Veel musea worstelen met teksten op bordjes en benamingen in catalogi. Welke termen zijn nog acceptabel, welke te zeer besmet? Het Nationaal Museum van Wereldculturen komt met een handleiding ‘gevoelige woorden’…….

Eltje Doddema