VlagGezond verstand zegt ons dat de huidige streektaalvarianten langzamerhand zullen verdwijnen. De huidige gebruikers zijn niet meer onder ons en voor nieuwe streektaalgeïnteresseerden is het onbegonnen werk om als nieuwkomers de verschillen onder de knie te krijgen. Kinderen zijn er al helemaal niet bij gebaat.

Willen we het Gronings nog enig perspectief bieden dan moeten we gebruik gaan maken van één spelling en één grammatica: het ABG. Het Algemeen Beschaafd Gronings.

In de spreektaal blijven de varianten gewoon gangbaar. Dat is geen probleem, echter ook in de mondelinge communicatie zal steeds meer het ABG te horen zijn. Belangrijk is dat we op dit moment gebruik kunnen maken van de aanwezige expertise, welke op korte termijn zal zijn verdwenen.

Voor de werkwoordsvervoeging in het ABG open:

https://eltjedoddema.com/2018/08/19/waarkwoordsvervougen/