Buurman Jan – dik

“n Kop kovvie mit n snee kouke gaait ter wel in. Doar wor je nait dik van, ja. Doar goa k even goud veur zitten.”

“Inderdoad,” zee ik. “Mor most ter wel even n zittend gat veur hebben. Ach, van t zitten hejje je ja net zoveul as van t stoan, nee din?”

“Nou, dat wordt wel voak zegd, mor dat is nait woar,” zee buurman Jan. “k Wil nait veul zeggen, mor volgens mie is zitten n lukratieve bezeghaid. Der binnen noamelk lu dij zittend kaptoalen verdainen. Benoam de lu dij d’haile dag zitten te vergoadern verdainen voak t mainste.

“Das schaande genog woar,” zee ik.

“Dat zee ik,” zee buurman Jan. “t Is ongeliek verdaild in de wereld. d’Ain knooit zok dood veur n minimumloontje, d’aander strikt kaptoalen op mit d’haile dag zitten, reveln, raaizen en dikkedakken. Ik zeg die dit: ons soort lu kin zien lapke vlais nait meer betoalen omdat t zitvlais van dat soort lu zo duur is. t Uurloon veur op de kont zitten is veule moalen hoger as n dag pizakken op n staaiger.”

“Das inderdoad n woarhaid as n kou,” beoamde ik.

“Krek,” ging buurman Jan verder. “En nou wie t toch over ‘zitten’ hebben, ja. Waist wel wat ook bie de wilde knorhoanen òf is?”

“Nou?” wol k waiten.

“Dat aal dij prominente avvekoaten dikken verdainen aan lu dij vanwege n misdrief vastzitten. En dat ze, ondanks dat ze misbaksels as klant hebben, voak veur vrijsproak goan. Man, t is toch singelier: de grootste minkukels waiten aaltied de duurste avvekoaten te vinden. Dat kin gain touvaal wezen. Mor kom, ik goa weer noar mien Griet. t Zit ter dik in dat zai dammeet nog even aan de rit wil mit onze Lada de Luxe. Zai rit, ik kiek wèl van de tegenliggers aal in de neuze zit te pulen. Tjeu.”

En vot was buurman Jan. Hai zat aaltied op t nijs en haar der aaltied n mainen over. Voak haar hai geliek, ook dit moal. Teveul lu worden dik onderbetoald.

Mor doar moaken teveul lu zok nait dik om…..

Buurman Jan – gruin

Hest t ook lezen? Gemainte Grunnen wil zien inwoners in dailauto’s stoppen.”

“Ik heb t lezen,” zee ik. “Mor zol ik die eerst even volstoppen mit kovvie en kouke?”

“Doar zeg k gain nee tegen,” zee buurman Jan. “Mor wat Stad betreft, ja.

De stadsbobo’s goan der vanuut dat t inwonertal gruit en der din aal meer auto’s biekommen. Ze willen dat lu doarom in huurauto’s stappen en dij mit mekoar dailen. t Is weer ain van dij dure gruine-rakker-plannen dij de gewone man op n duur uutslót van t openboare leven. Boetendes willen ze t uutbesteden aan kommersiëlen. Nou din wait je t wel. Zo’n dailauto wordt op n duur veur de gewone man onbetoalboar.”

“As t net zo gaait as mit zörg, gas en stroom konst wel ains geliek kriegen,” zee ik.

“Nou, ik zeg die dit”, ging buurman Jan verder, “t is niks veur mie. Ik stap nait in n dailauto. Man, je zollen mor aine kriegen vol deo- of klonjewaalm omdat ter net n snokkel of doedel uutstapt is. Aine dij stonk as n ulk.”

“As n bunzel, dus,” zee ik. Ik kin mie nog n veurstellen herinnern in t Geert Teis woar k achter n stinkerd zat. Dat was inderdoad gain pretje.”

“Dat zeg ik,” zee buurman Jan. “Waist wel wat t perbleem is? Der zitten veul teveul lu op t verkeerde stee, benoam bestuurders. Dat aantal nemt aal meer tou mit as gevolg dat ter aal meer managementloagen biekommen. Zo’n bobo aan de top wrift zok din elk moal weer in d’handen omdat der onder hom of heur n mitlopertje aansteld is. Dij plucheplakkers goan din weer wat loonschoalen omhoog. Je mouten ja meer verdainen as joen ondergeschikten. Nee, d’oplözzen zit m nait in dure stokpeerdjes en onrealistische ideoalen. Doar stikken wie zo stoadegaan in. Doarom is der ook zoveul stikstof.

Waist wat d’oplözzen is? Gewoon minder mìnsen. En veuraal nait op n kloetje. Ons laand mout planologisch hail aans inricht worden. Je mouten de lu hail aans verdailen over t laand. Mor goud, wel bin ik.

Kom, k goa weer noar mien Griet. Wie gaon even aan de rit in onze aigen dailauto: onze Lada de Luxe. Ik wor zo 70 en mien Griet wil mie doarom wat schiers kopen. Tjeu!”

Buurman Jan trok deure achter zok dicht en ik docht: hai het geliek. Aal dij stadse fratsen worden op n duur bruinusten vol kriminaliteit. t Kreëren van gruine iemenusten löst de perblemen nait op. Mor bestuurders schienen geern in aandermans ongelok te gruien. Man, de kop zol joe der ja sangen van worden.

t Wordt mie in elks geval aal mit mekoar gruin genog….

%d bloggers liken dit: