Veul lu goan geregeld op vekansie noar t boetenlaand, omreden op t weer in onze kontraainen is nait veul vertraauw. Ze zuiken doarom de zunne op. Ze willen nait zo wit veur de borst wezen as n hìnne dij uut t zoepenvat red is. Doarom wat meer over t woord “zoepen”.

Regelmoateg drift ter de leste tied n zoepenlocht over dij nait veul gouds veurspelt. Doar kin din ook aldernoarst veul wotter uut valen. Verzoepen doun wie hier gelokkeg (nog) nait. Zörgen doarover huiven wie ons ook nog nait te moaken, ondanks t bruikaseffekt. Nee, wie kinnen ons nog gerust zaik eten aan gaalsteg spek en zoepenbrij.

Nou binnen wie in onze femilie nooit zo zoepenbrijachteg wèst. Ainmoal het mien opoe mie zoepen-melen-annieskesbrij veurzet (n schier woord veur t skrebbeln in t Grunnegs). Nou, ik wuir doarvan zo wit as zoepen. Vanòf dij tied lusde ik doarom gain zoepengört of zoepenbrood meer.

Toch waren der lu dij zokswat vrouger drij moal op n dag kregen. Smörgens brood mit zoepenbrij, om middag praan mit spek en zoepenbrij noa, en soavends zoepenbrij mit praan. Je zollen der maal van worden van dij zoepenboudel.

Mor goud, op t heden is zoepen ook in, mor din as n krieger. Veuraal t jonkgoud geft zok over aan de zoeperij, omreden der binnen gounent dij allìnt mor feest vieren kinnen as t n zoeppartij wordt. Veur je der op verdocht binnen, binnen ze n zoeplabbe of n zoepkaalf. Of je din t zolt in de zoepenbrij nog verdainen is nog mor de vroag.

Ach, ie kinnen zo aine aaltied nog om bosschop sturen om n snee zoepen en n hoaneaai, nee din?