Jota

Binnenkört worden de coronavarianten benuimd mit n letter van t Griekse alfabet. De WHO wil noamelk òf van t stigma dat de landen, woar de varianten t eerst signaleerd binnen, opplakt kriegen. De Grunneger mutant zal der dus nait kommen.

4 Varianten kriegen van de WHO n nije noam: de Britse mutant hait in t vervolg “Alfa”, de Zuud-Afrikoanse wordt “Bèta”, de Brazilioanse “Gamma” en de Indiase nuimen ze “Delta”. Dit in volgorde van ontdekken. Nije varianten kriegen elk moal weer de volgende letter van t Griekse alfabet. t Zal wel nait laank meer duren of je goan op n Bèta- of n Gammavekansie.

Wellicht goa je ook nait meer noar de Griek, mor eet je in t vervolg joen suzuki en souvlaki in n Omegarestaurant. t Zal mie niks verboazen as der stemmen op goan om de kruden din “omegakruden” te nuimen. Dij kriegen netuurlek wel n touvougen, omreden aans stop je joen Biftekikruden in bieveurbeeld de gyros. Verschil mout ter wel blieven, ja.

Dizze maaljoagerij paast volledeg in de zogenoamde woke- en cancelcultuur. Mit n terminologisch breekiezer denken bepoalde lu diskriminoatsie, rasisme en stigmatizeren uut te bannen. n Aandere reden is dat ze de kommunikoatsie vergemakkelken willen.

Je zollen bieveurbeeld t volgende bericht kriegen kinnen: in t zuden van t laand geldt kode rood vanwege t alfa-virus. Veur t noorden geldt kode geel omdat t gevoar bestaait dat störm Pipo de delta-mutant mitnemt. Dudelk toch, nee din?

Ook de genderdiskuzzie vaalt in dizze kategorie. In Duutsland openboart zok dizze maaljoagerij in t gebruuk van gendertaikens. Zo kom je doar veur t woord “artsen” de woorden “Ärzten“, Ärztinnen, Ärzt*innen“, „Ärzt_innen“ en „Ärzt:innen“ tegen. n Toezeboudel dus. Ook doar binnen veul lu “slim bliede” mit dizze ontwikkeln.

Je kinnen joe òfvroagen of dit stand holdt.

Noa t moandenlange onzinnege bombardement mit getallen en persentoages wordt ter weer n hoofdstok touvougd aan de coronawoarnzin. Ik heb t gevuil dat bie aal meer lu t gezond verstand aan slietoage onderheveg is. Mocht je ooit d’Honkonggriep had hebben din mout je der op verdocht wezen dat dij n aandere noam kriegen kin. Wellicht wordt t de “Taugriep”. En Boedapest wordt meschain wel Psipest. Boeddhisten kommen vast in verweer as ain Boeddah pest.

Traauwens: wozzen ie dat Delta n veurmoalege kolonie van Alpha was? En wat zal t mit de Turkse nationalistische tröts doun as heur meugelke mutant “Jota” nuimd wordt?

Snappen ie t nog?

Ik snap der gain jota van…..