Posts tagged “bewegen

Politieke sprongen

Gymnastiek op basisscholen moet alleen nog worden gegeven door vakdocenten met een vierjarige hbo-opleiding. Voor plattelandsscholen is dat nauwelijks te realiseren, want het moet budgettair neutraal worden gerealiseer. Dat zou op veel scholen betekenen dat de klassen groter worden.

Politieke bokken
%d bloggers liken dit: