t Was weer zo wied. Ain van onze dagbloaden mos zoneudeg weer ais n artikel publiseren over stereotypen. Je kinnen t nait zo gek bedenken of je kriegen wel n stìmpel, zet deur stumpers van voak chronisch gemankeerde minderheden. Veur de veraandern betrof t nait swaarten of blonden mor de middelmoatege widde man. Der binnen noamelk lu dij elke grap of parodie koppeln aan diskriminoatie en rasisme. Zo moaken ze bieveurbeeld van n akteur n pispoaltje.

Tja, en dit moal is dus de “widde” man ook aan de beurt.

Ie lezen t goud: widde man. Nait blaanke man, omreden der is n kategorie zielepoten dij galleg in d’hoed worden as je t over blaanken hebben. Oorspronkelk was “n blank” n zulvern munt. Mor in de razzenleer binnen in de loop der joaren “blanken” as wizzelgeld bruukt veur witten. t Wer traauwens aanvankelk zunder perblemen deur mekoar hìn bruukt. Mor tegenwoordeg binnen der lu dij van blaanken withait worden. Dat soort lu blinkt voak uut in t swaardepieten.

Doar wil k wel bie aantaiken dat t volgens mie n bepoald slag volk is: lu hebben n dagtoak aan t vinden van stereotypen. Voak waarken ze bie de media, beheuren tot n minderhaid en wonen veul in de raandstad. Mien ol opoe zol zeggen: “Ik wil nait generalizeren, mor doar zit n nust.” Dat soort volk manipuleert de peblieke opinie deur van gevuilens woarheden te moaken. Mit heur handeln moaken ze zok in wezen schuldeg aan toalgenoside.

Körtom: toalgenoside deur toalterroristen.

Zeker is: as j’op zuik goan vin j’aaltied wat. Op zich is doar niks mis mit. Der binnen lu dij strunen omplougd laand òf. Mor dezastreus wordt t as je joen zuiktocht koppeln aan zulfbenuimde, politiek gevuilege thema’s. Din mainen sommegen dat t legitimeerd is “blaank” te vervangen deur “wit”.

Ik denk dat de mainste blaanke mannen wel tegen n oardeghaidje, n grapke of n bak kinnen. Zo nait din is der vast wel n therapie te vinden om weer op n knotsgezelleg pad te kommen. Wellicht dat zulfspot, kabaret en parodie din nait meer langs de doktrine van woke-latten legd worden.

Traauwens:

buurman Jan haar t ter lestdoags ook nog over. Hai haar lezen (of dreumd zee hai) dat ter bie de volgende Olympische Speulen in Paries minstens 3 swaarten en twij transgenders mit n stick rond lopen mouten in t nationoale hockeyteam. Zowel bie de mannen as bie de vraauwen.

Tja, as dat mor gain slapstick wordt……….