Posts tagged “column

Tussen de regels deur

Tussen de regels deur

Ook dizze week bleek wel weer dat ter hail wat lu deur de rötten besnuvveld binnen, en wel zo slim, dat ze t “wat-kin-mie-t-volk-verröddekonten virus” oplopen hebben.

Zo was doar aine A v.d. S., n man van stand, dij in Paries even van La Vie genoot. Hai organizeerde n privékonsert in de rezidentsie van de Nederlandse ambassadeur en haar aan n stukje worst en keze nait genog om zien kennizzen te bevredegen. Der wer doarom n smak gemainschapsgeld tegen aan gooid, zodat elk zich doar volvreten kon, wat onder dat soort lu meer gewoonte as uutzundern schient te wezen.

Net as bie plietsietopper B. Dij ging zien bonnenboukje grondeg te boeten en wis op filaaine wieze de, op veurhaand kansloze reorganizoatsie bie de natsionoale plietsie, te manipuleren. Hai profileerde zich veuraal mit kwaliteiten as machtsmisbruuk en fraude plegen. Ook zien COR (ondernemensroad) was (en is) zo röt as n mispel. Soamen deden ze alles wat verboden was om de rötten aan t spek te holden.

En din was doar opains avvekoat A.B. dij bigamie legalizeren wil. Zo as bekend binnen rötten knoagdaaier en zokswat knagt inderdoad aan t gezonde verstand van n nuchtere grunneger. Hai motiveerde zien rötteghaid deur te zeggen dat t aans onder de radar gebeuren zol en dat je din nog verder van huus waren. Lu mit zoksoort gedachten kinnen inderdoad beter zo ver meugelk van ons huus wonen goan.

Mor t zgn. “plaskontrakt” sluig alles. Lu dij in n road van bestuur zitten van, in dit geval Careyn, leven as rötten in n duustere parallelle wereld. As je veur zoks belaaid verantwoordelk wezen duurven, din teun je n grode minachten noar elk dij òfhankelk is van de zörg dij je as instellen levern mouten. Dit soort lu zitten dudelk op t verkeerde stee. Zai binnen nait ains goud genog veur t beheer van n röddeklooster.

In alle gevallen bliekt dat de loag en loagen onder de top in röddevalen vastzitten. Angst regeert doar en zelden duurft aine de deksel van de doofpot te lichten. Ain dij dat wel dut wordt knipt en schoren.

Korrupsie en maffiapraktieken moaken ook van Nederland n verröt laand, woarin lu aan de top de baist uuthangen. t Wordt tied dat je dij baisten bie de noam nuimen…..

eltje ©

Tussen de regels deur……

Tussen de regels deur

Dat onze laifmeneer vrumde kostgangers het, bleek ook dizze week wel weer. Noast löslopende verwarde lu in stroaten en stegen bliekt, dat ter aal meer mafkezen en malloten binnen dij vlaigen. Wat is t geval: in de ruumte tussen baaide vleugels schient nogal veul agrezzie ploats te vinden. n Lutje doezend passagiers per joar zörgen veur overlast, deurdat ze tiedens de vlucht de kop kloeteg hebben.

Ain van d’oorzoaken kin wezen dat ze dailnomen hebben (of nog dailnemen) aan swerelds volkssport nummer ain: voetbal. Onderzuik van n Schotse akkedemie het noamelk uutwezen dat je deur kopbalen d’hazzens beschoadegen kinnen. En wel dusdoaneg dat t geheugen doar loater slim van te lieden het. t Is dus ook nait vrumd dat aal meer lu de wereld veur n doedelzak aankieken.

Traauwens, in de cockpitten schient t ook n lösbandege boudel te wezen, woarbie de knuppels nait bloots in handen binnen van de piloten. Ze moaken doar gain vluggertjes mor vluchtertjes. k Heb heurd dat t n biezunder hoogtepunt is as d’opperste ekstaze tiedens n doekvlucht ploatsvindt. Dus mocht je tiedens joen vlucht de melden kriegen van n zgn. luchtzak en je zakken omdeel din wait je om welke zak t gaait……

Der binnen lu dij de buie hangen zain en drok dounde goan binnen mit t klonen van levende hoave. Je mouten ja redden wat ter te redden is. t Leste rezeltoat is n kloonhond. De laifde veur n wezen woar je joen haart aan verpand hebben schient zo groot te wezen, dat ter nou al lu binnen dij n tepel of n veurhoedje op t nachtkassie liggen hebben veur t geval dat. Wat vrouger n sprookje was wordt aal meer realiteit.

t Is zulfs zo slim dat onze lutje voetbalkebouter Wesley S. n sunterkloasbouk schrieven gaait. Gezain zien BN-gehalte komt doar vast gain swaarde Piet in veur, mor n RTL-routmop. t Bliekt dat d’overmacht van lu dij nait t vermogen hebben om n sprookje lös te koppeln van rasisme (de zgn anti-swaarde pieten-kliek), aal groter wordt. Terwiel op termien alles kloond worden kin, liekt t ter op dat swaarde Piet uutstaarft en dat alle bouken woar hai in veurkomt op termien op de brandstoapel terecht kommen. Dat worden dus routswaarde bladzieden in de geschiedenis………..

