Posts tagged “beven

#Groningen 2055

Op 15 november vernietigde de Raad van State de huidige gaswinningsplannen, de schadeafhandeling en de compensatie voor de benadeelden. Er moet daarom een nieuw besluit komen.

Wordt er dan eindelijk meer gekeken naar de risico’s van de inwoners of is elk nieuw besluit enkel berekenend en alleen maar voor de bühne. Heeft men Groningen al bewust opgegeven………?

Eltje Doddema

Vaalze start?

Vaalze start

zo laank
t grunneger laand
taaisterd wordt deur
bewegensdemonen

ligt t löt
in handen van
t sentrum veur
vaaileg wonen

t is nog
onzeker of ze
huzen of luchtkastelen
baauwen

mor veuròf
teleurstellens veurspellen
is funest veur t
vertraauwen

eltje ©

2055 – Facts of life – 4

Fictie of werkelijkheid……?

Facts of life

2055 – Facts of life – 1
2055 – Facts of life – 2
2055 – Facts of life – 3

mit t injekteren
van stikstof hoalden
de nam en de stoat
t leste gas uut de grond

mor t gevoar van
stikstof was groot en
bleek veur leefboarhaid
slim ongezond

lamsloagen deur
teleurstellens ontston
der n klimoat van
wanhopege geloatenhaid

woardeur t wingewest
veraanderde in n
laandschop van vervaal en
verloatenhaid

eltje ©

2055 – Facts of life – 3

Fictie of werkelijkheid……….?

Facts of life

2055 – Facts of life – 1
2055 – Facts of life – 2

bodemloze putten
in bewoonde kontraainen
bedraaigden de solvabiliteit
van de stoat

fact of life wer
dail van belaaid en
de kost ging nait meer
veur de boat

t bestoan
in rizikokontraainen
wer stelselmoateg
devalueerd

t kreëren van
laandschoppen zunder
hoop en glorie gebeurde
gestruktureerd

eltje ©

Binnenkort het slot: 2055 – Facts of life – 4

GR-alert

Alert

d’adviezen volgen
mekoar in sneltraainvoart op
as t n noodplan aangaait

want mocht t onder
de grondvesten schudden din
is der wat dat staait

t is n soort van
grunnen-alert mit aandacht
veur elks vaaileghaid

muurvaste kaasten en
klompen noast t nust
en veuraal zulfredzoamhaid

eltje ©

2055 – Facts of life – 2

Fictie of werkelijkheid…….?

2055 – Facts of life – 1
2055 – Facts of life – 3
2055 – Facts of life – 4

Facts of life

bodemvolle putten
waren slim geschikt
veur t ultieme
verdainmodel

bloudzoegers zogen
d’oaders leeg en
speulden filaain en duuster
n schimmeg spel

wantraauwen en
wanhoop werden òfkocht
mit hier en doar wat
subtiel smaartegeld

want schatkisten dijen
t allerbeste wanneer
welwezen as prioriteit
minder telt

eltje ©

2055 – Facts of life – 1

Fictie of werkelijkheid……?

Facts of life

t was eerst t laand
van niks der boven dat
ondergeschikt wer aan
hogere belangen

t was vrouger t stee
van beven en beuren en
van stried op leven en dood
tiedens swoanezangen

mor doar verdwenen de
leste ruïnes dij deur shovels
votschoven werden in
goaten van vergetelhaid

doar schokten de leste
stoeptrekkens van t
morsdode peerd vol
berusten en geloatenhaid

eltje ©

Lees ook:
2055 – Facts of life – 2
2055 – Facts of life – 3
2055 – Facts of life – 4

Gasdebat

Gasdebat

t gasbesloet
wordt as kerstkedo
òfleverd deur minister kamp

t is net de tied
van kebidbuzzen en vuurpielen mit
glìnne lochten vol damp

t zal vast aldernoarst
veul vuurwaark geven as
t winnensplan verschient

locht en bodem goan
alleriezelkst trillen as de
politiek t vertraauwen ondermient

eltje ©

kamp, tweede kamer, gasbesluit, spoeddebat, aardbevingen, onderzoek, gasputten, uitstel, winningsplan, beven, trillen

%d bloggers liken dit: