Posts tagged “co2

CO2-billen bloot

De diskuzzie over d’opwaarmen van d’oarde verhit aal meer. Dus is t ook gain wonder dat de temperatuur omhoog gaait, nee din? Rechtszoaken, demonstroatsies, optochten en vergoaderns zörgen derveur dat de sfeer der nait beter op wordt.

Elke stap dij je zetten, elke bewegen dij je moaken en elke scheet dij je loaten bepoalen de moate van joen ekologische voutòfdrok. En, zo as tegenwoordeg mit alles, t mout op zien Engels: dus “footprints”. Op dizze menaaier wordt joen CO-2 uutsteut inzichtelk moakt. t Is d’optelsom van ale energieverbruuk, joen konsumpsiegedrag en joen uutgesteuten bruikasgazzen.

Wel haar vrouger nou docht dat je ooit de CO-2 prestoatsieledder beklimmen zollen. Hou dat persies gaait? Nou, gewoon. Je kriegen n ledder van CO2-vrije locht. Zo aine dij ze in lochtkestailen bruken. n Holten is ja nait meer verantwoord en boetendes evenoart de pries van holt binnenkört dij van gold.

Aine van kunststof mag ook nait. Dij is nait gruin. In kunststof wordt ja eulie verwaarkt en aine dij t nog woagen duurft om in dij industrie n affeer te hebben heurt moatschoppelk gezain bie t uutschot van de soamenleven. Dij bungelt din onder aan de ledder. Wellicht wordt e der zulfs aan opknupt, zo as vrouger n swien dij slacht wer.

Mor goud, dij prestoatsieledder wordt koppeld aan joen CO2-budget. Dat is n nog vast te stellen houveulhaid dij elk huusholden joarlieks verbruken mag. As joen budget op is kin je der rechten bie kopen. Duurzoamen kinnen zulfs geld verdainen. Uut n onderzuik van TNO bliekt dat de Nederlanders hier pozitief tegenover stoan.

Alhouwel: mie is niks vroagd.

Mit bewuster leven en duurzoame keuzes moaken is netuurlek niks mis. Mor mìnsen, geld en fraude is n drijainhaid. Ie kinnen der van op aan dat ter fraude pleegd wordt. Verneuken, kraiveln en bedondern nemen op de CO2-kraivelindex vervast n prominent stee in. Doar is vast ook wel n ledder veur te bedenken.

t Is nait te hopen dat t zo gaait as bie d’oapen. As dij hoger klimmen zai je heur blode billen.

Hou din ook: ie mouten mit de billen bloot…….

Klimoat

KLIMOAT

“Zoals bekend wordt er gigantisch veel energie geleverd aan datacenters wat onverantwoord veel CO2 uitstoot tot gevolg heeft. Vanaf 1 juli a.s. worden daarom alle mobieltjes en andere oplaadbare apparaten met accu’s automatisch uitgeschakeld. Evenals alle andere, dataslurpende apparatuur”

Aan dit fiktieve bericht mos k denken dou k in t Dagblad las over n aksie van Greenpeace. Lu haren t in de kop kregen om in n Duutse hoavenstad, woar VW’s verloaden worden, in te breken. Der wuiren honderden kontaktsleudels stolen, aal veur t goie doul zo as dat nuimd wer deur heur. Tja, elk is ja n daif in zien neren, wil dus zien aigen zoak beveurdailen. Voak is t zo, as je dat soort lu vroagen wel de daif in huus is, dat dat t gat is en nait de moes.

Dudelk n strafboar faait, dus, pleegd deur n wereldwied gesubsidieerde organiezoatsie. As t “goie doul” is om mit misdoadege praktieken d’auto-industrie te trevven din is der dudelk wat mis. En dat geldt ainglieks veur elk dij dit ondersteunt. t Klimoat gaait ons aalmoal aan, d’opwaarmen van d’oarde verlangt ons aller aandacht, netzo as de stikstof- en CO2-uutsteut. Mor deur sommegen wordt dudelk vergeten dat d’aandacht veur t milieu relateerd is aan n zekere moate van welvoart.

Vanuut aigen luxe en alledoagse vanzulfsprekenheden is t nait stoer om aandermans waarkgelegenhaid te torpederen. Zolaank t joezulf nait treft is t makkelk proaten en handeln. Mor aalgemain belang is aanswat as protesteren op vrijdag, stoaken, stelen, vernailen en verhinneweren.

Wel echt geft om t klimoat het ook oog veur de moatschoppelke konsekwentsies van de aksies dij men denkt nemen te mouten. Dat Greenpeace dat rechtvoardegt deur van “noodweer” te spreken geft aan dat ze wel n slim ainziedege kiek op de zoak hebben. Elk dij in d’auto-industrie en aanverwante bedrieven waarkzoam is wordt deur heur as t woare as milieumisdoadeger en klimoatsloper braandmaarkt.

As dit soort organizoatsies onze toukomst gestalte geven mout din is klimoat nait t ainege perbleem dat op ons òfkomt. As je din ook nog in ogenschaauw nemen dat bepoalde lu van bieveurbeeld Urgenda en MiIieudefensie “heur ideoalen” onderbrocht hebben in stichtens din kin je der vanuut goan dat ze van heur “aktiviteiten” nait minder worden. Ze hebben as t woare pien in t lief mor zin aan kouke.

De wiedstrekkende gevolgen van d’energietranzietsie worden deur dat soort lu nooit of zelden nuimd. Veur heur geldt mor ain ding: auto-industrie, vlaigtuugmoatschoppijen, energiesentroales en fabrieken binnen in heur optiek strafboar mor veuraal misdoadeg bezeg. Lichten en swoaren worden dudelk nait of onvoldounde tegen mekoar opwogen.

Mor goud. Om nog even weerom te kommen op t eerste bericht: elk wordt kontroleerd. Ook per huusbezuik, op scholen en op alle evenementen, diskotheken en houseparty’s. t Is ja bekìnd dat doar hail wat volk rondlopt dat de wereld veur n doedelzak aankikt.

Onze toukomst wordt n hel, omreden je maggen nog 1 moal per joar op vekansie, mor din wel zunder kerozine- en benzineslurpers. De soamenleven wordt duuster, t leven wordt doods en onaangenoam. Leven as n muske in t zaand is der din nait meer bie.

Doar hebben wie t klimoat nait veur neudeg……..

%d bloggers liken dit: