Posts from the “Eltje Doddema” Category

Ruilseks

“t Is all inclusive, wie kommen niks te kört staait ter in d’avvetìnsie. En elke oavend is der swingmeziek.”

Buurman Jan zat vattien doage leden bie ons op proatstoule en vertelde in geuren en kleuren over heur aanstoande vekansie. Hai en zien Griet gingen tien doage noar (volgens buurman Jan) Sicitoalië. Doar wollen ze vieren dat ze vatteg joar leden traauwd waren.

Zien Griet haar spesioal doarveur n nij badpak kocht. n Kleureg geval mit fleurege ananasmotieven as dekeroatsie. Hai haar zulf n biepazend swimboksempie aanschaft. Aine mit bananenmotieven wol hai nait, omreden ain van dij bananen zat net aal op n maal stee. “Kiek, aan wat ter in de boksem zit zol t nait liggen,” zee hai.

Nee, hai haar n goddelk liggoam, mor hai haar gain zin in gegloep en lollege opmaarkens.

Hai kon zok ter al op verheugen. Zien Griet en hai haren mekoar doudestieds kinnen leerd op n dansoavend veur allainstoanden. Op “Buona Sera” van Luis Prima haren ze nog wat lös-vast danst, mor dou “Bei Mir Bist Du Schön” klonk waren de liggoamelke kontakten al wat intenziveerd. En bie de nummertjes van Bennie Goodman en Glenn Millar kwamen ze hailendaal “In The Mood”. “Kiek en dat soort meziek is der in ons hotel in Sicitoalië nou elke oavend.”

Buurman Jan was dervan overtuugd: veur hom en zien Griet wuir t n haile week “Swinging On a Star”.

Guster zat buurman Jan der weer. De vekansie was hail aans verlopen as dat hai en zien Griet docht haren. Der was wel n schier orkest wèst. t “Kwintet du Hot Club De France” dee elke oavend goud zien best. Mor van dansen mit zien Griet was niks kommen. Vrumde manlu mor ook vraauwlu haren t op de heupen van zien Griet veurzain. Ze konnen der zulfs snachts nait van sloapen omreden der wer om d’hoaverklap aan de deurklinke rammeld. Zai haren aal dij doagen gain oge dicht doan.

“Tja, wat n boudel ja”, zee ik. “Goa je joen bruloft vieren in Sicitoalië en din hejje gain vree. Man, man, man, wat ja n male boudel.”

“Mor mien Griet het mie wel verwìnd mit n haile schiere swaarde doemringe. Wie luipen doar op n ploatselke maarkt en veur nait aal teveul geld kreeg k der ook nog zonnent veur om mien dikke tone bie. Schier man. Joa, mien Griet wait wel wat mie toukomt.” Buurman Jan zedde zien nije, in Sicitoalië aangeschafde rooie pedde op en ging op huus aan.

Tja, as je de symbolen van de swingerswereld nait kinnen din kin je maal votkommen. Niks gain “Boogie Woogie Bugle Boy”. En al hailendaal gain “In The Still Of The Night”.

t Was “Dancing In The Dark” mit ruilseks…….

Waarkelk woar

Lestdoags kon je lezen dat Amsterdam verontschuldegen aanboden het veur t sloavernijverleden. Bepoalde lu binnen doar slim bliede mit. Dij sloagen zok op de borst as n Bokito. Aandern zain de buie al hangen. t Wordt zulfs noodweer: dat gaait “ons” geld kosten.

t Kon wel ains zo worden dat op termien, bie de geboorte van n blaank potje, de moate van schuld aan t achtersteld wezen van swaarten vaststeld wordt. Dit gebeurt hail ainvoudeg deur t bepoalen van zien/heur DNA. Zo wordt de schuld verhoald deurmiddel van n nij in te voeren belasten. De noazoaten van n sloavenkoopman valen bieveurbeeld in d’alerhoogste schieve. De noazoaten van n Sloavenhandeloar kriegen der nog n touslag bovenop. Zo kriegen ale blanken mit veurolders dij in n ver verleden op wat veur menaaier din ook betrokken wèst binnen bie de sloavenhandel te moaken mit dizze toch wel terechte kleurbelastens.

Want zeg nou zulf: hier kin je toch nait tegen wezen. t Is toch niks meer as normoal dat elk en ain verantwoordelk is veur de miskleunen en misdrieven van zien of heur veurolders. Doar mag je toch wel de reken veur prezentaaierd kriegen. Dat is toch d’ultieme vörm van gerechteghaid. Nee din?

Kiek, as wie diskriminoatsie en rasisme aanpakken willen din is dit DE menaaier. Zo kriegen wie n solidaire, rechtvoardege soamenleven. n Soamenleven dij verbindt. Aine mit BTW: n Black’s Torture Worship.

Ach, soms gaait de fantazie even mit joe op de loop. Mor doardeur binnen der ook ja lu op de moane beland. Alles begunt mit t allereerste idee. Dij zet aan tot doaden, doaden dij waarkelkhaid worden.

Waarkelk woar…….

Balkon

Elk het wel ain of meer plaanken in huus, mit of zunder n deurtje derveur. Meschain staait ter bie joe wel n pot pindakeze of n blik broene bonen op. Ik wil nait veul zeggen, mor ik denk dat ter bie joe nait veul meer bie op kin. Dat komt vast deur dat potje mit peren dij der ook nog tussen staait.

t Kin wezen dat sommegen van joe zulfs meer plaanken onder mekoar hebben: n bovenste, n middelste en n onderste. Traauwens: n Grunneger nuimt zo’n holten plaanke ook wel “bred”.

Nou is elk bred gain plaanke. As je bieveurbeeld op joen fietse gain sputterbred hebben din mis je wat aans as n plaanke. En as je n bred veur de kop hebben din is der zulfs gain spraoke van n plaanke of n bred. Din is der hailendaal niks van dat aal te zain. Òfgezain din van de persoon dij t betreft.

Binnen ie al zat van t gezoes over bredjederij en plankjederij?

Ach, òf en tou slagt aine de plaanke even mis of mist hom zulfs volledeg. En t is slim sneu as je in zo’n geval n beste smak moaken. As dat din ook nog op n bulde vlinten is, staait de wereld op zien kop. Dat zag je lestdoags wel tiedens de mountainbikewedstried op d’Olympische Speulen. t Was net of doar aine n smak van n balkon muik. Doar hebben veul lu zok din ook slim drok om moakt.

Nou is achteròf kommentaar geven nait zo stoer. Mien ol opoe zee vrouger aaltied: “n Grootsnoede mit n bred veur de kop en n bloaze zunder blad veur de mond kieken achteròf mainsttied n oabe in de kont.”

En inderdoad. Dat soort lu vindt overaal wat van. Ze denken zulfs ook nog road te waiten. Dij kieken as t woare deur n plaanke woar gain gat in zit. Ach, t ol mìns haar geliek. t Is voak n kwestie van de beste stuurlu.

Mor goud, ik pak nou even t kovviebred. t Is noamelk tied veur kovvie. Buurman Jan zit ter al kloar veur.

Boeten, op t balkon……

Zunde

Buurman Jan was lestdoags stok vergreld. Zien Griet haar n boute kregen dij der nait om loog. Zegge en schrieve € 290,00 mozzen zai, as eerzoame burgers, òftikken. €290,00……….!! “n Boute woar n prent van hail wat kriminelen nait aan tippen kon,” von buurman Jan verbalderd.

Ik zee nog tegen hom dat zien Griet din wel hail haard mit heur Lada de Luxe mit trekhoake scheurd haar. Mor dizze aannoame bleek nait de juuste te wezen. d’Omschrieven van d’overtreden muik melden van t overschrieden van verkeersstrepen van n verdrievensvak.

Kiek, thuus op de strepen stoan kin, mor in t verkeer kost dat geld. Griet haar doar bliekboar gain reken mit holden. “En dat kost ons din sikkom € 300,00,” foeterde buurman Jan. Dat is meer as 600 gulden. Doar mos je vrouger ja n moand veur pizakken.

Körtom: hai von t bie de wilde knorhoanen òf.

Nou valen en stoan orde en gezag mit wederzieds respekt. Dat dwingt akseptoatsie òf. Mor as boutes nait in verholden stoan tot d’overtreden din zet je dat op t spel. Din wek je as overhaid t idee dat t ìnkeld gaait om t spekken van de kassa en nait om de vaaileghaid van de massa.

Ik herinner mie nog n boute van 15 gulden zo’n viefteg joar leden. Ik ree op mien plof deur t rooie licht van de spoorwegovergang bie Haailegerlee. t Kon makkelk, der was gain traain te zain. Mor twij dainders in n bussie haren mie in de smiezen en huilen mie stoande. Dat deden ze de volgende mörgen nog n moal, omreden ik mos nog òfreken omdat ik de dag doarveur gain geld bie mie haar.

Zai stonden om acht uur smörgens al bie t spoor op mie te wachten. Ik haar 25 gulden bie mie, mor zai konden nait wizzeln, dus gingen wie in optocht mit 20 km op mien teller noar d’eerste de beste zoak woar licht brandde. Tja, zo as bekìnd volgt de straf op de zunde. Dat het nog nooit aans wèst.

Traauwens, waiten ie wel wat zunde is? Nou gewoon: n òl wief botter aan t gat smeren en zulf dreug brood eten. Zo is t taimke van vrouger. Ach, der is nou vast wel aine dij doar wat tegen in te brengen het.

Hou din ook: n boute is en blift zunde van t geld………

Swaartsel

In t weekend is der weer n swaarde bladziede in onze historie bieschreven. n Epistel dat onze soamenleven weer dichter bie t zo verlangde eldorado brocht het. t Is n verkloaren van vervoersbedrieven dij op veurhaand al kenboar maokt hebben dat ze overstag goan as ze signoalen ontvangen. n Veurzet dij binnenkört vast inkopt wordt.

Wat ter loos is willen ie waiten?

In Berlin en München wordt deur de vervoersbedrieven t woord “Schwarzfahrer” nait meer bruukt omdat ter lu binnen dij dit wellicht rasistisch en dus negatief opvatten KINNEN. Ook doar kin bie sommegen de verbinden swaart mit wat negatiefs nait meer deur de beugel.

Deugologie is doar ook de nije leer.

Kiek, dat binnen nog ains geweldege initiatieven, nee din? Dij geven nije hoop op totoale geliekgerechteghaid en verbinden. n Wereld zunder diskriminoatsie en rasisme. Wel wil dat nou nait?

Tja, nou wil k gain swaartkieker wezen en ik wil joe de dag nait bedaarven, mor dizze ontwikkeln veurspelt nait veul gouds. Dat geef ik joe swaart op wit. t Slag volk dat n woord as “swaartrieder” negatief uutlegt wil d’inhold van onze woordenbouken t laifst kompleet redigeren en aanpazen. Swaartsel doarveur is al in bestellen.

In t Grunnegs hebben wie netuurlek ook “swaarde” woorden. Swaartkoppen lopen hier ook genog rond. Schoapen zat. Mor as “swaartkoppen” in de veurege zin rasistisch uutlegd wordt valen wie in n daip, gitswaart gat. t Zulfde geldt as wie woorden as gitswaart, routswaart en swaartgalleg in de ban doun mouten omdat t vermogen tot relativeren bie bepoalde lu ontbrekt.

Nou let relativeren en begriepend lezen bie hail veul lu aldernoarst te wìnsen over. Der zitten genog kinder op de scholen dij lezen dat t rabbelt, mor nait begriepen wat ze lezen. Ze binnen de techniek machteg, mor t toalgevuil ontbrekt. t Verschil tussen letterlek en figuurlek kinnnen ze nait. Ze snappen doar gain bale van. Dij ligt bie heur in t schuurtje. Doar schoppen ze noa schoultied wel weer tegenaan.

Veul ollu hebben voak t zulfde perbleem.

Hou din ook: t gaait zo de verkeerde kaande op. Mitlopers, joaknikkers, swiegers en ongeïnteresseerden binnen hier debet aan. Deugen wordt de nije dodelke pandemie. t Begunt as n ondergrondse veenbraand mor op den duur worden de brandstoapels opricht. Op de terechtstellen van de leste blaanke zal t swaart zain van t volk.

Swaartsel veur de doodskisten hebben ze ja alvast………..

Toxisch

Ie hebben t vervast mitkregen lu: t is oremus in de partij dij staait veur gelieke rechten en kaanzen veur elk. De partij dij prat gaait op t faait dat elk zokzulf wezen kin en dat verschillen nait veroordaild mor woardeerd worden. Verbinden, solidariteit, rechtvoardeghaid en geliekwoardeghaid binnen de kernwoorden woarop dizze partij zien bestoansrecht boazeerd. Bie heur is “verbinden” t teuverwoord.

t Schient echter dat ze vergeten binnen om de biebeheurende teuverspreuk vast te leggen in heur statuten. Verbruiern vaalt ook dudelk boeten de boot. En noar t liekt verzustern ook. Ach, t zol mie niks verboazen as ze in dij kringen doarveur t woord “verhennern” bruken.

Ik wait nait of t joe ook opvalen is, mor der wordt “oardeg” de noadrok legd op widde en swaarde mìnsen. De witten kommen der nait aal te best òf gezain de vroagtaikens dij zet worden bie n te wit avvekoatenkantoor.

Veur de dudelkhaid: ik bin zulf blaank, net as de mainsten van joe. Want as je wit binnen din is der dudelk wat mis. In t slimste geval bin je zo wit as n liek. Of wor je hier nou withait om?

Mor goud: der is sproake van manipulatief en toxisch gedrag. Je kinnen der dus van uutgoan dat dat nait atoxisch is. Mor ja, ik vroag mie as nuchtere Grunneger din òf of t meschain cardiotoxisch is, omdat je haartkloppens kregen hebben vanwege dij mizzelke dominantsie. t Kin netuurlek ook wezen dat de rebulie deurdrongen is tot daip in joen cellen en dat t cytotoxisch is. Of zol t zo wezen dat deur overmoateg draankgebruuk joen lever slim leden het en t doarom hepatotoxisch is? As “jonge” partij kin t netuurlek ook nog foetotoxisch wezen, want in t veurtrajekt is der ja dudelk wat misgoan.

Nou ja, wie kinnen der van uutgoan dat t in elks geval neurotoxisch is. Veul partijleden hebben op dit mement last van zenen. En omdat sommegen dizze fiasko deur maarg en bain gaait is t ook nog myelotoxisch.

Volgens de berichten waren ze in de partijtop doof veur de klachten. Dus is ain ding zeker: t is definitief ototoxisch: t verboal smieten mit jirre is bliekboar schoadelk veur d’oren.

Wat zeggen ie? Ze waren ook blind veur de signoalen?

Nou vot din: visiotoxisch gooien we der ook nog even in.

Haarken

Veur elke kwoal is tegenwoordeg wel gespesializeerde hulp te vinden. Of t nou gaait om zinkens in de knijen, slietoage aan t benul of navvelsoezen, overaal worden patiënten veur genereerd. Zo binnen der op dit mement lu dij de wereld veur n doedelzak aankieken vanwege de klimoatkrizes. De klimoatpsycholoog zit al kloar achter t buro mit aan de mure wat diploma’s dij uutprint binnen op n aigen kleurenprinter. Klimoatstress en eco-deprezzies worden chronisch en worden dus booming business.

Kiek, as je vot noa joen bevalen in de piepzak zitten omdat je joe realizeren dat de toukomst van joen pótje wel ains gevoar lopen kin deur de klimoatveraandern din is der in t veurtrajekt dudelk wat mis goan. Je haren “de ramp” ja veurkommen kind, nee din? Dat is piepen achteròf. Dit is nou n schoulveurbeeld van lusten en lasten.

Mor goud: mocht je last hebben van navvelsoezen kin je terechte bie buurman Jan, of ainglieks bie zien Griet. Dij het zok deur wat strunerij op t internet spesializeerd in t oplözzen van zoeskwoalen. Zoezen en zemeln binnen op dit mement noamelk de mainst veurkommende psychische perblemen. Elke dag kommen der zoesvarianten bie en t nemt pandemische vörmen aan. Körtom: t is n verdainmodel mit potentsie.

Wat de therapie inholdt wollen ie waiten?

Nou, Griet gaait mit heur patiënt noar t kerkhof n poar stroaten wiederop en lopt doar persies noar t midden. t Tiedstip komt nogal naauw. Heur sezzie begunt snachts om 13 menuten over 12. Ze goan doar mit heur baaident op boekies zitten mit de neuzen richten t graf dat t dichtste bie is. Din zaalft Griet:

“Luuster, luuster, luuster,

hier in t baalkeduuster.

Heurst gain pieperij van moezen

bist genezen van navvelsoezen”.

En din? Din wordt ter luusterd en………. òfrekend.

Ie kinnen begriepen dat elke patiënt mit n geschonden benul opgetogen en genezen op huus aangaait. De doodse stilte verricht noamelk elk moal weer wondern. Griet, € 500,00 euro rieker, is doarnoa rond kwart veur aine weer thuus en even loater komt ook buurman Jan binnen. Dij moakt elk moal om even veur twaalven t middenterraain van t kerkhof moesvrij. As de patiënt vertrokken is haarkt hai t spultje even weer aan, zodat gainaine de beunhoazerij in de goaten krigt.

Traauwens: haarken is op t heden buurman Jan zien hobby. En dat komt nait omdat e in Haarkstee woont.

Ie waiten hou de haarke in de stoale zit…….

Dat wel netuurlek

Elk wait dat humor op stroade te vinden is. Je kinnen doar vanalles heuren en zain en as je der gevuil veur hebben gaait joen fantazie din op de loop. t Is de smeueghaid dij t leven veraangenoamt en n remedie is tegen zoerproemerij. Kiek, zoezerds binnen der aaltied al wèst, mor heur aantal nemt momenteel pandemische vörmen aan. Je kinnen ze ja wel: gendergekken, kultuurslopers, boukverbraanders, beeldenstörmers, zoltstreuers op alle slakken, swaartkiekers en aandere onverdroagzoamen.

As t even kin wordt ter deur d’ain of d’aandere joker n rasismekoarde trokken of wordt diskriminoatsie aanhoald om aigen mentoale gemankeerdhaid te kamoefleren. Elk mout lieden onder de subjektieve gevuilens van minderheden. Elke dag weer vannijs.

Mor ja, dat krieg je as aine d’haile dag aan t manikuren is en overaal zien of heur eelt votvielt. Sommegen proaten din zulfs over HEN eelt. Je zollen hen vel over hen oren roppen. Mien hond holdt t gelokkeg gewoon bie n reu en n teefke.

Nou wordt ter weer protesteerd tegen de “Bikinilijn”. En din bedoul ik nait de hikhakkerij om dij lapkes stof van de beachvolleybalsters. Nee, t gaait over n tram van de HTM in Den Hoag. t Is de spesioal aangeklaide Beachtram van Delft noar Scheveningen. Mit grode letters hebben ze doar “BIKINILIJN” opzet. n Toupazelke toalvondst veur de “LIJN” noar t strand van Scheveningen vol BIKINI’s

Mor ja, ain van de GruinLinkse roadsleden vindt dit seksistisch. Dat mìns vindt t “nait oké en olderwets”.

Of je der ook mit joen NSBusinesskoarde gebruuk van moaken kinnen duurf k nait te zeggen. Kiek, veur de mainsten van joe is t gebruuk van dizze koarde gain perbleem. Boetendes vaalt t nait op as je t uutspreken. Op schrift wordt joe de zin of d’onzin pas dudelk. Ach, en vrouger zol zok doar gainaine drok om moakt hebben. Humor en gelok zaten dou gewoon in klaaine dingen. En dat zunder muggezifterij van benulgehandicapten. Dou was gelok hail gewoon.

Wat zeggen ie?

Oh, dat wel netuurlek…..

Rolex

Ie hebben t vast wel mitkregen: t nijs over de landgenoten (of nuimen ie ze terreurtoeristen) dij in Palma op Mallorca rekloame moakt hebben veur ons laand. Ie kinnen ze wel: t soort volk dat de kwalifikoatsie mìnsDOM eer aan dut. Ze haren wel n PCR-test mor vervast gain EQ-test. Volgens de berichten binnen der onder de twaalf “helden” twij doodschoppers. Dij aandere “vrunden” stonden der gewoon even noar te kieken mor namen nait t initiatief om dij baaide idioten tegen te holden.

Wat wel bleek: ze haren hoazevet achter d’hakken en muiken dat ze zo gaauw meugelk van t aailand òfkwamen.

t Zol mie niks verwondern as loater bliekt dat dat tuig ook nog sprint-spikes onder de zolen van heur dure Nikes of Puma’s haar. Want ze kwamen dudelk nait veur t ezeltjerieden. Mor ja, dij dieverdoatsie haren ze ook nait neudeg, omreden as je mit twaalf ezels ronddolen heb je gain verlet om nog meer.

t Gevolg van de tounemende agrezzie is dat bie mennegain t gevuil van vaaileghaid der nait beter op wordt.

Buurman Jan het de leste tied aaltied n klompke gold in de buutse. Dij het hai ooit ais aarfd van femilie. Hai zegt dat je nooit waiten wat joe der overkomt. En as je as eerzoame burger op t verkeerde mement net even op t verkeerde stee binnen kin joe dat ja de kop kosten. En as op t mement dat je wat op t tjak had hebben, t zaikenhuus net vol ligt mit Covidders hoopt hai mit zien klompke gold in d’haand veurrang te kriegen.

t Ainege goie nijs is tot nou tou dat de doaders bekìnd binnen en dat ze aankloagd worden. Over de straf wordt deur mennegain al drok hikhakt. Ook avvekoaten hebben der weer wat zoaken bie. Dij binnen doar ja gek op.

Want heur motto is: des te meer zoaken des te eerder n Rolex…….

Fikedom dom dom dai….

Der binnen lu dij n dagtoak hebben aan t zuiken noar spiekers op leeg wotter. Nou is dit netuurlek n uutdrokken dij tegenwoordeg nait meer deur de beugel kin. Milieufanoaten binnen hier vast falikant op tegen. De kombinoatsie spiekers en wotter laaidt ja tot roustvörmen en dus tot milieuvervoelen Zokswat mout je doarom toch radikoal schrappen uut onze prachtege, rieke en beeldende toal. Nee din?

t Paast in de trend van alles, wat n zulfbenuimde woker as stereotiep, diskriminerend of rasistisch vonden het, uut onze toal en ons doagliekse leven te verbannen. t Begon o.a. mit zigeunersaus, negerzoenen, Swaarde Pieten en de Tien Klaaine Negertjes. Mor de lieste is nog veul langer.

Zeker is dat, as je zuiken en wat vinden willen en dat selektief en subjektief interpreteren, zulfs t mainst pozitieve negatief uut te leggen is. t Is as n destruktief virus dat epidemische vörmen aannomen het.

Je kinnen t nait zo gek bedìnken of je worden ongevroagd torpedeerd mit deugteksten. Zulfs aan t begun van onschuldege Disneyfilms verschient n tekst dat mìnsen en kulturen en/of de menaaier woarop ze behandeld worden negatief in beeld kommen. Je worden doar gericht en op n agressieve wieze bewust van moakt. Rasisme en diskriminoatsie worden joe gewoon opdrongen. De rasismekoarde wordt te pas en te onpas trokken. Voak om in n slachtovverrol kroepen te kinnen. Dizze Amerikoanse gekte wordt deur deugers mor aal te geern bie ons importeerd. Mor d’achtergronden en d’historie van t rasisme doar is totoal verschillend en nait mit dij van ons vergeliekboar.

Noast kinderbouken mouten ook kinderlaidjes deraan leuven. Ik heb nooit negatieve stereotype beelden had bie “Toema Toemba Toemba” en k heb ter ook nooit diskriminerende of rasistische gedachten aan overholden. Mor de zulfbenuimde elitaire deugers mainen dat mien veurege zin op n leugen boazeerd is. En dat geldt ook veur joe. Joe haren bie dat laidje toch op zien minst dommerikken (omdat ze d’haile dag “toemba” roupen) mit piele en boge in gedachten hebben most.

“Moeke der staait n vrijer aan de deur” kin je ook negatief uutleggen. Dus dou dat din ook! Woarom is der gain sproake van n voader? t Olle rollenpetroon wordt ja in dit laid bezongen, lu. En din wil dij vrijer ook nog thee mit widde puntjes. Woarom komt ter gain swaart in dit laidje veur? Dat is diskriminoatsie ten top. Boetendes: dij vrijer mout ook nog bie t wicht sloapen. Dus MeToo optima forma.

Körtom: schoam joe daip as je dit laidje zingen of ooit zongen hebben. Net as bie t Peerd van Ome Loeks. Kinder lopen der trauma’s van op as ze heuren dat t daaier zo mor dood is. Dat is dudelk kindermishandeln.

Traauwens: Elsje Fiederelsje is n verkeerd laid. Fietern of fiedern is in t Grunnegs “seks hebben”. Elsje komt weerom van heur tippelstee woar ze heur liggoam (meel) aanboden het. En ook hier is t weer n moeke dij pankouk bakt. Tja, ik duurf t hoast nait te melden, mor Kortjakje verdainde deur de week heur geld ook op heur rogge. Joa, joa, as je t mor zain willen.

En wat docht je van: mien mouder dij wil mie geven n smid al mit geweld. Dit is toch wel seksuele intimidoatsie ten vouten uut. En din dij boer dij bie thuuskomst van zien wief wat mit n berrestok op de kop kreeg. Alhouwel, dit laid gaait wel al in tegen de gedachte dat huzelk geweld aaltied van de man uutgaait.

Man, ik zol mie drokker moaken om d’agressieve en vraauwonvrundelke teksten van rappers.

Veur mien gevuil zol aal dat deugvolk in quarantaine mouten. Net zo laank totdat ze van heur zaikelke en destruktieve maotschoppijbeelden genezen binnen. Want as je gericht zolt op joen etnisch geprofileerde slakken leggen veroorzoak je zulf de perblemen. Tja, deugen is nou ainmoal nait wars van n leugen.

Ach, wat mie betreft zing je nou even fikedom dom dom dai……

%d bloggers liken dit: