Posts by eltjedoddema

Haarken

Veur elke kwoal is tegenwoordeg wel gespesializeerde hulp te vinden. Of t nou gaait om zinkens in de knijen, slietoage aan t benul of navvelsoezen, overaal worden patiënten veur genereerd. Zo binnen der op dit mement lu dij de wereld veur n doedelzak aankieken vanwege de klimoatkrizes. De klimoatpsycholoog zit al kloar achter t buro mit aan de mure wat diploma’s dij uutprint binnen op n aigen kleurenprinter. Klimoatstress en eco-deprezzies worden chronisch en worden dus booming business.

Kiek, as je vot noa joen bevalen in de piepzak zitten omdat je joe realizeren dat de toukomst van joen pótje wel ains gevoar lopen kin deur de klimoatveraandern din is der in t veurtrajekt dudelk wat mis goan. Je haren “de ramp” ja veurkommen kind, nee din? Dat is piepen achteròf. Dit is nou n schoulveurbeeld van lusten en lasten.

Mor goud: mocht je last hebben van navvelsoezen kin je terechte bie buurman Jan, of ainglieks bie zien Griet. Dij het zok deur wat strunerij op t internet spesializeerd in t oplözzen van zoeskwoalen. Zoezen en zemeln binnen op dit mement noamelk de mainst veurkommende psychische perblemen. Elke dag kommen der zoesvarianten bie en t nemt pandemische vörmen aan. Körtom: t is n verdainmodel mit potentsie.

Wat de therapie inholdt wollen ie waiten?

Nou, Griet gaait mit heur patiënt noar t kerkhof n poar stroaten wiederop en lopt doar persies noar t midden. t Tiedstip komt nogal naauw. Heur sezzie begunt snachts om 13 menuten over 12. Ze goan doar mit heur baaident op boekies zitten mit de neuzen richten t graf dat t dichtste bie is. Din zaalft Griet:

“Luuster, luuster, luuster,

hier in t baalkeduuster.

Heurst gain pieperij van moezen

bist genezen van navvelsoezen”.

En din? Din wordt ter luusterd en………. òfrekend.

Ie kinnen begriepen dat elke patiënt mit n geschonden benul opgetogen en genezen op huus aangaait. De doodse stilte verricht noamelk elk moal weer wondern. Griet, € 500,00 euro rieker, is doarnoa rond kwart veur aine weer thuus en even loater komt ook buurman Jan binnen. Dij moakt elk moal om even veur twaalven t middenterraain van t kerkhof moesvrij. As de patiënt vertrokken is haarkt hai t spultje even weer aan, zodat gainaine de beunhoazerij in de goaten krigt.

Traauwens: haarken is op t heden buurman Jan zien hobby. En dat komt nait omdat e in Haarkstee woont.

Ie waiten hou de haarke in de stoale zit…….

Dat wel netuurlek

Elk wait dat humor op stroade te vinden is. Je kinnen doar vanalles heuren en zain en as je der gevuil veur hebben gaait joen fantazie din op de loop. t Is de smeueghaid dij t leven veraangenoamt en n remedie is tegen zoerproemerij. Kiek, zoezerds binnen der aaltied al wèst, mor heur aantal nemt momenteel pandemische vörmen aan. Je kinnen ze ja wel: gendergekken, kultuurslopers, boukverbraanders, beeldenstörmers, zoltstreuers op alle slakken, swaartkiekers en aandere onverdroagzoamen.

As t even kin wordt ter deur d’ain of d’aandere joker n rasismekoarde trokken of wordt diskriminoatsie aanhoald om aigen mentoale gemankeerdhaid te kamoefleren. Elk mout lieden onder de subjektieve gevuilens van minderheden. Elke dag weer vannijs.

Mor ja, dat krieg je as aine d’haile dag aan t manikuren is en overaal zien of heur eelt votvielt. Sommegen proaten din zulfs over HEN eelt. Je zollen hen vel over hen oren roppen. Mien hond holdt t gelokkeg gewoon bie n reu en n teefke.

Nou wordt ter weer protesteerd tegen de “Bikinilijn”. En din bedoul ik nait de hikhakkerij om dij lapkes stof van de beachvolleybalsters. Nee, t gaait over n tram van de HTM in Den Hoag. t Is de spesioal aangeklaide Beachtram van Delft noar Scheveningen. Mit grode letters hebben ze doar “BIKINILIJN” opzet. n Toupazelke toalvondst veur de “LIJN” noar t strand van Scheveningen vol BIKINI’s

Mor ja, ain van de GruinLinkse roadsleden vindt dit seksistisch. Dat mìns vindt t “nait oké en olderwets”.

Of je der ook mit joen NSBusinesskoarde gebruuk van moaken kinnen duurf k nait te zeggen. Kiek, veur de mainsten van joe is t gebruuk van dizze koarde gain perbleem. Boetendes vaalt t nait op as je t uutspreken. Op schrift wordt joe de zin of d’onzin pas dudelk. Ach, en vrouger zol zok doar gainaine drok om moakt hebben. Humor en gelok zaten dou gewoon in klaaine dingen. En dat zunder muggezifterij van benulgehandicapten. Dou was gelok hail gewoon.

Wat zeggen ie?

Oh, dat wel netuurlek…..

Rolex

Ie hebben t vast wel mitkregen: t nijs over de landgenoten (of nuimen ie ze terreurtoeristen) dij in Palma op Mallorca rekloame moakt hebben veur ons laand. Ie kinnen ze wel: t soort volk dat de kwalifikoatsie mìnsDOM eer aan dut. Ze haren wel n PCR-test mor vervast gain EQ-test. Volgens de berichten binnen der onder de twaalf “helden” twij doodschoppers. Dij aandere “vrunden” stonden der gewoon even noar te kieken mor namen nait t initiatief om dij baaide idioten tegen te holden.

Wat wel bleek: ze haren hoazevet achter d’hakken en muiken dat ze zo gaauw meugelk van t aailand òfkwamen.

t Zol mie niks verwondern as loater bliekt dat dat tuig ook nog sprint-spikes onder de zolen van heur dure Nikes of Puma’s haar. Want ze kwamen dudelk nait veur t ezeltjerieden. Mor ja, dij dieverdoatsie haren ze ook nait neudeg, omreden as je mit twaalf ezels ronddolen heb je gain verlet om nog meer.

t Gevolg van de tounemende agrezzie is dat bie mennegain t gevuil van vaaileghaid der nait beter op wordt.

Buurman Jan het de leste tied aaltied n klompke gold in de buutse. Dij het hai ooit ais aarfd van femilie. Hai zegt dat je nooit waiten wat joe der overkomt. En as je as eerzoame burger op t verkeerde mement net even op t verkeerde stee binnen kin joe dat ja de kop kosten. En as op t mement dat je wat op t tjak had hebben, t zaikenhuus net vol ligt mit Covidders hoopt hai mit zien klompke gold in d’haand veurrang te kriegen.

t Ainege goie nijs is tot nou tou dat de doaders bekìnd binnen en dat ze aankloagd worden. Over de straf wordt deur mennegain al drok hikhakt. Ook avvekoaten hebben der weer wat zoaken bie. Dij binnen doar ja gek op.

Want heur motto is: des te meer zoaken des te eerder n Rolex…….

Nijs

As je tegenwoordeg t nijs volgen lees en zai je elke dag wel wat over de Corona pandemie, d’hysterische gendergekte en de dezastreuze klimoatveraandern. Overaal wor je der mit konfronteerd. En mocht je t woagen doar kritische mor gefundeerde opmaarkens over te moaken din wor je deur n bepoald slag volk verketterd en bie veurkeur as persona non grata bestìmpeld. Bezos en Musk binnen al drok dounde om veur te kritische lu n ìnkele raaize Oremus, eh….. ik bedoul Uranus veur te beraaiden.

t Is gain nij nijs, mor t bliekt dat aal meer lu aal minder deur ain deure kinnen. d’Ain ervoart aal meer last van d’aander en dat geft, hou kin t ook aans, oremus. Tonen worden langer, lontjes worden körter en bie mennegain verschrompelt t benul tot zörgelke proporsies. t Wrange is dat dat soort volk zok aaltied t haardste ruiert. Ze graaien mor aal te geern de kaanzen dij ze griepen kinnen. Dudelk is: nait alles akkedaaiert mit mekoar. Dat geldt veur volk, kultuur en voaderlaand. Aine dij dat wel leuft is de kiek op de waarkelkhaid totoal kwiet. Mor ja, der dolen aal meer zainde doven en heurende blinden rond.

Lestdoags haren buurman Jan en zien Griet lu op veziede van ver veurbie Zwolle. Dij haren ze n moal trovven op n camping. Dij heur veurtìnde ston dails net over de schaaiden van t grondstok van hom en zien Griet. Griet was stok vergrèld wèst en zai wol dat hai der waark van muik. Hai haar eerst nog wat tegensputterd en onnaaierd dat ter ja gainaine last van haar. Mor noadat zien Griet hom veur “slapswans” en “soepkerel” uut moakt haar kwam hai toch in t ìnde. Hai vermande zok en schoof mit lood in de schounen richten t, volgens zien Griet, stel asosioalen.

Om n lang verhoal kört te moaken: t rezeltoat was vattien doage soavends rummikuppen en lestdoags dus n bezuik aan huus.

Smörgens dernoa ston buurman Jan bie ons aan de keukentoavel. Zien Griet was nog deur t dolle hìn. t Was dudelk gain kwestie wèst van hou loater op d’oavend hou schoner volk. Dij schietpotten haren net, veurdat ze weer op huus aangingen, alle meubels op n aander stee zet. Zai haren alles ombatterijd, omreden zo as t ston kon toch echt nait. “Smaakvol is anders, het is verre van esthetisch,” haren ze der nog uutkroamd.

