Posts from the “Columns” Category

Zoepen

Veul lu goan geregeld op vekansie noar t boetenlaand, omreden op t weer in onze kontraainen is nait veul vertraauw. Ze zuiken doarom de zunne op. Ze willen nait zo wit veur de borst wezen as n hìnne dij uut t zoepenvat red is. Doarom wat meer over t woord “zoepen”.

Regelmoateg drift ter de leste tied n zoepenlocht over dij nait veul gouds veurspelt. Doar kin din ook aldernoarst veul wotter uut valen. Verzoepen doun wie hier gelokkeg (nog) nait. Zörgen doarover huiven wie ons ook nog nait te moaken, ondanks t bruikaseffekt. Nee, wie kinnen ons nog gerust zaik eten aan gaalsteg spek en zoepenbrij.

Nou binnen wie in onze femilie nooit zo zoepenbrijachteg wèst. Ainmoal het mien opoe mie zoepen-melen-annieskesbrij veurzet (n schier woord veur t skrebbeln in t Grunnegs). Nou, ik wuir doarvan zo wit as zoepen. Vanòf dij tied lusde ik doarom gain zoepengört of zoepenbrood meer.

Toch waren der lu dij zokswat vrouger drij moal op n dag kregen. Smörgens brood mit zoepenbrij, om middag praan mit spek en zoepenbrij noa, en soavends zoepenbrij mit praan. Je zollen der maal van worden van dij zoepenboudel.

Mor goud, op t heden is zoepen ook in, mor din as n krieger. Veuraal t jonkgoud geft zok over aan de zoeperij, omreden der binnen gounent dij allìnt mor feest vieren kinnen as t n zoeppartij wordt. Veur je der op verdocht binnen, binnen ze n zoeplabbe of n zoepkaalf. Of je din t zolt in de zoepenbrij nog verdainen is nog mor de vroag.

Ach, ie kinnen zo aine aaltied nog om bosschop sturen om n snee zoepen en n hoaneaai, nee din?

Schieterij

kot-3113797_640 kopieOp de dag dat veul daaierlaifhebbers wat ekstroa’s over hadden veur heur twij- of vaaierpoter(s), las k n schietverhoal in t Dagblad mit as onderwaarp: d’ekologische pootòfdrok (lees: stront) van huusdaaier. Dij wer mit schietgemak vergeleken mit t aantal gereden kilometers in n SUV. 

Volgens de publisist vervoelt op joarboazes n peerd net zoveul as 21.453 kilometer rieden mit zo’n SUV, n kadde 1413 kilometer en n hond 3677 kilometer. Om van joen hamsters, knarries en schietdoeven nog mor te swiegen. Mit schietgemak kin je zulf vervast nog wel meer schieterds bedenken. 

Ain ding is zeker: n SUV is n schietding. Net zo as n schiet-op-e-dele, n schiet-op-d’hakken, n schiet-op-bèrre en aal t aandere schietgoud. Aal mit aal vindt de beste man dat t gain schietscheterij is. Volgens hom is de wereld ain grode schietkare. En de stikstofproduksie van joen schietpoedel is volgens hom gain schietbeetje. De belasten van n schietkerel en van n lutje schiet-in-de-boksen werden traauwens nait vermeld. 

Mochten ie nou slim vergrèld worden van t schietvernien van zo’n milieuschieterd, hol joe in. Zeg veuraal nait: “Schiet die toch uut, man!” Veur dat je der op verdocht binnen wor je oppakt. Je mouten zo stoadegaan ook ja wel schietensbenaauwd worden as je joen boksem zakken loaten willen.

Mocht je toch n gang moaken mouten noar t schiethuus vanwege joen schieterij, nog even dit. Je vuilen joe schietgelokkeg as dij schietboudel weer over is….. 

%d bloggers liken dit: