Gezond verstand

Net veurdat de wedstried Frankriek – Duutsland begon kwam der n zulfbenuimde gruine klimoatengel van Greenpeace uut de locht valen. Dizze levensgevoarleke aksie haar tot doul VW in n kwoad dagIicht te stellen. Op dizze menaaier mos d’aandacht vestegd worden op t in de ban doun van verbrandensmotoren.

“Hou gek kin je wezen”, docht ik. Want dit het volgens mie niks te moaken mit n op n verantwoorde en verstandege menaaier waarken aan d’energietranzietsie. t Bliekt dat aal meer aktivisten der nait meer veur weeromschrikken om over lieken te goan.

Dat soort lu kom je zo stoadegaan bie alle zogenoamde “verbeteroars”tegen. Ie kinnen ze wel: lu dij verkondegen t beste mit ons veur te hebben en dij heur ideeën as religies de wereld in slingern. Mor elk wait wat dizze strategie deur d’aiwen hìn veur de mìnshaid betaikend het en nog betaikent. Bie mie waarkt t oaverrechts. Veur mien gevuil worden diskriminoatsie en rasisme op dij menaaier aanwakkerd. Ik mout teminste aal meer mien best doun om begunnende vlammechies te doven.

“Woke” woart as n virus rond. Overaal. Dat gaait van potten vol saus volgens Hongoars resept tot opgewoardeerde negerzoenen en moorkoppen. En wat te denken van kinder dij nait meer as indioantje verklaid goan maggen of lu dij snöt en kwiele jammern omdat wit bie t schoaken aaltied begunnen mag. Zulfs Amerikoanse appelkouken binnen rasistisch omdat ter kruderijen in zitten dij ooit in t kolonioale verleden noar ons tou kommen binnen. Idioterie alom.

Wat zol je der van vinden as je op d’univerziteit deur joen medestudenten uutsloten worden zollen, omdat je n bouk lezen van n schriever of schriefster woarvan de veurolders in n ver verleden betrokken west binnen bie de sloavenhandel. Zokswat gebeurt al in Amerikoa. En ie waiten: aal dat “goie” wordt mor aal te geern importeerd.

Je maggen al nait meer vroagen woar of aine vandoan komt. n Nog groter schandoal zol wezen as n grunneger dat vroagen zol. Dij vragt ja (uut beleefdhaid in t Nederlands): “Waar kom je weg”? Tja, dat leste woord kon wel ains slim rasistisch en diskriminerend ervoaren worden. Doar is vast wel n waike veur te vinden. Wellicht wonen dij in steden woar ze gain “voutgangers” meer hebben willen. Doar maggen ìnkeld nog “tevoutgoanden” oversteken. En dit aal vanwege de gendergekte.

Körtom: volgens mie is “de wereld” doaneg op n hobbel. t Tegengoan van diskriminoatsie en rasisme het niks aan “opstoan tegen” en “op de knijen goan veur” as wederzieds respekt ontbrekt en t gezond verstand verröt is. Veul wokers denken dat n kronkel ook recht is.

Of t nou gaait om scholen, univerziteiten, radio- en tv-stations, sosioale media of overheden, overaal is de wokegekte as n veenbraand aanwezeg. Mor lu dij denken dat je elk dij nait mitgaait in heur aanwakkerkultuur swaart moaken mouten, hebben ainglieks totoal gain recht op begrip.

Mocht ter aine wezen dij dizze column in t Nederlands omtoalen wil din mag dat n swaarde, n widde, n gele of n rooie wezen. En mit n blaauwe dij teveul draank op het heb k ook gain muite. As t mor gain woker is.

En ……. as t mor aine is mit gezond verstand!

De lul

Wie leven in n tied dat aal meer lu in n slachtovverrol kroepen om zo d’aandacht op zok te vestegen. Doarbie verkloaren ze heur aigen standpunten, inzichten en/of gevuilens veur woar en is aal t aandere gevoarlek, verkeerd, rasistisch en/of diskriminerend.

Dat dut mie denken aan lutje Lammert. Hai was op school nait de mainst gelaifde leerling. Hai vrat van alles uut wat verboden was en luit ook geregeld zien handen wappern. Lammert kon ook meroakel goud uut de vouten mit zien bainen. As n leerkracht der wat van zee din was zien allereerste reaksie: “Ik bin ook aaltied de lul.” Tja, en dat was ook zo. Nait aaltied, mor wel mainsttied.

Voak was hai bie n akkefietje betrokken en was e weer “de lul”. Dij zulfbenuimde slachtovverrol wer op den duur zien twijde netuur. In zien wereldbeeld waren der twij soorten lu: de goien en de slechten. Hai was d’ainege goie, de rest waren aalmoal de slechten.

Wat dat betreft haar hai al vroug in de smiezen hou of de wereld in mekoar zit. Vul in stee van “Lammert” klimoat-, gender-, kultuur- of energieaktivisten in en je kreëren as zulfverkloarde goien vanzulf joen slachtovverrollen.

Körtom: “de slechten” binnen de lu dij gain aktivist binnen. Lu dij der n aandere mainen op noaholden. Lu dij kritisch binnen, in reële oplözzens denken en t gezond verstand bruken. Veul aktivisten zain dat soort lu noamelk as n gevoar en as n perbleem. Zai rechtvoardegen heur aktivistisch handeln voak mit gekleurde argumenten, aigen woarheden en/of dubbele agenda’s.

Doarbie moaken ze handeg gebruuk van t mechanisme dat slachtovvers voak begrip kriegen veur heur zulfbenuimde ellìnde. Van doaruut wordt emootsionele drok uutoefend op de “slechten”. Veur aktivisten is aandermans kommentaar din ook voak t bewies dat zai aaltied aan t körtste ìnde trekken en in heur toukomst en ontwikkeln bedraaigd of achtersteld worden. Dat ze de lul binnen.

Elk dij n aandere mainen het deugt in heur ogen nait. En as je mor voak en haard genog roupen, krieg je vanzulf n podium. “De slechten” worden vanzulf murw en/of schietensbenaauwd en duurven op n duur niks meer te zeggen.

Dij binnen din echt de lul……..