mor ik mainde buurman Jan te heuren mit: ‘mien Griet-fuck’.

Tja, veur n grafstemmen hof buurman Jan bliekboar nait ìnkeld op t kerkhof te wezen……..

Buurman Jan: vegen

“Dou mie in dizze duustere Midwintertied mor gaauw n kop kovvie. En joa, ook n omstok grunneger kouke derbie. Dat wolst ja toch vroagen. Hest in elks geval al t antwoord, want tegenwoordeg lieken der gain goie antwoorden meer te wezen. Wie waiten deur dij pandemie ja nait meer woar w’aan tou binnen. Lu binnen kompleet op n hobbel. Sommegen zitten te springen om klandizie, aandern hopen dat de klanten votblieven. t Jonkgoud krigt gain fersounlek onderwies en boostern gaait ter in as gods woord in n olderling. Nou ja, behaalve din bie de lu dij idoloat van hom binnen.”

Buurman Jan haar zien stoule nog nait ains waarm of hai haar d’haile toustand in de wereld al even grondeg deurnomen. Ik schonk ons in tied n kop kovvie in en nog veur ik t mes in de grunneger kouke zet haar revelde hai al wieder.

“Man, busdainsten worden schrapt of omgooid. Buurtbussie ridt nait meer. Jan Piepke noast ons ging aaltied drij moal in de weke noar Stad mor zugt zien oepkes nou in rook opgoan. En in zaikenhuzen zain ze joe laiver goan as kommen. Doarentegen zitten ze bie Huize Esmeralda weer te springen om volk. Wat zeg ik? Springen? t Is doar meer wupperij. Doardeur kin swoagertje Tjapko zien zoad nait meer op n schiere menaaier kwiet. Dij is nou overleverd aan n noodgreep van mien ol opoe. Dij advizeerde mien opa mit: loat dien boksem nou mor n zetje zakken veur t gemak en t voesieknakken. Zai haren op n gegeven mement noamelk 12 grommen.

Kiek, om rond te kommen waarkten lu zok vrouger krom. Mor nou lieden lu onder Omi-krom. Woar mout dat hìn. Je kinnen ja naargens meer noar tou. Wie zitten te gloepen noar flatscreens en gleren wat over retinoagloazen, want doarachter speult zok d’echte wereld òf. De tied dat je as n hippie mit joen VW-campertje onbezörgd de wereld beraaisden komt, as t aan veul regerens ligt, nooit weer. t Is beurd mit lösbandege uutbundeghaid. Vlinderknippen en omdiedeldaantjen worden verleden tied. En dat mout ik normoal vinden, omdat ons verknold wordt dat wie ons gedrag drastisch veraandern mouten? En omdat ze ons veurholden dat dit ons toukomstege Eldorado is? Man, je worden der ja abnormoal van. Ik zeg die dit: wie verkwanzeln in n poar joar tied onze swoar bevochten vrijhaid. Wereldwied binnen politisie dounde om dij nije normaliteit in grondwetten vast te leggen. Kiek, ik bin gain komplotdenker of BaudetEngel, mor in zo’n soamenleven kinnen wie mìnsen nait leven. En je binnen dammeet achter joen aigen veurdeure nait meer vaaileg.

Kom, ik goa mor weer op huus aan en stap even over de drumpel van mien Griets veurdeure. Doar mag ik nog aal zunder bepaarkens achter kommen. En ik mag van mien Griet aaltied nog veur heur deure vegen.

Tjeu……”

En vot was e. Buurman Jan haar in wezen geliek. Veul terechte kritiek op t in- en bepaarken van onze vrijheden wordt tegenwoordeg mit groot gemak onder vlouerklaiden veegd.

n Levensgevoarleke ontwikkeln, want ‘van de koarde vegen’ komt din aal dichterbie…….