Stik(fort) toch

Dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie neemt afstand van uitspraken van gebiedscoördinator Emme Groot. Volgens Bernard Stikfort, voorzitter van Ommelandercompagnie, zou hij hebben gezegd dat er ‘voldoende draagvlak’ is voor windturbines langs de N33.

Emme Groot ontkent dit. Hij zegt dat draagvlak creëren voor het windpark niet tot zijn opdracht behoort en dat hij daar geen enkele uitspraak over heeft gedaan.

Stik(fort) toch

Toal en taikens

Taikens

in t begunstoadium
van onze beschoaven
ging de kommunikoatsie via
tromgerovvel en rooksignoalen

loater werden laifde en
leed letterlek daild en kon je
aan t schrift t karakter van
de schriever bepoalen

mor d’ontwikkeln van
de mìnshaid dut ook de
wieze van kommuniseren
gelaaidelk aan evolueren

woorden worden körter
en alfabets worden stoadegaan
uutbraaid onder invloud van
technologie en globalizeren

lu dij t grunnegs 👍 en der
❤️ staait t 😥 noader as t 🙂
en ze worden nait :-))
van zo’n #verhoal

want dialekten
😴 stoadegaan in
en veul 👪👬
💔 streektoal

eltje ©