Vergeet ook nait dij haalfmalen dij tegen, zo as zai dat nuimen, t ophemeln van onze kolonioale verleden binnen. Ze nuimen zich “De Grauwe Eeuw”. Ze vinden “t verheerleken” van t verleden nait meer van dizze tied. Asosioale terreuraksies doarentegen pazen in heur ogen wel in onze tied. Mor wil je ooit in vree mit mekoar leven, din mout je t verleden nait projekteren op t heden. Der lopen hail wat lu mit zoksoort zaike mentoale modellen rond. n Soort verwarde lu, mor din veul slimmer, omreden ze organizeren zok in aksiegroepen.

Lafbekken dus dij t nait allìnt òf kinnen. Mor doar is ons laand mit vergeven. En zolaank dij ronddolen kinnen we n “Gouden Eeuw” wel vergeten…….

eltje ©

Mit aandere woorden: Eten

Eten

Ik wait nait of je, net as ik, wel ais t gevuil hebben dat je manipuleerd worden, mor ain ding wait ik wel: je kinnen tegenwoordeg beter nait meer zeggen dat je aaltied eten wat de pot schaft. As je noagoan wat je zo aal eten, mout je wel t idee kriegen dat je regelmoateg joen gaalgenmoal innemen.

Kiek, as kinder vrouger tegen etenstied vruigen: “Wat eten wie?” din konden ze as antwoord kriegen: “Wie eten broaden knarrietonkjes” of: “Wie eten houpelstokken en as ze drieven binnen ze goar.” Je begriepen wel, dat ze zich in dat goud gain koorze zaten te eten. Nee, ze haren veul laiver t eten deur mekoar, zo as mous en stopvaarve. En ik mout zeggen: doar kin je joe soms ook wel n ongelok in eten.

Nou binnen der lu dij van lekker eten holden en dij loie-wieve-eten in d’etenspot mor niks vinden. Dij goan doarom uut eten. t Laifst noar n stee woar je van de vlouer eten kinnen. Ze begeven zich din noar n eetgelegenhaid en schoeven aan aan n eettoavel mit glimmende etensvörken, eetlepels of aandere eetraive, zo as eetstokjes. Ik zol zeggen, mooi goan loaten. Zai eten joe zo d’oren nait van de kop. En ze eten joe ook nait de keze van t brood. Nee, van joen aigen etendrinken kin je din zulf goud eten. En elk wait, dat, as je joen eten en drinken op tied kriegen, je niks te miemern hebben.

Nou binnen der ook lu dij t woord spreken van dij dij heur brood ze eten. Of lu dij van twij walen eten. Ach, joe en ik waiten dat je proatjes in elk geval nait eten kinnen, ook al kin je voak meer as broodeten: zulf joen eten in de pot moaken bievubbeld.

eltje ©

Oremus

In t jachtege leven van vandoag de dag gunnen wie ons voak gain tied om zo nou en din ais weerom te kieken, om te denken aan gebeurtenizzen van vrouger of aan lu dij ons dierboar waren en uut tied kwamen. Mor zo nou en din wor je, soms onverwachts, toch herinnerd aan n persoon dij op d’ain of d’aandere menaaier in n bepoalde foaze van joen leven veul indrok op joe moakt het. Mien opa was zo’n man. Ik herinner mie mien opa as n wies man.
– lees verder ->

Verknipt

Op weg van n broesles noar huus luusterde ik aandachteg noar n diskuzziepergram op de landelke radio. De zanger van n gerenommeerde Nederlandse popgroep haar zok loatdunkend uutloaten over de teksten van n Engelse topband. De Nederlandse zanger stelde, dat de teksten van dij Engelse band ainglieks niks veurstelden. t Was niks meer as n woordenbrij en in dij brij domineerden de kloeten dudelk boven de smoak. Der zat zogenoamd gain lak of smak aan. As reaksie doarop hadden de programmoamoakers aan n poar toalwaitenschoppers d’opdracht geven om de teksten van de Nederlandse band, woar de radiogast zanger van is, onder de loep te nemen. En wat bleek? Ook aan dij Nederlandse teksten kon je gain taauw vastknuppen.

– lees verder ->

%d bloggers liken dit: