Posts by eltjedoddema

Buurman Jan – gat

“Tou mor, k heb dien kovvie nog mor zuneg inschonken of hest t al haalf op,” zee ik.

“Ik heb t drok. Ik heb lezen dat d’inwoners van d’Europese Unie binnenkört dokken mouten veur de CO2-uutsteut dij ze veroorzoaken deur heur autorieden en gasgebruuk. Man, dat wordt in huus ja nog slimmer blaauwbekken. Ze hebben t over d’opwaarmen van d’oarde, mor ik zeg die dit: t worden iestieden. t Wordt veur lu aal slimmer. En dat aal deur de meneuvels van SjarleFrans Timmermans. Kiek, der komt n Europese klimoattouslag op gas en benzine. Dus d’airco aan in d’auto wordt dammeet n dure grap. Ik heur mien Griet al jeuzeln.”

“Waarmte wordt inderdoad aal meer n luxe,” beoamde ik.

“Zeg dat wel,” zee buurman Jan. “Mien Griet en ik zetten binnenkört bruikazzen in toene. Dij bruken wie om aal onze bruikasgazzen in op te vangen. Ik heb veur onze Lada en veur de verkoop al n midi-model ontworpen, n zgn. BOB: n Bruikas-Opvang-Box. Dij komt achter in de kovverbak en dij sloet ik rechtstreeks aan op d’uutloat. Zo vang k de CO2-gazzen op dij wie din thuus overpompen in ain van de bruikazzen bie ons in toene. Wie lozen t din hail geraffineerd via n piepke in n dazzenbörg bie ons achter thuus. Ik zag op Joetjoep dat dij n gangenstelsel hebben van hier tot Tokio. Nou, veurdat de Japanners last kriegen van onze CO2 jeuken ons de koezen nait meer. En ehhh…., wie goan binnenkört ook avveteren. Lu kinnen bie ons ook n huusmodel kopen. As ze heur BOB vol hebben kinnen ze dij tegen geringe onkosten bie ons legen. Ik bin der van overtuugd dat ter veul animo veur is.”

“En doe denkst echt dast mit dien BOB t aai van Columbus uutvonden hest?” vruig ik. “Man, volgens mie bist dammeet n profeet dij in zien aigen laand nait leufd wordt.”

“Mit onze strategie komt t aal goud,” zee buurman Jan. “Je mouten t verhoal geleufwoardeg, mor veuraal overtugend brengen. Wie binnen al dounde om filmkes veur Instagram, Facebouk en TikTok te bedenken. Onze slogan is: ‘Joen CO2 kin je kwiet in de BOBs bie Jan en Griet’.

Nou, ik goa weer noar mien Griet. Wie mouten ja gas geven om t aal veur mekoar te kriegen. Tjeu!”

Buurman Jan toog opgewekt op zien Griet aan. Hai was dudelk nait veur ain gat te vangen. Mor wat wil je ook mit n dazzenbörg in toene.

Alhouwel: t leek mie meer n geval van t aine gat stoppen mit t aander……

Woordfratsen: schoot

Gusteroavend schoot mie opains wat in t zin en ik docht: ‘schoot’, dat is n woord woar je wat mit kinnen. Ie hebben der vast ook mit te moaken had. Of hebben ie vrouger nooit bie aine op schoot zeten? Doar huif je vast nait laank over noa te denken. En moggen ie wat vergeetachteg wezen: t schut joe vast nog wel te binnen.

Mor ja, wat het dat nou mit ‘schoot’ te moaken. t Woord “schut” is ja de verleden tied van t waarkwoord schaiten. Nou ik zol zeggen: lees wieder.

Wozzen ie dat vrouger n ‘schoot’ n langwaarpeg witbroodje was? Dat waren nog ais tieden, lu. Je kregen dou bie n bakker drij schoten en drij bollen veur n kwartje. Of dat op de kermis ook zo was kin k joe nait vertellen. Dou waren der wel schaittìnten mor doar verkochten ze gain schoten. Alhouwel: in zekere zin netuurlek wel. As je doar schoten kochten kon je op n roze kuren. En schoot je mis din haar je der noast schoten.

In t Nederlands zee aine din: “Ik heb misgeschoten.” Mor ja, dat woord komt van ‘schieten’. Dat woord bruuk je in t Grunnegs voak as joen biedroage n strontproatje is, bieveurbeeld as aine zok in de boksem scheten het.

Mor goud: om t nog even (on)dudelker te moaken t volgende:

As lu n kenon òfschaiten schieten aandern zok voak in de boksem. Meschain is der wel aine dij zok van benaauwdeghaid van d’hakken schit. n Dikke schietboudel dus. En dat is gain kermisattraksie. Nee, dat nuim je n schaittìnde. Dij ston vrouger tussen de bak van Londen en t tìntje van Van Ledderom.

Tja, zo was k aal denkende en schrievende mit dizze biedroage schier opschoten. En dou k kloar was haar k tied veur n borrel. Of in schippersjargon: “t Was schoot aan…….”

%d bloggers liken dit: