Posts tagged “belaaid

Winter in streektoallaand

Eltje Doddema

Eltje Doddema

De zummer haar van t joar tot aan september nait aal teveul om hakken. Mor opains was e der din: n schierenoazummer dij zien best dee om t leed nog wat te verzachten. De schoulvekansies waren weliswoar al veurbie, mor de generoatsie koal- en grieskoppen konnen heur lol nait op. De fietspoaden waren swaart van d’e-bikes en de terrazzen waren gries van t overjoarege volk.

De noazummer ging vlekkeloos over in d’haarfst. En op ain van dij aangenoame haarfstachtege doagen ston k opains, aan de raande van de Grode Maarkt in Stad, oog en oog mit n gerenommeerde, mor veuraal gepassioneerde streektoalschriever. t Was n Drentie en zien enthouziasme veur de streektoal in t aalgemain was (en is) biezunder groot.

t Gesprek ging over d’hedendoagse gang van zoaken in streektoallaand: dat ter toch wel sproake was van n slim zörgelke ontwikkeln, dat t nait aal te rooskleureg was, dat ter veul te waaineg aanwas was van nijkommers, dat t jonkvolk zich mor waaineg interesseerde veur de streektoal….. Körtom: t ston der mit t Drents en t Grunnegs nait aal te best veur. t Verloop van t gesprek haar ook 15 joar leden optaikend wezen kind.

“Wie hebben t Huus van de Taol. Jullie hebben toch ook zokswat?” zee mien gesprekspartner. “Joazeker,” zee ik. “Bie ons is dat t Huis van de Groninger Cultuur. En wie hebben n streektoalfunksionoares,” zee k der achteraan. De Drent nikkopde asof e onder d’indrok was. “Dat liekt ter op,” zee de Drentse streektoalfanoat. “Din wordt ter zeker hail wat uut stro zet. En din binnen der zeker veul nije inietsiatieven. Kiek, as je de goie lu mor op t goie stee zitten hebben.” “Inderdoad,” antwoordde ik en wuir op t zulfde mement sikkom van de zokken reden deur n snokkel op n bakfietse. Ik nam òfschaaid van mien gesprekspartner en luip weerom richten t stee woar k mien auto parkeerd haar.

Onderwegens zakte de zunne aal wieder vot achter de bebaauwen en stak der opains n kèlle wind op. Ik dook wat daiper in mien kroage, omreden de temperatuur ging in n ogenblik tied stief noar beneden. “t Wordt nou winter,” docht ik. En onwillekeureg koppelde ik dat joargetiede aan de stoat van onze streektoal. t Vrizze en t gruine ontbrekt. t Is op t heden min of meer teren op t verleden.

n Zörgelke ontwikkeln. Doar kin n konferentsie in t Europees parlement, mit as doul om de meugelkheden te verkennen om t Nedersaksisch beter over te brengen op toukomstege generoatsies, ook niks aan veraandern. Onze toal het nije impulzen neudeg. Politisi en belangenorganizoatsies van minderhaidstoalen kinnen mooi proaten, mor t komt aan op de toukomstvizie van de gesubsidieerde belaaidsmoakers en uutvoerenden. De kultuurnota van de pervìnzie belooft ook nait veul gouds. Ain ding is zeker: der rust n swoare en verantwoordelke toak op de scholders van de gesubsidieerde krachten.

Wellicht zol de toukomstvizie wezen kinnen ais gerichter te kieken, hou de streektoal veul intensiever en struktureler inbed worden kin in onze regiokultuur. Mor of dat akkedemisch mout en din ook nog zunder streektoalfunksionoares……..

eltje ©

Vaaierletterwoord – zörg

Viefletterwoord

aal meer lu mouten
belaaid uutvoeren dat
tot in de kern doodzaik is

mor managers proaten
t kromste recht en
slechten elke hindernis

op beerputten worden
bolten draaid van t
allerdikste soort

veur slachtovvers is
leven ìnkeld nog
n dood viefletterwoord

eltje ©

%d bloggers liken dit: