Posts tagged “abg

Waarkwoordsvervougen

Werkwoordsvervoeging

Eltje Doddema

In het Gronings is klinkerverandering bij het vervoegen van werkwoorden steeds meer aan “slijtage” onderhevig. Vandaar dat ik in deze aanzet het Nederlands als uitgangspunt heb genomen. (Het Nederlands is voor de meeste (jonge) Groningers immers de taal van waaruit ze Gronings spreken en/of schrijven).

U kunt dit PDF-bestand downloaden en een begin maken met het ABG (Algemeen Beschaafd Gronings).

Open hier: Werkwoorden ABG

De leste Grunneger

Leste grunneger

Op dit mement wordt ter in allerhaande varianten schreven. Schrievers en schriefsters doun heur best, mor foutloos is t allerminst en elk dut mor wat. Schrieven, in welke variant din ook, dragt doarom niks bie aan t streven om meer lu verantwoord mit de streektoal in aanroaken te brengen. En dit zol toch ainglieks ain van de doulstellens wezen mouten van de verschillende organizoatsies dij dounde binnen mit t Grunnegs. Woarom laaid je aans dosenten op, woarom richt je n op de grondschoulen gerichte website in, woarom organizeer je schriefwedstrieden, woarom hol je n Huus van de Grunneger Cultuur in stand en woarom heb je n streektoalfunksionoares?

De vroag of t ABG wel of niet wìnselk is mout volgens mie nait beantwoord worden vanuut historische inzichten mor vanuut d’ontwikkelns dij momenteel goande binnen. Veur de dudelkhaid: t gaait hierbie nait om de varianten in de spreektoal. Doar mout je gain invloud van bovenòf op uutoefenen. Dat is n netuurlek proses. t Gaait uutsloetend om de schrieftoal. d’Overainkomst tussen veul inietsiatieven is op dit mement, dat ze de doulgroepen nait bedainen mit verantwoord goie veurbeelden in welke variant din ook. As men van boven òf van mainen is dat min of meer alles goud Grunnegs is, din loat je n kaans liggen om de schrieftoal nije impulzen te geven. Körtom, de verantwoordelken loaten veul meugelkheden liggen om n goie spellen zain te loaten.

Dit zal in de toukomst wellicht as n historische vergizzen benuimd worden. De leste Grunneger zal n bezainswoardeghaid wezen in t laandschop van bodemdoalen en krimp en zal jammerlek verkommern, omdat onder hom de zoltholtes volstopt binnen mit òfval woar ze in de rest van Nederland geern van òfwollen. n Waitenschopper kin hierover tegen dij tied n “zinneg stokje” schrieven. Dat gaait vervast over de leste gesproken woorden van de leste Grunneger, want Grunnegs schrieven kin dij din ja nait meer.

eltje ©

%d bloggers liken dit: