Zörgeloos
wor je
aaltied
op handen
droagen

huf je
nooit meer
over bloaren
te kloagen

eltje ©