Buurman Jan zien konkluzie was dat zai zok lèlk op dat volk verkeken haren. Ainglieks haar hai t vot wel al schoten, mor zien Griet, ja. Tja, dij was der nou ook wel achter dat ter volk is dat joe gewoon nait ligt.

Hai haar n echte Pis-Griet. Nou, as dat gain nijs is, lu.

Ach, ook hier geldt: nijs is nijs zolaank t nijs is………

Fikedom dom dom dai….

Der binnen lu dij n dagtoak hebben aan t zuiken noar spiekers op leeg wotter. Nou is dit netuurlek n uutdrokken dij tegenwoordeg nait meer deur de beugel kin. Milieufanoaten binnen hier vast falikant op tegen. De kombinoatsie spiekers en wotter laaidt ja tot roustvörmen en dus tot milieuvervoelen Zokswat mout je doarom toch radikoal schrappen uut onze prachtege, rieke en beeldende toal. Nee din?

t Paast in de trend van alles, wat n zulfbenuimde woker as stereotiep, diskriminerend of rasistisch vonden het, uut onze toal en ons doagliekse leven te verbannen. t Begon o.a. mit zigeunersaus, negerzoenen, Swaarde Pieten en de Tien Klaaine Negertjes. Mor de lieste is nog veul langer.

Zeker is dat, as je zuiken en wat vinden willen en dat selektief en subjektief interpreteren, zulfs t mainst pozitieve negatief uut te leggen is. t Is as n destruktief virus dat epidemische vörmen aannomen het.

Je kinnen t nait zo gek bedìnken of je worden ongevroagd torpedeerd mit deugteksten. Zulfs aan t begun van onschuldege Disneyfilms verschient n tekst dat mìnsen en kulturen en/of de menaaier woarop ze behandeld worden negatief in beeld kommen. Je worden doar gericht en op n agressieve wieze bewust van moakt. Rasisme en diskriminoatsie worden joe gewoon opdrongen. De rasismekoarde wordt te pas en te onpas trokken. Voak om in n slachtovverrol kroepen te kinnen. Dizze Amerikoanse gekte wordt deur deugers mor aal te geern bie ons importeerd. Mor d’achtergronden en d’historie van t rasisme doar is totoal verschillend en nait mit dij van ons vergeliekboar.

Noast kinderbouken mouten ook kinderlaidjes deraan leuven. Ik heb nooit negatieve stereotype beelden had bie “Toema Toemba Toemba” en k heb ter ook nooit diskriminerende of rasistische gedachten aan overholden. Mor de zulfbenuimde elitaire deugers mainen dat mien veurege zin op n leugen boazeerd is. En dat geldt ook veur joe. Joe haren bie dat laidje toch op zien minst dommerikken (omdat ze d’haile dag “toemba” roupen) mit piele en boge in gedachten hebben most.

“Moeke der staait n vrijer aan de deur” kin je ook negatief uutleggen. Dus dou dat din ook! Woarom is der gain sproake van n voader? t Olle rollenpetroon wordt ja in dit laid bezongen, lu. En din wil dij vrijer ook nog thee mit widde puntjes. Woarom komt ter gain swaart in dit laidje veur? Dat is diskriminoatsie ten top. Boetendes: dij vrijer mout ook nog bie t wicht sloapen. Dus MeToo optima forma.

Körtom: schoam joe daip as je dit laidje zingen of ooit zongen hebben. Net as bie t Peerd van Ome Loeks. Kinder lopen der trauma’s van op as ze heuren dat t daaier zo mor dood is. Dat is dudelk kindermishandeln.

Traauwens: Elsje Fiederelsje is n verkeerd laid. Fietern of fiedern is in t Grunnegs “seks hebben”. Elsje komt weerom van heur tippelstee woar ze heur liggoam (meel) aanboden het. En ook hier is t weer n moeke dij pankouk bakt. Tja, ik duurf t hoast nait te melden, mor Kortjakje verdainde deur de week heur geld ook op heur rogge. Joa, joa, as je t mor zain willen.

En wat docht je van: mien mouder dij wil mie geven n smid al mit geweld. Dit is toch wel seksuele intimidoatsie ten vouten uut. En din dij boer dij bie thuuskomst van zien wief wat mit n berrestok op de kop kreeg. Alhouwel, dit laid gaait wel al in tegen de gedachte dat huzelk geweld aaltied van de man uutgaait.

Man, ik zol mie drokker moaken om d’agressieve en vraauwonvrundelke teksten van rappers.

Veur mien gevuil zol aal dat deugvolk in quarantaine mouten. Net zo laank totdat ze van heur zaikelke en destruktieve maotschoppijbeelden genezen binnen. Want as je gericht zolt op joen etnisch geprofileerde slakken leggen veroorzoak je zulf de perblemen. Tja, deugen is nou ainmoal nait wars van n leugen.

Ach, wat mie betreft zing je nou even fikedom dom dom dai……

%d bloggers liken dit: