In verschillende zwembaden ondervindt men overlast van met name groepen allochtone jongeren: intimidatie, aanranding, agressie enz. Dit vindt ook in Duitsland plaats (o.a. Düsseldorf)……

Eltje Doddema