Aanzain

Uit een onderzoek van het onderzoekscentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht blijkt, dat het uurloon van basisschooldocenten vanaf 1998 vrijwel structureel dalende is. Ook het verschil tussen de salarissen voor docenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs lopen steeds verder uit elkaar. Dit heeft als effect dat het aanzien van het beroep “leerkracht” dalende is. Een groot tekort dreigt……..

Eltje Doddema