Veul lu hebben d’energie van n zak eerappels. Dat kin netuurlek kommen deurdat de gezondhaid te wìnsen overlet, mor der binnen ook lu dij niks uut stro zetten en n zittend gat hebben. En dat ondanks alle overhaidsaksies om lu aan te zetten wat meer te bewegen. Motto’s as: “Bewegen is goud veur pìnze-en-pokkel, t geldt veur elke snokkel—en-mokkel” zetten volgens de stoatestieken te min zoden aan de diek.

Kiek, ik heb n hond en zodounde bin k voak bie t pad. Ik run din wel nait mit n kop as n bolle rond, mor ik bin wel doaglieks veul in bewegen. En noast de normoale wandelpas goa k ook geregeld even deur de knijen. Want ik wait: hondestront boeten de puut is veur veul lu n aargernis. En dat is begriepelk. Veur mie is t zo: ligt ter van n hond nog kak, din is zien boas de grootste zak.

As je joen ogen de kost geven kin je konstateren dat ter aldernoarst veul zakken binnen. Zakken in allerhaande moaten en in verschillende uutvoerens. En t mooie is: je kinnen ze overaal veur bruken. Ik kin as Grunneger hondeuutloater hail elegant overkommen as k mien handen in de buutse heb. Mor n strontliggenloatende “zak met zakken” is toch n hail aandere kiek. Doar heb je hail aandere gedachten bie. Zo van: dij zol k ainglieks wel onder uut de zak geven willen. Mor ja, as je dat aal te roeg aanpakken bestaait de kans dat ze joe aargens noartou sturen woar je zakjes plakken mouten. Din bin je n putenplakker.

Geef mie din mor n doedelzak. Alhouwel, as je op joen waark de wereld veur n doedelzak aankieken bestaait de kans dat de boas joe de zak geft. Dus bruuk de doedelzak woarveur e moakt is. En dat is poesten in n puut en kniepen. As je t zo stellen komt t affeer van doedelzakspeuler der wat bekaaid òf, nee din? Zeker is dat n doedel mit n zak voak gain jazz speult. Doar heb je aandere instrumenten veur neudeg.

Ik hoop nait dat je der gain zak aanvonden en dat je nou zeggen : dij olle zak het mie van mien waark òfholden. k Haar in tied beter jan-in-de-zak moaken kind.

Doarom tot slöt nog even n goie road: je mouten kraben woar t jeukt.

Ook al snap je der gain zak van!