CAO

Het kabinet heeft een akkoord gesloten met drie vakbonden over een loonstijging voor de 120.000 rijksambtenaren. Als die overeenkomst kan worden omgezet in een cao gaan leraren, politieagenten, militairen, rijksambtenaren, personeel van de douane en de Belastingdienst er zowel dit jaar als volgend jaar met 5 procent op vooruit. De FNV is vooralsnog niet akkoord met de afspraken, omdat ook is afgesproken dat de pensioenen er op achteruit gaan.

Vooral jongeren zijn volgens de berekeningen de dupe: een 80-jarige zou 2 procent minder pensioen krijgen en een 25-jarige werknemer bouwt tot 15 procent minder pensioengeld op.

CAO's